Pripomeniem - vedenie SAKFST zmenilo pravidlá udeľovania PRO kariet

Pripomeniem - vedenie SAKFST zmenilo pravidlá udeľovania PRO kariet

Na čele vedenia SAKFST do konca roku 2011 (od vzniku samostatného Slovenska a samostatnej federácie kulturistiky a fitness na Slovensku - tzn. od roku 1993) stál Michal ČAPLA a počas takmer 20. rokoch jeho pôsobenia v TOP funkcionárskej pozícii IFBB PRO kartu získali iba Marietta ŽIGALOVÁ (premiéru v IFBB PRO divízii zažila v roku 1998), Klaudia KINSKÁ (premiéru v IFBB PRO divízii zažila v roku 2000), Jaroslav HORVÁTH (premiéru v IFBB PRO divízii zažil v roku 2001) a Aurélia GROŽAJOVÁ (premiéru v IFBB PRO divízii zažila v roku 2005). Dodám, že Paľo Grolmus PRO kartu síce získal v roku 1993, ale za výsledok, ktorý dosiahol ešte pod hlavičkou Československa. Z uvedenej pätice súťažiacich jasne najúspešnejším bol Jaro HORVÁTH (nie bez príčiny je práve Jaro riaditeľom súťaže 2017 AMIX Patriot Cup Vranov, ktorá sa definitívne objavila v kalendári súťaží SAKFST pre tento rok), chuť Olympia weekend-u zažili Klaudia, aj Marietta.

S príchodom "čížekovho" vedenia (ktoré bolo pri moci 5 rokov) sa počet IFBB PRO súťažiacich s pasom Slovenskej republiky výrazne zvýšil. Počítajte so mnou - Nikola WEITEROVÁ, Štefan HAVLÍK, Jana MAJERNÍKOVÁ, Marián ČAMBAL, Rasťo SOLÁR a Adela ONDREJOVIČOVÁ. A treba dodať, že v minulom roku kritériá na zisk IFBB PRO karty (stanovené vtedajším vedením; schválené však boli už vedením Borisa MLSNU) splnili ďalší súťažiaci - Olívia POHÁNKOVÁ a Saskia CAKOCI. IFBB PRO karty pre Tomáša TABAČIARA, Andreja VARGU, Luciu KOŠECKÚ aj Sabínu PLEVÁKOVÚ boli schválené na základe výnimky.
Pripomeniem, že staré vedenie SAKFST pre udelenie IFBB PRO karty prijalo podstatne tvrdšie pravidlá, ako mala samotná federácia IFBB - PRO kartu tak mohli získať iba absolútni víťazi prestížnych súťaží. Pravdou ale je, že v prípade Plevákovej už v auguste 2016 bolo vtedajším VV prijaté kompromisné riešenie (podľa neho PRO kartu mohla získať vďaka tomu, že opakovane splnila podmienky IFBB stanovené pre jej zisk, no musela ešte nastúpiť na jesenné Svetové šampionáty junioriek aj žien).

Nové vedenie SAKFST, nové pravidlá pre udeľovanie PRO kariet!

Samozrejme, nové vedenie SAKFST postupne prehodnocuje činnosť vedenia starého, pripravuje zmeny nielen stanov, ale aj súťažného poriadku, pravidiel platných pre organizátorov súťaži a zmena neobišla ani pravidlá pre udeľovanie IFBB PRO kariet. Aké aktuálne sú? Informácia o nich bola zverejnená na webovom sídle asociácie.

Pravidlá platné v IFBB pre udeľovanie PRO kariet


Poznámka: tieto pravidlá sú platné od 1. januára 2016. Nejasným bodom je podmienka "the class to be composed by at least 15 athletes", ktorú je možné interpretovať dvojako:

  • v kategórii ... tzn.v hmotnostnej, výškovej; ak by to bolo takto, Tomáš TABAČIAR by nemal nárok na zisk PRO karty, pretože v Žiline a v Aténach nemali jeho hmotnostné kategórie 14 súperov
  • v nominácii ... tzn. reč nie je o kategórii hmotnostnej, či výškovej, ale o celkovom počte ľudí, ktorí nastúpili na súťažné pódium na danej súťaži v kulturistike, bikinifitness, alebo bodyfitness

Aká je správna interpretácia naznačí pohľad do tzv. "inspection report", v ktorom sú zadefinované všetky informácie súvisiace s 2017 IFBB Majstrovstvami Európy - podľa neho:

  • CLASS = nominácia
  • CATEGORY = výšková, hmotnostná kategória

Diskusia k článku:

AMIX diskusia