IFBB - prinesie rok 2020 tzv. otvorené rozhodovanie?

IFBB - prinesie rok 2020 tzv. otvorené rozhodovanie?

12. pokračovanie projektu BikiniFitness Camp sa uskutoční od 6. do 8. marca 2020, vo Vranove nad Topľou, v priestoroch Hotela Patriot. Informácie o tomto projekte získate priamo od organizátorky projektu, ktorou je IFBB Majsterka Európy a IFBB Majsterka sveta,
profesionálna bikinifitnesska Saskia CAKOCI.

Píšte na: saskia.cakoci@gmail.com

DG Nutrition BikiniFitness Camp

Slovenská asociácia fitness kulturistiky a silového trojboja je nielen najstaršou bodybuilding/fitness organizáciou na Slovensku (na našej scéne pôsobí od rozdelenia Československa na dva samostatné štáty a na Slovensku je nástupníckou organizáciou po predchádzajúcom federálnom zväze kulturistiky), ale zároveň najväčšou a jedinou, ktorá má štatút národný športový zväz. Čo to znamená v praxi?

SAFKST (ktorý je unikátnym národným športovým zväzom na Slovensku tým, že "zastrešuje" 2 nezávislé a samostatne financované športy) má masívnu podporu od štátu a na základe dvoch autonómnych zmlúv získa:

  • výhradne pre vetvu bodybuilding/fitness, s 1158 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019, v roku 2020 dotáciu vo výške cca 591.000€
  • výhradne pre vetvu silové športy - silový trojboj, so 173 aktívnymi športovcami do 23 rokov za rok 2019, v roku 2020 dotáciu vo výške cca 45.000€
  • z nich zrejme bude (tak, ako v predchádzajúcich troch rokoch) maximálne 15% určených na chod jednotlivých vetiev (tzv. účel výdavkov na správu a prevádzku), minimálne 15% pomerne pre oddiely podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (tzv. účel športu mládeže), minimálne 25% pre športovcov reprezentujúcich Slovensko (tzv. účel športovej reprezentácie), talenty budú podporené tiež minimálne 20% z príspevku (tzv. účel rozvoja talentovaných športovcov) a zvyšných 25% každá vetva môže použiť podľa vlastného uváženia, nie však  na vlastný chod.

Financie a masívna podpora oddielom a športovcom je hlavný dôvod, prečo súťaženie v SAFKST je atraktívne pre veľkú časť športovcov. Platí však - športovci (v akejkoľvek organizácii) budú spokojní, ak budú mať k dispozícii dostatok príležitostí na súťaženie a zároveň o ich výsledkoch budú rozhodovať férovým spôsobom férové rozhodcovské zbory. Bez postranných úmyslov. Platí to nielen pre SAFKST, ale aj pre IFBB.

"Súhlasím s názorom, že pre každú športovú federáciu je férové rozhodovanie základom", povedal pre náš portál Igor KOPČEK, ktorý dianie na bodybuilding scéne sleduje už 40 rokov. "Počas rokov sa systém rozhodovania v IFBB a aj SAFKST priebežne menil, novelizoval sa. Ako som uviedol v článku venovanom aktuálnemu postupu pri rozhodovaní na IFBB medzinárodných súťažia, k férovosti rozhodovania v tejto športovej organizácii určite prispelo striktné presadzovanie pravidiel:

  • tréner nemôže rozhodovať svojho zverenca
  • aktívny športovec nemôže rozhodovať
  • rozhodca nemôže rozhodovať rodinného príslušníka (resp. frajerku, frajera atď.)

V minulosti sa totiž stávalo, že tréner sprevádzal svojich "platiacich" zverencov na súťaže, kde pôsobil zároveň ako rozhodca a svojim vplyvom (resp. vzťahmi) mohol "nakloniť misku váh" tým správnym smerom. Ak sa tak stalo, boli sme svedkami paradoxov, pri ktorých často priemerní súťažiaci, ktorí na IFBB Majstrovstvách Európy či IFBB Majstrovstvách sveta končili horko ťažko na hranici TOP10 (resp. hlboko vo výsledkových listinách), na pohárových súťažiach porážali šampiónov/šampiónky, dokonca absolútnych víťazov/absolútne víťazky.

Bodybuilding nominácie nikdy neboli o góloch, kilogramoch, centimetroch, alebo sekundách tzn. o parametroch, ktoré JASNE a JEDNOZNAČNE dokážu určiť víťaza. V týchto nomináciách vždy o výsledku rozhoduje subjektívny faktor - subjektívny názor rozhodcu na daného súťažiaceho. Rozhodcovských seminárov hlavného rozhodcu Pawla FILLEBORNA (ktoré sa snažia určiť resp. vysvetliť trend v rozhodovaní) sa však zúčastňuje iba zlomok z rozhodcov s medzinárodnou kvalifikáciou a mizivé percento trénerov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú prípravu športovcov. Výsledok je jasný - v rozhodcovských paneloch tak sedia výkonnostne rozdielni rozhodcovia a práve na vedení IFBB (tzn. Fillebornovi) je nájsť spôsob, ako tieto panely vyskladať čo najobjektívnejšie resp. tak, aby ich rozhodovanie bolo nielen odborne na výške, ale aj čo najobjektívnejšie. A čo sa týka trénerov? Tí, ak nepoznajú aktuálne platné parametre rozhodovania a kritériá (ak by ich poznali, na súťažnom pódu by sme nestretávali "takmer na kosť vysekané bikinifitnessky s buldog čelusťami" a "bodybuilderov s gynekomastiou, alebo zjavne opichanými svalmi"), často na obhajobu svojho zlyhania používajú dobre známu vetu: "Rozhodcovia ťa nedocenili, mal/mala si skončiť vyššie!"

Možno po kategorizácii rozhodcov do výkonnostných skupín zavedenie tzv. otvoreného spôsobu rozhodovania (tzn. v priebehu súťaže, alebo po súťaži by boli dostupné informácie o tom, "kto ako rozhodoval"), ktoré sa ujalo v subjektívne hodnotenom krasokorčuľovaní, by mohlo byť riešením. Riešení je však aj vzdelávať, vzdelávať, vzdelávať. Rozhodcov, trénerov, športovcov."

Pawel FILLEBORN

"Pawel Filleborn na margo tzv. otvoreného/verejného rozhodovania niekoľkokrát počas roku 2019 prehlásil, že aj aktuálne platné pravidlá tento spôsob rozhodovanie nezakazujú - a čo nie je zakázané, to je povolené.", pokračoval Kopček. "K snahe riešiť spôsob rozhodovania a následne ďalej zvýšiť jeho objektívnosť v IFBB International by mohli prispieť novinky - spomínam si na "online hodnotenie" (testovalo sa počas 2018 IFBB Svetového šampionátu masters).

Férovosť rozhodovania (na domácej aj medzinárodnej scéne) treba riešiť predovšetkým edukáciou rozhodcov - vzdelávať ich, vysvetľovať, objasňovať, "nominačne triediť" (priznajme si - iba máloktorý z rozhodcov dokáže objektívne posúdiť výkonnosť športovcov v nominácii fitness, zároveň v bodyfitness, alebo kulturistike mužov) a ... následne aj zbaviť anonymity v rozhodovaní, za ktorú sa niektorí stále pohodlne skrývajú (a obhajujú svoje národné resp. na domácej scéne oddielové záujmy).

Pravdou ale je, že okrem objektívnosti sa nesmie zabúdať na atraktívnosť súťaží pre divákov. Aktuálne modely súťaží, kde je množstvo nominácií a veľký počet kategórií, sú extrémne zdĺhavé a pre bežného diváka absolútne nezaujímavé - sledovať dianie na pódiu bez "napätia" a bez toho, aby "laik rozumel tomu, čo sa na pódiu deje" k atraktívnosti určite neprispieva. A čo nie je atraktívne pre divákov, nie je atraktívne ani pre sponzorov.

To, akým smerom sa uberie rozhodovanie v IFBB (a zrejme následne aj v SAFKST) naznačí už tento weekend stretnutie TOP funkcionárov v Madride, na ktoré sme boli prizvaní aj my, členovia EastLabs Photo Team-u. Sám som zvedavý, či témou dňa bude aj tzv. otvorené rozhodovanie a či sa riešiť bude aj rozhodovanie v Elite PRO organizácii, ktoré by mohlo byť (v porovnaní s amatérskou vetvou) k súťažiacim výrazne ústretovejšie - tzn. súťažiaci by mohli mať väčší priestor k tomu, aby na pódiu prezentovali výsledky svojej tréningovej práce."

Diskusia k článku:

AMIX diskusia