IFBB - rozchod spriaznených organizácií pokračuje IV.

IFBB - rozchod spriaznených organizácií pokračuje IV.

Krátko po návrate EastLabs Team-u z prestížneho 2017 Olympia Weekend-u sme na našom portáli zverejnili informáciu (v prvom tématickom článku) o tom, že cesty dvoch spriaznených organizácií (reč je o IFBB International a NPC - IFBB PRO League) sa v priebehu októbra definitívne rozchádzajú. Nasledujúce dni ukázali, že IFBB aj NPC - IFBB PRO League to s rozchodom myslia smrteľne vážne, obe organizácie podnikli kroky, ktorými si chcú zabezpečiť/udržať vplyv vo svete bodybuildingu a fitness.

V druhom tématickom článku som pozornosť venoval kreovaniu organizácie IFBB Elite PRO, ktorá v rámci IFBB International má zastrešovať profesionálnych športovcov - takých, ktorí nevidia zmysel v súťažení pod hlavičkou IFBB PRO League. Kreovanie novej IFBB Elite PRO organizácie prišlo v zápätí po tom, čo lídri oboch vetiev prišli s vyhlásením, že ich spoločné cesty sa definitívne rozchádzajú. Dôvody nie sú podstatné - tie jasne zo svojho uhla pohľadu obaja vysvetlili prostredníctvom zverejnených videoklipov.

V treťom tématickom článku som vašu pozornosť chcel upriamiť na spomínané verejne publikované stanoviská lídrov jednotlivých organizácií (aktuálne sú nimi Rafael SANTONJA za IFBB International a Jim MANION za NPC - IFBB PRO League), ktoré naznačujú, akým smerom sa bude hýbať dianie pod ich taktovkou.
Elite PRO IFBB JUDGES: кто из России?

IFBB International - organizácia pod vedením Rafaela SANTONJU

Je zrejmé, že IFBB International chce v krátkej dobe vybudovať organizáciu zastrešujúcu súťaženie na profesionálnej báze, aj preto krátko po oznámení rozchodu s NPC - IFBB PRO League boli zverejnené informácie o kreovaní tzv. IFBB Elite PRO, organizácie, ktorá má umožniť najlepším amatérskym súťažiacim z IFBB International získať Elite PRO štatút a súťažiť na Elite PRO súťažiach. Najlepší amatéri z IFBB International tak majú na výber:

 • môžu súťažiť ďalej na amatérskej úrovni, bojovať o cenné kovy a body na IFBB Majstrovstvách Európy, IFBB Majstrovstvách sveta a na vybraných medzinárodných súťažiach (Diamond Cup, Legacy Cup, zrejme aj Arnold Classic Amateur mimo úzeia USA a Austrálie) a na základe bodov získať (aj ako amatéri) podiel z finančného balíka 200.000€, ktorý bude na základe poradia v bodovacom rebríčku (označovaný je ako Elite Ranking; je to obdobný rebríček, aký poznáme napríklad z tenisu, alpského lyžovania atď.) prerozdelený medzi TOP10 športovcov z nominácií kulturistika a klasická kulturistika, bodyfitness, bikinifitness a men´s physique
 • môžu na základe dosiahnutých výsledkov na medzinárodnej (ale aj domácej) scéne požiadať prostredníctvom národných federácií o prestup do profesionálnej IFBB Elite PRO organizácie, súťažiť na IFBB Elite PRO súťažiach (na ktorých sa budú rozdeľovať finančné odmeny v minimálnej výške 2500€, 1500€, 800€, 600€ a 500€ od 1. po 5. miesto) a tí najlepší z najlepších (v závere roka) na novej súťaži označovanej tzv. ako IFBB World Elite PRO Championships bojovať o korunu "profesionálneho kráľa nominácie"
 • stále platí, že amatérski súťažiaci z IFBB International môžu súťažiť iba na súťažiach, ktoré sú uznané organizáciou IFBB International - za účasť na iných súťažiach môže byť udelený trest zákazu činnosti; na vybraných súťažiach IFBB International treba počítať s dopingovými testami (platí to aj na SAFKST súťažiach) 

Kto môže požiadať/získať IFBB Elite PRO kartu?

 • TOP10 športovci z rebríčka 2017 Elite Ranking, ktorí na týchto miestach boli k 1. októbru 2017
 • TOP10 športovci z rebríčka 2017 Elite Ranking, ktorí na týchto miestach budú k 31. decembru 2017
 • športovci, ktorí na Elite PRO kvalifikačných súťažiach skončia na pozícii, za ktorú získajú Elite PRO kartu (pripomeniem, že v Európe sa zatiaľ konala iba jedna takáto súťaž, 2017 Ben Weider Legacy Cup v Lahti - Fínsko, a právo požiadať o Elite PRO kartu najlepších troch športovcov z absolútneho poradie z každej nominácie tzn. kulturistika a klasická kulturistika, bodyfitness a bikinifitness, wellness fitness, men´s a women´s physique); tento víkend sa v Ríme uskutoční 2017 IFBB Diamond Cup Roma, kde sa bojovať bude o 21 IFBB Elite PRO kariet
 • aktuálne na návrh národných federácií aj najlepší z najlepších športovcov národnej úrovne tzn. absolútni víťazi jednotlivých nominácií, majitelia najcennejších kovov z jednotlivých kategórií
 • príslušnosť k IFBB Elite PRO bude potvrdzovať tzv. IFBB Elite PRO karta - tú za poplatok (pravdepodobne 200€) získavajú nielen športovci, ale môžu o ňu požiadať aj po traja rozhodcovia medzinárodnej úrovne z každej národnej federácie (ktorá je členom IFBB International) - IFBB Elite PRO súťaže budú rozhodovať iba rozhodcovia s týmto štatútom
 • prihlášky na IFBB Elite PRO súťaže sa riešia vždy prostredníctvom národných federácií, nádrodné federácie podávajú tiež za športovcov žiadosti o udeľovanie štatútu IFBB Elite PRO
 • vrcholnou súťažou v rámci organizácie IFBB Elite PRO bude tzv. IFBB World Elite PRO Championships, v ktorom o "korunu kráľa" budú bojovať PRO súťažiaci na základe umiestnení dosiahnutých na IFBB Elite PRO súťažiacich (tieto pravidlá zatiaľ neboli publikované); ak sa v roku 2018 uskutočnia súťaže Arnold Classic Europe, Arnold Classic Africa a Arnold Classic Europe, budú v portfóliu súťaží IFBB International tzn. bude sa na nch bojovať o zisk IFBB Elite PRO kariet

NPC - IFBB PRO League - organizácia pod vedením Jim MANIONA

Rozchodom IFBB International s NPC - IFBB PRO League sa situácia aj pre organizácie, na čele ktorých stojí Jim Manion, výrazne mení - prestali pre ne platiť pravidlá, ktoré sa určovali po vzájomnej dohode s IFBB International, navyše prichádzajú s novým konceptom udeľovania nielen IFBB PRO League kariet, ale aj organizovania súťaží (kvalifikačných súťaží), menia sa aj pravidlá, na základe ktorých profesionálni športovci môžu získať letenku na najvyššiu súťaž tejto organizácie - reč je o Olympia Weekend-e.

 • NPC - IFBB PRO League začala rozvíjať okrem rozbehnutého konceptu súťaží v USA aj koncept medzinárodných súťaží, určených pre amatérskych súťažiacich bez ohľadu na príslušnosť k národnej resp. medzinárodnej federácii (označovaných ako PRO kvalifikačné) - tie by mali byť sprievodnou súčasťou pripravovaných IFBB PRO League súťaží (dôvod je rovnaký, ako organizovanie medzinárodných "pohárových" súťaží organozovaných v IFBB International - amatéri si za súťaženie zaplatia registračný poplatok, z neho si promotér môže financovať časť nákladov na súťaž)
 • koncept má jasnú víziu - je jedno či ste IFBB, NABBA, WABBA súťažiaci, či máte STOP za doping v IFBB International (je známe, že na TOP súťažiach medzinárodných v IFBB International, ale aj na mnohých národných súťažiach sa konajú dopingové testy - "dopingári" za takýto priestupok sú trestaní zákazom súťaženia), môžete nastúpiť na tieto súťaže a bojovať o IFBB PRO League kartu
 • na súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB PRO League amatéri spravidla nebudú bojovať o finančné odmeny, hlavnou motiváciou na súťaženie má byť zisk PRO karty
 • rozvoj tohto konceptu znamená, že aj v Európe budú súťaže organizované pod hlavičkou IFBB PRO League, aj tu budú promotéri týchto súťaží hľadať možnosti spolupráce s národnými federáciami, ktoré sú členmi IFBB International (aj na túto situáciu sa opýtame prezidenta SAFKST Borisa MLSNU), NABBA a ďalších federácií; špecifikovať sa budú jasné finančné pravidlá platné pre organizovanie takýchto projektov, samozrejmosťou bude vytváranie početnej skupiny NPC - IFBB PRO League rozhodcov (hľadať sa budú nielen v radoch IFBB International, ale aj v radoch ďalších federácií, pôsobiacich v Európe), ktorí budú tieto amatérske, ale aj PRO súťaže rozhodovať; na kvalifikačných súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB PRO League nebudú športovci podrobovaní dopingovým kontrolám
 • aktuálne NPC - IFBB PRO League umožňuje získať IFBB PRO League kartu súťažiacim aj za výsledky získané v minulosti (alebo aktuálnej prítomnosti). Aj takým, ktorým to neumožňovalo rozhodnutie národnej federácie tzn. Jim Manion prestáva akceptovať pravidlá, ktoré si určili/určujú národné federácie - jedinou podmienkou (okrem dosiahnutého výsledku) je zaplatenie poplatku 250USD (v praxi to znamená, že pre TOP súťažiacich zo Slovenska, ktorým SAFKST neumožnilo prestup do IFBB PRO League, resp. pred septembrom 2017 tento prestup podmienilo zaplatením požadovaného poplatku 3000€, sa situácia výrazne zmenila - ak samozrejme chcú súťažiť pod hlavičkou IFBB PRO League a nie IFBB Elite PRO)
 • súčasťou portfólia súťaží organizovaných podľa pravidiel NPC - IFBB PRO League je Arnold Classic USA a Arnold Classic Australia
 • menia sa pravidlá, podľa ktorých si súťažiaci môzu vybojovať postup na Olympia Weekend - ten ostáva pre IFBB PRO League TOP súťažou sezóny; pravidlá sú modifikované pre kategórie, kde sa počas roka uskutoční od 13. augusta 2017 do 5. augusta 2018 25 a menej IFBB PRO League súťaží a kategórie, kde sa v tomto termíne uskutoční viac ako 25 IFBB PRO League súťaží

Aké sú nové pravidlá súvisiace s postupom na Olympia Weekend ... kategórie, v ktorých sa počas roka uskutoční 25 a menej súťaží, platia od roku 2018

 • postup získavajú - TOP5 súťažiaci z Olympia Weekend-u 2017, víťazi akejkoľvek súťaže v danej kategórii, TOP3 súťažiaci z kvalifikačného rebríčku (bodovanie súťaží je rozdelené do troch úrovní, bodujú sa 2. až 5. miesto)
 • prvá úroveň (Arnold Classic USA) ... počet bodov za 2. miesto - 10, 3. miesto - 9, 4. miesto - 8, 5. miesto - 7
 • druhá úroveň (Arnold Classic Australia, Pittsburgh PRO, New York PRO, Tampa PRO, EVLS Prague PRO) ... počet bodov za 2. miesto - 8, 3. miesto - 7, 4. miesto - 6, 5. miesto - 5
 • tretia úroveň (Toronto PRO, Chicago PRO, Vancouer PRO, Kuwait PRO) ... počet bodov za 2. miesto - 6, 3. miesto - 5, 4. miesto - 4, 5. miesto - 3
 • štvrtá úroveň (zvyšné súťaže) ... počet bodov za 2. miesto - 4, 3. miesto - 3, 4. miesto - 2, 5. miesto - 1

Aké sú nové pravidlá súvisiace s postupom na Olympia Weekend ... kategórie, v ktorých sa počas roka uskutoční viac ako 25 súťaž, platia od roku 2018

 • postup získavajú - TOP5 súťažiaci z Olympia Weekend-u 2017, TOP20 súťažiaci z kvalifikačného rebríčku (bodovanie súťaží je rozdelené do troch úrovní, boduje sa 1. až 5. miesto)
 • prvá úroveň (Arnold Classic USA) ... počet bodov za 1. miesto - 20, 2. miesto - 10, 3. miesto - 9, 4. miesto - 8, 5. miesto - 7
 • druhá úroveň (Arnold Classic Australia, Pittsburgh PRO, New York PRO, Tampa PRO, EVLS Prague PRO) ... počet bodov za 1. miesto - 16, 2. miesto - 8, 3. miesto - 7, 4. miesto - 6, 5. miesto - 5
 • tretia úroveň (Toronto PRO, Chicago PRO, Vancouer PRO, Kuwait PRO) ... počet bodov za 1. miesto - 12,  2. miesto - 6, 3. miesto - 5, 4. miesto - 4, 5. miesto - 3
 • štvrtá úroveň (zvyšné súťaže) ... počet bodov za 1. miesto - 8, 2. miesto - 4, 3. miesto - 3, 4. miesto - 2, 5. miesto - 1

Diskusia k článku:

AMIX diskusia