Ako sa stať rýchlo a bez komplikácií Elite PRO súťažiacim?

Ako sa stať rýchlo a bez komplikácií Elite PRO súťažiacim?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Jarná súťažná sezóna sa pomaly ale isto blíži k svojmu záveru a nás čaká počítanie bodov, ktoré súťažiaci zo Slovenska získali na domácej, ale aj medzinárodnej scéne v bodovacej súťaži 2022 AMIX EastLabs Best. Podľa pravidiel, ktoré sú platné pre tento ročník, špeciálnou prémiou 20 bodov sa oceňuje zisk Elite PRO karty priamo na súťaži - bez ohľadu na to, či sa súťažiaci stane/nestane v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch Elite PRO súťažiacicm.

Prístup TOP funkcionárov SAFKST k PRO súťažiacim v tomto, ale aj v predchádzajúcom období bol minimálne vlažný. Pravdou tiež je, že VV SAFKST s platnosťou od 1.2.2017 schválil nové podmienky na získanie profesionálnej licencie (viď. Zápis zo zasadnutia VV SAFKT z 28.1.2017), v ktorých bola "zapracovaná" aj úhrada VÝPALNÉHO vo forme "transferového poplatku", vo výške 3.000€. Bez toho, aby ju vtedajší, v rozpore so Zákonom o športe zvolený zástupca športovcov vo VV SAFKST p. Hečko, akokoľvek kritizoval resp. napadol. 

SAFKST podmienky pre prestup do PRO Zdôrazním, že podľa Zákona o športe 440/2015 a podľa textu Zmlúv, medzi SAFKST a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, z každoročného príspevku VV SAFKST mal povinne vyčleniť na reprezentáciu minimálne 25%, z čoho sa mali reprezentantom hradiť prednostne náklady so súťažením (minimálne) na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrovstvách sveta. Pýtať od tých najlepších z najlepších za prestup do PRO organizácie 3.000€ a obhajovať si tieto výpalnícke postupy tvrdením "prispeli sme ti na prípravu", som hneď od začiatku považoval za veľké zverstvo:

  • aj preto, že 3.000€ malo skončiť na tzv. vnútornom SAFKST účte, z ktorého v priebehu rokov preukázateľne "zmizli nikto nevie kam" (resp. nikto z VV SAFKST nezverejnil informáciu, ako tieto financie boli použité) desiatky tisíc €
  • aj preto, že SAFKST na základe výsledkov tých, ktorí chceli prestúpiť do PRO organizácie, získavali financie od štátu
  • aj preto, že 3-4 členovia VV SAFKST vytrvalo a opakovane porušovali práve spomínaný Zákon o športe a Zmluvy s MŠVVaŠ SR a ich aktuálne jasne zdokumentované finančné pochybenia v rokoch 2018, 2019 a 2020 presiahli sumu 572.000€
SAFKST - aktuálne podmienky prestupu do Elite PRO

V septembri 2017 došlo k rozkolu medzi IFBB a v USA pôsobiacou organizáciou NPC, v dôsledku čoho sa prerušilo aj prepojenie medzi IFBB (tá má sídlo v Španielsku) a IFBB PRO League (tá má sídlo v USA a jej majiteľom je Jim Manion, ktorý má rozhodujúce slovo aj v organizácii NPC). Následne dochádza ku kreovaniu novej organizácie Elite PRO, ktorá od začiatku ponúka možnosť súťaženia pre najlepších amatérskych IFBB športovcov. Tých, ktorí sa rozhodnú pokračovať v súťažení so štatútom profesionálneho atléta.

Po tvrdej kritike "výpalného", Výkonný výbor SAFKST v druhej polovici roku 2017 poplatok vo výške 3.000€ ruší, stále však v platnosti ostávajú pôvodne schválené podmienky, pribúda však udelenie súhlasu od prezidenta SAFKST, ktorým je p. Mlsna. A aj v týchto mesiacoch súťažiaci, ktorí získavajú súhlas na súťaženie na medzinárodných súťažiach (kde sa bojuje nielen o cenné kovy, ale aj o Elite PRO karty), zo SAFKST Sekretariátu dostávajú mail, kde je uvedené:

SAFKST podmienky získania Elite PRO kartyParadoxne, spomínaný Zápis VV SAFST z 22.5.2019 iba pripomína aktuálne platné podmienky a nie ich určuje. A prípad aktuálneho člena VV SAFKST (ten nikdy nebol víťazom kategórie na IFBB MS, absolútnym víťazom na IFBB ME, alebo absolútnym víťazom kvalifikačných IFBB súťaží; Elite PRO kartu získal v priebehu roku 2021 a ďalej pokračuje v športovej činnosti v organizácii Elite PRO) je iba dôkazom, že v SAFKST pravidlá sa stále "ohýbajú podľa požiadaviek funkcionárov".

Elite PRO karta

Nepochybne, vedenie SAFKST zneužívalo skutočnosť, že podľa všeobecne akceptovaných pravidiel, za potencionálneho člena Elite PRO organizácie žiadosť mala posielať práve národná federácia. Ak teda prezident SAFKST žiadosť neodsúhlasil, zbytočný by bol súhlas VV SAFKST a športovec bol v takomto prípade akýmsi nevoľníkom, otrokom, ktorý kvôli potencionálnemu prestupu do Elite PRO organizácie musel plniť nezmyselné príkazy (a pripomínalo sa mu - ozveš sa proti nám? spočítame ti to!). 

Podľa IFBB pravidiel, o štatút Elite PRO športovca mohol (prostredníctvom národnej federácie) požiadať  každý športovec, ktorý:

  • Elite PRO kartu získal za stanovený výsledok na IFBB medzinárodnej súťaži, na ktorej sa o tieto karty priamo bojovalo (spravidla sa jednalo o prvenstvo v absolútnom poradí, resp. 1. a 2. miesto v absolútnom poradí resp. víťazstvo v danej nominácii)
  • Elite PRO kartu získal za 1. miesto na IFBB Majstrovstvách sveta, alebo IFBB Kontinentálnych majstrovstvách (tzn. v prípade súťažiacich na Slovensku to bolo z IFBB Majstrovstiev Európy)
  • Elite PRO kartu získal za umiestnenie na 1. až 10. mieste v projekte IFBB Ranking

Ako sa stať Elite PRO atlétom?

Od januára 2022 Elite PRO organizácia výrazne vychádza v ústrety aj tým súťažiacim zo Slovenska, ktorí síce získali Elite PRO kartu, ale prestup do Elite PRO organizácie by im znemožňovali  nezmyslené podmienky schválené VV SAFKST v roku 2017. Na stretnutí s prezidentom IFBB Rafaelom SANTNOJNOM, ktoré sa uskutočnilo počas 2022 IFBB Mr. & Ms. International, bolo povedané, že:

  • požiadať o členstvo v Elite PRO organizácii môže aj priamo (tzn. aj mimo národnej federácie) každý športovec, ktorý získal Elite PRO kartu
  • žiadosť pozostáva z dvoch dokumentov - prvý dokument je oficiálnycm dokumentom, ktorý v minulosti podávala výhradne národná federácia a aktuálne ho môže vypísať priamo športovec, bez nutnosti "potvrdenia" zo strany funkcionárov národnej federácie; druhý dokument je oficiálnym ukončením členstva športovca v IFBB (pretože Elite PRO organizácia je na IFBB absolútne nezávislou tzn. nemá s IFBB a taktiež národnými športovými federáciami žiadne väzby; pravdou ale je, že vzájomne spolupracujú)
  • po schválení vstupu "čerstvý" Elite PRO športovec už iba poďakuje národnej federácii za podporu/pomoc a rozlúči sa s ňou listom, v ktorom oficiálne ukončí aj svoje členstvo v tejto federácii
  • národná federácia nemá právo "brzdiť" tento proces, pretože Elite PRO organizácia je organizáciou nezávislou na IFBB (aj keď vzájomne spolupracujú)

Poznámka: uvedené dokumenty v originálnom formáte mám k dispozícii a získať ich môže každý, kto ma bude kontaktovať mailom na igor.kopcek@yahoo.com

Diskusia k článku:

AMIX diskusia