Propozície - pohárová súťaž 2017 Tatranský pohár, Prešov

Propozície - pohárová súťaž 2017 Tatranský pohár, Prešov

V sobotu a v nedeľu sa na Slovensku bude konať SAFKST fitness weekend - priaznivci bodybuildingu a fitness môžu navštíviť dve súťaže. V Dolnom Kubíne sa v sobotu, 21. októbra 2017, bude konať Dynamic Cup, v nedeľu, 22. októbra 2017, nás v Prešove čaká Tatranský pohár.

XXXVII. ročník Tatranský pohár - pod záštitou primátorky mesta Prešov
Ing. Andrei Turčanovej

Medzinárodná pohárová súťaž v kulturistike, klasickej kulturistike mužov a men´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes a fitnes žien

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAFKST - Power club Prešov a Galaxy 2 Poprad v spolupráci s Starhouse Media a.s. Bratislava.
Miesto konania: Športová hala Hotelovej akadémie, Ul. Baštová č.1, Prešov
Dátum konania: 22.10.2017
Prihlášky: Posielať najneskôr do 16.10.2017, e-mailom na liptakslavomir1@gmail.com
Tel. kontakt: Slavomír Lipták - 0917 / 571 064
Prihlasovací formulár: http://sakst.sk/files/other/prihlaska_na_sutaz.docx
Ubytovanie: Ubytovane je možné v hoteloch v Prešove a okolí.
Stravovanie: Reštaurácie v centre Prešova (v okolí 300m od športovej haly)
Úhrady: Cestovné náklady a ošatné rozhodcov hradí usporiadateľ podľa platných smerníc SAFKST, ostatní sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady.

B. Technické ustanovenia

Predpisy: Súťaží sa podľa platných pravidiel kulturistiky, klasickej kulturistiky, men´s physique, bodyfitnes, bikiny fitnes, fitnes žien
Podmienky štartu:

 • a) platná licenčná karta SAFKST
 • b) nalepená členská známka za rok 2017
 • c) včas zaslaná prihláška
 • neprihlásení môžu štartovať len po uhradení sankčného poplatku vo výške 10 €

Námietky: podávajú sa s vkladom 10.- €, o ich oprávnenosti rozhodne odvolacia komisia v zložení - hlavný rozhodca, delegát SAFKST a riaditeľ súťaže
Doping: Usporiadateľ je povinný zabezpečiť miestnosť pre dopingovú kontrolu.

Kategórie:

 • Kulturistika - „A“
 • Kulturistika – „B“
 • Kulturistika – „C“
 • Klasická kulturistika – „A“
 • Klasická kulturistika – „B“
 • Men´s Physique – „A“
 • Men´s Physique – „B“
 • Bodyfitnes – open
 • Bikiny fitnes – „A“
 • Bikiny fitnes – „B“
 • Bikiny fitnes – „C“
 • Fitnes žien - open

O výškovom ohraničení kategórií kulturistika („A“, „B“, „C“), klasická kulturistika („A“, „B“), men´s physique (,,A“, ,,B“) a bikiny fitnes (,,A“, ,,B“, „C“) rozhodne hlavný rozhodca, sekretár HR a riaditeľ súťaže na základe počtov pretekárov/pretekárok po skončení prezentácie.

C. Činovníci súťaže

Čestný riaditeľ súťaže: Jozef ANDREJA
Riaditeľ súťaže: Slavomír LIPTÁK
Promotérka súťaže: Lenka ŠANTOVÁ
Vedúci pretekárov: Marek Schvarcinger, Slavomír SABOL
Zdravotná služba: MUDr. Anton Leško
Hudobná réžia: PKO Prešov
Moderátor: Dalibor BIRO

Rozhodcovia:

 • Hlavný rozhodca: Milan Čížek
 • Pódiový rozhodca: Ľubomír Hečko
 • Sekretár hl. rozhodcu: Richard Zandt
 • Asistent sekretára: Pavel Mikuš
 • Rozhodca č. 1: Peter Uríček
 • Rozhodca č. 2: Barbara Machalová
 • Rozhodca č. 3: Dušan Matušík
 • Rozhodca č. 4: Miloš Dolanský
 • Rozhodca č. 5: Peter Antal
 • Rozhodca č. 6: Andrej Hlinka/zahraničný rozhodca
 • Rozhodca č. 7: Milan Rolinec
 • Náhradný rozhodca: Adela Ondrejovičová
 • Delegát SAFKST: Jozef Andreja

Rozhodcovia: majú povinnosť potvrdiť svoju účasť e-mailom na mlsnovag@gmail.com aj na liptakslavomir1@gmail.com najneskôr do 08.10.2017
Upozornenie: Zahraniční pretekári sa prihlasujú cez svoj národný športový zväz na sekretariáte SAFKST.

Časový rozpis:

 • 10.45 hod. – 11.00 hod. ... porada rozhodcov
 • 11.00 hod. – 12.00 hod. ... prezentácia
 • 13.00 hod. ... semifinále + finále (podľa rozpisu súťaže)

D. Rôzne

Ceny: Finančné ceny pre víťazov jednotlivých kategórii a absolútneho víťaza Vecné ceny od sponzorov súťaže.
Hudobný sprievod: Pretekári v kategóriách kulturistika, klasická kulturistika mužov a fitnes žien odovzdá pri prezentácii CD s hudobným podkladom k voľnej zostave, na ktorom môže byť len jedna skladba.
Vstup do priestorov súťaže: S 1-2 pretekármi jeden tréner, 3 a viac pretekárov 2 tréneri voľný vstup.
Upozornenie: Usporiadateľ nezodpovedá za cenné veci pretekárov uložené v šatniach. Za znečistenie priestorov spôsobené pretekármi môže byť uložená sankcia 50 €.
Zmluvní partneri SAFKST: Ministerstvo školstva SR EXTRIFIT, BiotechUSA Kompava, ATP Tetras, Oxy FITPLUS, WEIDER

Diskusia k článku:

AMIX diskusia