Zmení IFBB počas roku 2019 spôsob rozhodovania?

Zmení IFBB počas roku 2019 spôsob rozhodovania?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

2018 IFBB Majstrovstvá sveta v Tarragona vo vekovej kategórii masters boli definitívne poslednou súťažou, na ktorej pôsobil v tomto roku EastLabs Photo Team. Boli sme na všetkých rozhodujúcich súťažiach tejto sezóny, s výnimkou IFBB Svetového šampionátu juniorov (utrácať nemalé finančné prostriedky na to, aby sme zaznamenali v exotickom Ekvádore súťaženie cca jedenj stovky juniorských športovcov sveta, medzi ktorými takmer desatina pripadala na reprezentantov Slovenska, sa nám nezdalo byť účelné - radšej tieto finančné prostriedky "vložíme" do pripravovaných edukačných projektov), pozorne sme sledovali nielen súťažiacich (kvôli reportom), ale aj prácu rozhodcov (tiež kvôli reportom).

Sám som opakovane rozprával s TOP funkcionármi IFBB, získaval som informácie priamo od "šéfa rozhodcov" IFBB International Pawla FILLEBORNA, ktorý neraz vyslovil nespokojnosť s prácou rozhodcovským zborov. Čo medzinárodným rozhodcom vyčítal? 
Často elementárne chyby, ktorých sa dopúšťali pri aktuálne platnom postupe rozhodovania, kedy všetko si zapisovali do bodovacích lístkov a tie následne prostredníctvom "rozhodcu - zberača" odovzdávali priamo jemu, alebo obsluhe počítača (tá disponuje špeciálnym software na vyhodnotenie výsledkov; IFBB tento program dáva k dispozícii aj národným federáciam).
Veľa kritiky sa znieslo na adresu rozhodcovského panelu, ktorý rozhodoval "ťažkotonážnikov" a následne aj súboj o titul absolútneho víťaza na 2018 IFBB Majstrovstvách sveta mužov v Benidorme, výsledkom rozhodovania ktorého bol víťaz, ktorý nespĺňa kritériam, ktorými sa IFBB International dlhodobo odlišuje od ostatných bodybuilding federácií. Zdá sa, že po Benidorme práve Tarragona (Svetový šampionát masters sa konal po Svetovom šampionáte mužov) by mohla byť medzníkom, od ktorého sa môže spôsob rozhodovania, resp. postup v rozhodovaní na TOP IFBB International súťažiach výrzane zmeniť. O čom hovorím?

V Tarragone sa testovala on-line aplikácia pre rozhodcov

Na 2018 IFBB Majstrovstvách sveta masters rozhodovali 2 rozhodcovské panely - ten panel, ktorý "sedel za rozhodcovskými stolíkmi" realizoval zvyčajný rozhodcovský rituál (všetko sa zapisovalo do už spomínaných bodovacích lístkov, tie sa odovzdávali, ručne spracovávali atď.), odpočívajúci rozhodcovský panel v tomto prípade v skutočnosti neodpočíval, ale realizoval rozhodovanie prostredníctvom on-line aplikácie. Vysvetlím? Vysvetlím.

Krátko po rozhodcovskom meetingu poverení pracovníci rozhodcom zverejnili postup, pomocou ktorého sa prostredníctvom mobilných telefónov pripojili na on-line aplikáciu - tá umožňovala rozhodovať v reálnom čase každému, kto bol prihlásený. Každý rozhodca sa do aplikácie prihlásil pod svojim unikátnym kódom, následne sa mu v aplikácii zobrazila súťažná kategória (ktorá aktuálne nastupovala na súťažné pódium), ku každému súťažiacemu bolo možné jednoducho priradiť poradie. Ak si rozhodca splnil svoju povinnosť, pomocou jedného tlačítka odoslal všetky údaje do "centrálneho počítača", ktorý výsledky vyhodnotil, spracoval a prakticky okamžite informoval hlavného rozhodcu. Odoslať výsledky bolo možné iba v momente, ak všetky políčka boli vyplnené. Samozrejmosťou je skutočnosť, že aplikácia neumožňovala odoslať výsledky, v ktorých to isté miesto rozhodca "priradil" dvom rôznym športovcom (táto chyba sa objavuje v každom rozhodcovskom paneli, na každej súťaži).

Vylepšenia aplikácie na rozhodovanie?

Testovanie aplikácie prebehlo bez problémov, technici zozbierali viaceré pripomienky od tých, ktorí túto aplikáciu využívali (napríklad zaregistroval som, že v rámci aktuálne testovanej aplikácie nebolo možné priradiť ku každému súťažiacemu komentár - v prípade tradičného rozhodovania pomocou lístkov, rozhodcovia často svoj komentár súvisiaci napr. s neakceptovateľnými deformitmi a s tým súvisiacim poklesom vo výsledkových listinách vpisujú na rub papiera). Je možné že už v roku 2019 medzinárodní rozhodcovia budú rozhodovať podľa nového postupu.

Ten zrejme bude doplnený o prehľadnejší tablet systém (tablety majú výrazne väčší monitor, ako mobilné telefóny). On-line rozhodovanie navyše prináša netušený benefit - môže sa zvýšiť počet rozhodcov, ktorí prostredníctvom aplikácie môžu rozhodovať o konečných výsledkoch.
Tak či tak, ak bude prijaté rozhodovanie na medzinárodnej scéne podľa nového postupu, zvýšia sa nároky na rozhodcov nielen čo sa týka úrovne anglického jazyka, ale aj "počítačovej" zručnosti. To je aj dôvod, prečo zrejme aj v asociácii by definitívne zelenú aj v tomto smere mohli dostať vekovo mladší rozhodcovia. Tých vekovo starších (aj s novou licenciou medzinárodného rozhodcu) máme "ako maku", napriek tomu asociácia s výpravou Slovenska do Tarragona nevyslala ani jedného. Ale ... to je už iný príbeh.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia