Pavel KISEĽ - Únia fitnesscentier Slovenska nespala

Pavel KISEĽ - Únia fitnesscentier Slovenska nespala

Pavel KISEĽ pre rôzne médiá opakovane prehlásil: "Sme nútení konštatovať, že stratiť 100% príjmu zo dňa na deň, na niekoľko mesiacov bez toho, aby sme videli východiská, je pre väčšinu majiteľov fitnesscentier na Slovensku likvidačné. Od 13. marca 2020 ubehla doba. Mnohí z nás sú už na hrane krachu. Pribudli nám obrovské dlhy, ktoré ovplyvnili životy tisícky rodín negatívnym spôsobom. Nielen majiteľov fitnesscentier, ale aj zamestnancov – trénerov, administratívnych pracovníkov atď."

Únia aktuálne podporila aj iniciatívu petície Otvorenie fitnesscentier (s nápadom prišla Sára VICIANOVÁ) a vďaka viac ako 15.000 podpisom má v rukách reálny nástroj, ktorým môže ukázať silu segmentu fitness.

"Demonštrácie, blokády a nátlakové akcie nie sú predmetom činnosti Únie fitness centier Slovenska", pokračuje Pavel KISEĽ.  "Ale po takmer troch mesiacoch sme vyčerpali všetky zdroje k prežitiu. Verejný protest je spôsob, ako upozorniť na krachujúci fitness segment. Mnoho skúsených ľudí z oblasti fitness v posledných dňoch navrhuje intelektuálny prístup k riešeniu problémov našich fitness prevádzok. Z oboch strán. Výsledky? Nepriniesli.

Prvá dôležitá vec je, že s riešeniami, návrhmi a samozrejme s intelektuálnym prístupom sme v rámci našej Únie fitness centier Slovenska prichádzali za posledných 8-10 týždňov pravidelne. Kde bolo potrebné osloviť odborníkov, pripraviť opatrenia, vyhodnotiť dopady, či aktívne komunikovať s príslušnými orgánmi - tam všade sme už boli. Stále bezvýsledne, bez relevantnej odpovede.

Až dnes, pod tlakom z pripravovanej akcie, sa niektorí prebudili. Vravia, že začnú reálne realizovať to, čo im už takmer 2 mesiace leží na stole. Objavujú sa fámy, sľuby. Čudujete sa, že ich považujeme za nereálne? Pribúdajú telefonáty, recyklované FB správy, maily. Sľub, ak je falošný, je iba pokusom o kúpenie si času. K tomu, aby opadli emócie, klesol záujem reálne pomôcť a pridať sa. Nám netreba plané sľuby – my chceme záruky.

Kto má reálne zmýšľanie chápe, že pri príprave uvoľňovania opatrení team medicínskych odborníkov použil terminológiu živnostenského úradu a jednoducho fitness centrá zle zaradil. Bohužiaľ, ani po týždni túto chybu-nechybu nikto nedokázal opraviť. Nie sme neomylní, ale namiesto toho, aby sa chyby priznali, prišiel opak. Cielene sa pravidlá ešte pritvrdili.

Únia fitness centier Slovenska má celoslovenskú podporu. A v pondelok, 25. mája 2020 o 6:30 ráno reálne paralizujeme D1 na vstupe do Bratislavy. Bude to 6 hodinová akcia na úseku Zeleneč - Triblavina. Počas tejto doby doručíme petíciu za otvorenie fitness centier Národnej Rade SR.

Kompetentní však stále majú priestor, možnosť a čas dať nám reálne záruky. Také, výsledkom ktorých bude jediné - otvorenie fitness centier. Okamžite. Bez obmedzení.", ukončil Pavel KISEĽ s tým, že už 9. 4. 2020 navrhovali krízovému štábu nasledujúce riešenia.

Poznámka Pavel KISEĽ: väčšina ľudí na prelome marca/apríla iba hľadala spôsob, ako niečo otvoriť. Spomeňte si - v uvedenom čase boli prognózy 75-150 tis nakazených. A my sme už vtedy reálne hľadali riešenia. Samozrejme, tieto opatrenia aktuálne už nekorešpondujú so súčasným stavom. Dôvod, prečo sú súčasťou tohto článku, je len dátum, kedy sme už predkladali návrhy a snažili sa riešiť situáciu. Keďže dnes si pár ľudí myslí, že ideme do štrajku unáhlene.
Pozrite sa na svoje názory z 9. apríla 2020. Bolo to obdobie hlbokej paniky. A my sme hľadali možnosť, ako vyhovieť klientom. Ako byť aspoň trochu rentabilný a hlavne nenavaliť pred seba dlh, ktorý dnes takmer všetci riešime.

Čo sme navrhovali už 9.4.2020 - aktuálne máme iné návrhy!

V rámci súčasnej situácie si plnohodnotne uvedomujeme závažnosť daného stavu. V porovnaní s inými ekonomickými odvetviami, však vidíme priestor pre nás, rovnako ako aj pre štátnu pokladňu udržať takmer 4700 prevádzok pri živote. Dôležité je však pristúpiť ku opatreniam, ktoré v tomto období odstránia princípy trhového mechanizmu, zachovajú mieru rizika na najnižšej úrovni a zároveň zabezpečia tok finnancií pre malé aj veľké prevádzky tak, aby im umožnili prežiť.

Navrhované hygienické opatrenia ... z 9.4.2020

 • Limitovať pohyb osob na športovisku s ohľadom na metre štvorcové - jeden cvičenec na 40m2 (poznámka: 20m2)
 • Povinná dezinfekcia rúk pri príchode, aj odchode.
 • Cvičenie s plným pokrytím tela s povinnosťou použitia uteráku na dotykových plochách.
 • Použitie rúšky počas celého času v priestoroch športoviska.
 • Vstup do fitness centra na objednávku v stanovenom čase maximálne na 90 min.

Fitness centrá vytvoria časový harmonogram v 2 hodinových blokoch

 • 6:00 do 8:00  ... cvičenec začne o 6:00 o 7:30 musí skončiť a odísť. Personál vydenzifikujeme miestnosť rozprašovacími zariadeniami
 • 8:00 - 10:00 ... (rovnako ako v prvom cykle) až do záverečnej podľa možnosti prevádzky.
 • Nutnosťou tohoto opatrenia je synchronizovaný vstup klientov v rovnakom čase

Prevádzky ktoré majú viac ako 120 m2 by mali vytvoriť zóny celistvo oddelené od seba s rovnakým počtom m2 a rozdeliť ekvivalentne svoje zariadenie (u prevádzok nad 100 m2 sú rovnaké stroje vo viacerých kusoch). Z tohoto opatrenia vyplynie konečný stav 3 cvičencov v jednej miestnosti na rozlohe 120 m2, ktorí môžu vykonávať športovú činnosť v presne stanovenom čase a priestore. S dodržaním nariadeného oblečenia a ochrany je šanca nákazy minimálna až nulová. V tomto období by klienti fitness centier nemohli použiť sociálne zariadenia prevádzky s výnimkou toalety.

Navrhované ekonomické opatrenie ... z 9.4.2020

S ohľadom na ceny nájmov, rozsah a charakter prevádzky by plošné stanovenie cien pre všetky fitness centrá pomohlo rozložiť existujúcich zákazníkov do prevažného množstva prevádzok tak, aby každá prevádzka mala stabilný ekonomický výsledok.

Príklad:

 • Jednotná cena 5€/90 min
 • Otváracia doba 6:00 do 21:00
 • Maximallny počet ľudí 3 na 120 m2

Fitness centrum menšej rozlohy (napr do 100 m2)

 • Počet 2 hodinových cyklov pri daných otváracích hodinách ...7 (6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18:00-20:00)
 • Celková kapacita priechodnosti 2 cvičenci na m2 v 7 cykloch s platbou 5€/ osoba.
 • Denna tržba: 70 euro
 • Mesačná tržba: 2100 euro + predaj jednorázových suplementov.

Fitness centrum o rozlohe cca 1200 m2

 • Počet cyklov 7
 • Počet stanovených sekcií 120
 • Počet cvičencov na sekciu 3
 • Denná tržba: 1050 €
 • Mesačná tržba: 31 500

Prirodzene toto opatrenie regulácie vstupného nemusí vyhovovať každému. Z pohľadu príkladu uvedeného v tomto opatrení je to však najideálnejšie riešenie pre proporcionálne zisky jednotlivých prevádzok ku vzťahu k nájomnému (jeho výške) mzdám a zabezpečenie chodu prevádzky.

Navrhované opatrenia súvisiace s réžijnými nákladmi a mzdami ... z 9.4.2020

V prípade možnosti oslobodenia miezd zamestnancov od platby odvodov, by možnosti prežitia pre naše prevádzky podstatne vzrástli. Oslobodenie od DPH pri platbách za elektriku, vodu a plyn v krízovom režime štátu.

Príklad:
Prevádzka s 2 zamestnancami s platom 560 eur mesačne nezaťažená odvodmi má odvodovú povinnosť vo výše 1120 euro. S odvodmi je to o cca 560 euro viac. Pokiaľ rovnaká prevádzka hradí režijné náklady vo výške 1200 euro (elektrika, voda, plyn) ale v tomto období je oslobodená od platby DPH v prvotnej faktúre. Ušetrí ďalších 240 euro. Takto dizajnovaná prevádzka je o rozlohe 550 m2 ako priemer príkladov prevádzky z predchádzajúceho obdobia a jej tržby dosiahnu optimum pre hradenie nájomného, leasingu a úverov.

Uvedené 3 opatrenia je potrebné plne odprezentovať osobne a odpovedať na otázky súvisiace s týmto modelom. Zložitosť textu a náročnosť danej problematiky je ľahko verbálne vysvetlitelná, no v písanej forme može prejavovať nedostatky, ktoré budú viesť k chybným uzáverom.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia