SAFKST - nič sa nemení, ako v roku 2019, tak aj v roku 2022 a 2023

SAFKST - nič sa nemení, ako v roku 2019, tak aj v roku 2022 a 2023

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Slovenská asociácia fitness, kulturistiky a silového trojboja je národný športový zväz, v rozhodujúcej miere financovaný z verejných zdrojov. Financie na účet SAFKST "posúva" Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a podľa Výročnej správy za rok 2022, v uplynulom roku to bola úctyhodná suma. 896.849€ plus ďalších cca 56.000€ vedenie SAFKST malo k dispozícii z členských príspevkov a darov.

Napriek tomu, rok 2022 (tak ako všetky predchádzajúce roky od roku 2017) skončil pre SAFKST (aj vďaka plytvaniu členov VV SAFKST) v červených číslach. Strata? Fantastická. Presne 98.941€, v ktorých je aj záväzok vo výške 42.137€. Zostatky na účte + v pokladnici k 31.12.2022? Spolu iba nepatrných 12.924€. Rozdiel medzi záväzkami a zostatkom? Rovných 29.213€.
SAFKST hospodarsky vysledok
Napriek tomu, v priebehu predchádzajúcich mesiacov (tzn. aj v roku 2022) vedenie SAFKST neváhalo zaplatiť za oblečenie, doplnky výživy, alebo právnikov doslova státisíce €. Príklady?

Vedenie SAFKST tvrdí, že počas 12. mesiacov v ťažkom, pandemickom období minulo na oblečenie cca 80. reprezentantov v kulturistike a fitness neuveriteľnú sumu 147.357€ (97.728€ v roku 2021 a 49.629€ v roku 2022). Oblečenie pritom stále ostáva v interných skladoch SAFKST. Kto chce, môže si ho odkúpiť za nie práve malú sumu. Rádovo aj v desiatkach/stovkách €.
právne služby v SAFKST

Vedenie SAFST ďalej tvrdí, že na právne služby počas 12. mesiacov, v ťažkom, pandemickom období minulo 46.640€ a o ďalšie desiatky tisíc € odľahčili účet SAFKST (presnejšie vetvu kulturistika a fitness) faktúry za doplnky výživy. A zdá sa, že nepochopiteľnému plytvaniu financií na úkor oddielov SAFKST nebude koniec ani v roku 2023.

Aký je návrh SAFKST rozpočtu na rok 2023?

Dnes sa v Hoteli Bratislava koná SAFKST Konferencia, ktorá má zhodnotiť rok 2022 a schváliť aj rozpočet asociácie na rok 2023. Ten je historicky po prvý krát vo Výročnej správe v tzv. štrukturovanej podobe. Pekne položka za položkou. Delegáti v spomínanej Výročnej správe, ktorú obdržali 7 dní pred SAFKST Konferenciou aj s pdf dokumentom o počte hlasov jednotlivých oddielov (tento dokument plný chýb bol následne opakovane opravovaný a nikto nevie overiť ani teraz jeho správnosť; navyše vedenie SAFKST sústavne porušuje § 17 odst. 1 bod b Zákona o športe 440/2015 Z.z.) sa dočítali, že VV SAFKST v zložení páni Mlsna, Kovalčík, Matejíčka, Novomeský a Brosman uznali za vhodné, aby na oblečenie sa aj v roku 2023 míňali z príspevku MŠVVaŠ SR pre vetvu kulturistiky a fitness ďalšie desiatky tisíc €. Presnejšie je to 101.530€ na oblečenie - ak to bude schválené delegátmi SAFKST Konferencie, vedenie SAFKST vyplytvá spolu na oblečenie v rokoch 2021, 2022 a 2023 cca 249.000€ a MŠVVaŠ SR sa bude iba prizerať.

A aj za doplnky výživy bude z peňazí vetvy kulturistika a fitness zaplatená fantastická suma. Podľa návrhu rozpočtu presne 97.495€. Spolu je to na oblečenie + doplnky výživy 199.025 tzn. takmer 30% z ročného príspevku od MŠVVaŠ SR (v prepočte na jednotlivé "kapitoly" je to 53% zo sumy vyčlenenej na talentovanú mládež a 54% zo sumy vyčlenenej na reprezentáciu). Mimochodom ... na súťažné výjazdy reprezentantov na IFBB Majstrovstvá Európy a IFBB Majstrovstvá sveta je vyčlenených 78.669€. Vnímate ten rozdiel?

  • 78.669€ VV SAFKST navrhuje dať na cestovné a pobytové náklady reprezentantov počas celého roku 2023 na najdôležitejšie súťaže IFBB vs 199.025€ na oblečenie a doplnky výživy
  • 78.669€ VV SAFKST navrhuje dať na cestovné a pobytové náklady reprezentantov počas celého roku 2023 na najdôležitejšie súťaže IFBB vs 101.530€ na ich oblečenie

A otázkou je, kam počas roku 2023 "odtečie" ďalších 121.029€ určených pre tzv. ostatnú činnosť ...

rozpočet SAFKST rok 2023
Ak by ste sa opýtali, koľko peňazí členovia VV SAFKST vyčlenili na aktívnych športovcov do 23 rokov, odpoveď nájdete rovnako vo Výročnej správe. Namiesto Zákonom o športe 440/2015 Z.z. stanovených minimálne 15% z príspevku od MŠVVaŠ SR pre oddiely z vetvy kulturistika a fitness je to 7% (čiže nie očakávaných 101.000€, ale iba 47.067€), oddiely silového trojboja tej istej asociácie si však prídu na spomínaných 15% (čo v ich prípade predstavuje sumu  6.731€). Jedna asociácia, 2 odlišné prístupy.
rozpocet silový trojboj

Prečo táto nerovnosť aj v krízovom období - to by mali vysvetliť spomínaní členovia VV SAFKST delegátom Konferencie. Rovnako ako dôvody, prečo vetva kulturistiky sa nezaobíde bez nového oblečenia, na ktoré by sa malo vyplytvať 101.530€, ale medzi oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov bude vyplatených iba spomínaných 47.267€ (otázkou je, že aké oddiely? mnohé z oddielov, zvlášť tie, ktoré boli zapísané do SAFKST krátko pred SAFKST konferenciou v roku 2021, fungujú iba na papieri a opäť generujú iba fiktívnych aktívnych športovcov - viac informácií k tejto téme v samostatnom príspevku, po analýze dát zverejnených na stránke MŠVVaŠ SR).

Záver

Výročná správa k dnešnej SAFKST Konferencii za rok 2022 decentne mlčí o výsledkoch kontroly, ktorú zrealizovala Hlavná kontrolórka športu, p. Ing. Dvorščíková (tá odhalila v SAFKST závažné finančné pochybenia vo výške 215.755€), mlčí sa aj o finančných pochybeniach, ktoré vo výške 356.490€ odhalila bývalá Hlavná kontrolórka športu p. Ing. Fisterová.

HKŠ Dvorščíková

Čo ma však zaujalo, bol mimoriadne kritický tón, ktorý vo svojej správe použil prezident Mlsna vo vzťahu k vetve silového trojboja.
Boris Mlsna Výročná správa za rok 2022
A z dobre informovaného zdroja viem, že posledné zasadnutie VV SAFKST (aj vďaka prizvaným trojbojárom) bolo búrlivé. Asi aj to bol dôvod, prečo zápis z tohto VV SAFKST bol zverejnený až po 15. marci 2023 tzn. s odstupom viac ako jedného mesiaca. Či sa nespokojnosť trojbojárov (ktorí patria spravidla k mlčiacej väčšine) prejaví aj na priebehu SAFKST Konferencie, ukážu už najbližšie dni.

Zápis z VV SAFKST

Diskusia k článku:

AMIX diskusia