SAKFST - pravidlá pre súťaže neregistrovaných športovcov

SAKFST - pravidlá pre súťaže neregistrovaných športovcov

Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja zverejnila prostredníctvom stránky www.sakst.sk tzv.

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ PRE NEREGISTROVANÝCH PRETEKÁROV

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť 26.8.2016 a platia až do odvolania. Pravidlá sú určené pre začínajúcich neregistrovaných pretekárov a pretekárky s ambíciou prestupu (registrácie) medzi pretekárov s licenčnou kartou SAKFST, ktorá oprávňuje pretekárov zúčastňovať sa všetkých súťaží organizovaných SAKFST v rámci Slovenska, európskych a svetových IFBB súťaží.

Podmienky pre účasť na tzv. súťažiach pre neregistrovaných športovcov

Organizovanej súťaže schválenej SAKFST sa môžu zúčastniť len doposiaľ neregistrovaní pretekári (pozn. tzn. v SAKFST neregistrovaní), alebo pretekári (pozn. tzn. v SAKFST registrovaní), ktorí nesúťažili minimálne 5 rokov.

Kategórie - rozdelenie pretekárov

Súťaže pre neregistrovaných pretekárov (pozn. resp. registrovaných, ktorí nesúťažili minimálne 5 rokov) sú určené pre ambicióznych pretekárov a pretekárky v disciplínach kulturistika, men´s physique, bikiny fitness a bodyfitness.

  • vekové obmedzenie ... všetci adepti (pretekári), ktorí sa chcú zúčastniť súťaží pre neregistrovaných pretekárov musia byť starší ako 18 rokov - pretekár/pretekárka súťaží vo svojej kategórii počas celého kalendárneho roku, v ktorom dosiahol, alebo dosiahne vek 18 rokov. V ďalšom kalendárnom roku už nebude môcť súťažiť ako neregistrovaný pretekár bez ohľadu v akej kategórii súťažil
  • obmedzenie podľa výšky/hmotnosti ... súťaže pre neregistrovaných pretekárov sú vo všetkých kategóriách (disciplínach) tzv. open - bez rozdielu výšky a hmotnosti (a s uplatnením predchádzajúceho pravidla o veku)
  • poznámka - Igor Kopček ...  tzn. v každej disciplíne vytvorenej pre neregistrovaných súťažiacich (pripomeniem, že sú to kulturistika, men´s physique, bikiny fitness a bodyfitness) títo súťažia iba v jednej kategórii bez ohľadu na výšku, hmotnosť a vek (jediným obmedzením je vek viac ako 18 rokov tzn. s vekovými kategóriami sa v tomto prípade nepočíta);  tí športovci, ktorí spĺňajú pravidlo "neregistrovaného športovca" a nastúpia na súťaž určenú pre neregistrovaných športovcov v roku 2016, v roku 2017 môžu súťažiť v rámci SAKFST už iba na súťažiach určených pre registrovaných športovcov; pripomeniem - štatút "neregistrovaného športovca" platí iba jeden kalendárny rok

Pravidlá súťaženia

Súťaží sa podľa platných pravidiel v kulturistike a fitness v uvedených kategóriách (vid. pravidlá pre jednotlivé súťažné kategórie).

Vypracoval: Komisia kulturistiky a fitness

Diskusia k článku:

AMIX diskusia