Kto môže požiadať o IFBB PRO kartu v roku 2016?

Kto môže požiadať o IFBB PRO kartu v roku 2016?

PRO karta je vysnívanou métou viacerých členov asociácie SAKFST, stále však nie sú každému dostatočne známe pravidlá, podľa ktorých športovkyňa/športovec môže požiadať o IFBB PRO kartu a následne (samozrejme, s podporou národnej federácie) ju aj získať. Aktuálne som sa spojil s Andrzejom MICHALAKOM, šéfom IFBB Pres komisie so žiadosťou, aby mi danú problematiku objasnil. A obdržal som nasledujúci stručný prehľad pravidiel platných pre rok 2016 (tzn. od januára do decembra), ktoré názorne ukazujú, kto má právo (podľa vedenia IFBB) požiadať o PRO kartu.

Pripomeniem, že každá národná federácia si uvedené pravidlá môže modifikovať resp. doplniť. Ako? Na Slovensku už od roku 2014 platí, že PRO kartu môže získať iba súťažiaca/súťažiaci, ktorá/ktorý získa absolútne prvenstvo na presne stanovených medzinárodných súťažiach, v Poľsku napríklad okrem stanovených výsledkov, ktoré pred požiadaním o PRO kartu musí športovec dosiahnuť, musí ešte zaplatiť národnej federácie poplatok 5000€ atď.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia