SAFKST - štartovné na súťažiach už aj na Slovensku

SAFKST - štartovné na súťažiach už aj na Slovensku

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Roky športovci SAFKST na domácich súťažiach neplatili žiadne poplatky za štart. Podľa informácií blízkych aktuálnemu vedeniu asociácie zmena nastane v roku 2024, kedy športovci SAFKST si za možnosť nastúpiť na súťažné pódiá, už aj na domácej súťažnej scéne, budú platiť. Otázku "platiť - neplatiť" mala pôvodne rozhodnúť SAFKST Konferencia, ktorá sa per rollam spôsobom konala v termíne 25. - 29. 6. 2023, ale tento bod sa však vo finálnej podobe programu Konferencie (s možnosťou hlasovať za/proti) napokon neobjavil.

Za členov SAFKST tzn. štatutárov oddielov združených v SAFKST tak napokon opäť rozhodol Výkonný výbor SAFKST, ktorý jednomyseľne schválil návrh viceprezidenta pre silový trojboj p. Kovalčíka. Koľko si súťažiaci za súťaženie od roku 2024 budú platiť?

Štartovné na SAFKST súťažiach

  • silový trojboj ... všetky vekové kategórie, nenominačné súťaže - 20€
  • kulturistika a fitness ... deti do 15 rokov - 10€
  • kulturistika a fitness ... dospelí (tzn. zrejme všetci súťažiaci nad 15 rokov) - 20€
  • kulturistika a fitness ... doplatok za ďalšiu kategóriu na súťaži - 5€ deti do 15 rokov
  • kulturistika a fitness ... doplatok za ďalšiu kategóriu na súťaži - 10€ dospelí

Diskusia k článku:

AMIX diskusia