Deň po proteste majiteľov fitnesscentier a fanúšikov fitness

Deň po proteste majiteľov fitnesscentier a fanúšikov fitness

Začnem správou, ktorú mi poslal môj dlhoročný kamarát. Jeho otázka znela - čo vlastne včerajšia protestná akcia športovcov, fitnessákov a kulturistov vyriešila, keď už predtým som čítal nasledovné:

"O prípadnom otvorení fitnescentier v rámci ďalšieho uvoľňovania protiepidemiologických opatrení by sa malo hovoriť 3. júna. V stredu to uviedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivan Husár. Potvrdil tak avízo, ktoré na sociálnej sieti zverejnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus. Ten priamo z utorkového (19. 5.) rokovania ústredného krízového štábu napísal, že "od 3. júna by opäť mali začať fungovať fitnescentrá".

Skôr, ako odpoviem, vysvetlime si pár pojmov, ktoré v predchádzajúcich dňoch spôsobovali niekoľkým zo sveta bodybuilding/fitness doslova schizofrenické stavy. Pre tých čo nevedia - je to psychiatrická diagnóza označujúca často chronickú duševnú chorobu, rôzne ovplyvňujúcu správanie, myslenie, emócie a prejavom je tzv. rozdelená myseľ (tzn. raz v súvislosti s danou vecou som ZA, o pár hodín PROTI, potom opäť ZA a o niečo neskôr opäť PROTI  a keď je už po všetkom, ešte mám potrebu vysvetľovať prečo, kvôli čomu a kvôli komu). Dôvod týchto stavov? Ja si myslím, že vnútorný súhlas s názormi predstaviteľov Únie fitnesscentier Slovenska a zároveň členstvo v národnom športovom zväze, ktorý je financovaný hlavne od štátu - na "nekonanie" ktorého Únia fitnesscentier upozorňovala. V takomto prípade platí osvedčené - mlčať je zlato.

Únia fitnesscentier Slovenska

Je Pavlom KISEĽOM a jeho teamom správne prezentovaná od začiatku ako tzv. profesijné združenie ľudí, ktorí pôsobia v segmente fitness. Definícia profesijného združenia je jasná:

"Profesijné združenie (nesprávne profesné združenie) je slobodné a nezávislé, spravidla neziskové, združenie (organizácia) príslušníkov (fyzických alebo právnických osôb) nejakej profesie, ktoré má za cieľ sledovať a zastupovať spoločné profesijné, kultúrne a ekonomické záujmy danej profesie, a ktoré nie je odborovou organizáciou (niekedy sa však profesné združenie chápe ako odborová organizácia). Profesijné združenia sa obvykle zakladajú s cieľom podporovať (a často aj hájiť) záujmy členov nejakej profesie tzn. aj ekonomické záujmy."

Národný športový zväz

Jasná je aj definícia národného športového zväzu, ktorý je uznaný ministerstvom školstva (to prostredníctvom dotácií tento zväz v rozhodujúcej miere financuje) a spĺňa podmienky:

 • a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre príslušný šport
 • b) vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky
 • c) má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe
 • d) organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po sebe nasledujúce roky
 • e) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach
 • f) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov

O čom bol včerajší protest?

Od začiatku sa mohol vnímať len ako hraničná forma nátlaku použitá na upozornenie kompetentných na krachujúci fitness segment na Slovensku. Formu protestu opierajúcu sa v priebehu dní o stále rastúcu PETÍCIU, ktorú podpísali nielen iba "ti zlí a chamtiví majitelia krachujúcich fitnesscentier hľadiacich len a len na svoje finančné záujmy" (tak sú občas prezentovaní), ale aj takmer 16.000 fanúšikov bodybuildingu, fitness a aktívít realizovaných vo fitnesscentrách (nehovorte mi, že ich niekto nútil - rozhodli sa podpísať pod petíciu Otvorenie fitnesscentier, lebo ich chceli mať otvorené a nie zatvorené; bez ohľadu na to či fandia Kotlebovi, Harabínovi, Kolárovi, či sú za/proti Matovičovi, za NATO, alebo spoluprácu s Ruskom).

A to, že práve národný športový zväz do diania mal vstúpiť primárne už pred týždňami (obdobne ako to riešili plavci, vzpierači a spol.) ani spomínať nebudem. Neriešil - ozvali sa sami majitelia. Prostredníctvom Únie. A keď už to národný športový zväz od začiatku neriešil, ako paródia vyznieva akékoľvek úsilie "na poslednú chvíľu", dokonca pripisovanie si (nejakých) zásluh. Videli sme, kto bol pri Matovičovi.

Pripomeniem, že fitnesscentrá primárne neslúžia na prípravu športovcov (dokonca reprezentantov) z niektorých národných športových zväzov združených v športových kluboch (alebo k nim konkurenčných organizácií rovnakého zamerania, pôsobiacich na Slovensku). Cieľová skupina je tu jasne daná - nie "hrubokrkí sypači" (ako to média často nesprávne prezentujú), ale široká verejnosť. Pre mnohých je pravidelný silový tréning reálne obľúbenou voľnočasovou aktivitou, o ktorú prišli (vďaka pravidlám "koronapandémie").

Áno, fitnesscentrá sú podnikateľské subjekty poskytujúce služby. Tak ako dobre známi prevádzkovatelia verejných služieb (ktoré bežne využívame) aj majitelia fitnesscentier očakávali, že budú môcť otvoriť svoje priestory. A pokúsiť sa o zachránu svojho podnikania. Či sa to podarí v nasledujúcich troch, pre fitnesscentrá biznisovo najslabších mesiacoch - neviem. Nezabúdajme, že ak "skrachujú", nepostihne to iba samotných majiteľov - vo fitnesscentrách pôsobia nielen zamestnanci, ale aj živnostníci/tréneri, inštruktori atď. A podnikateľskú činnosť vykonávajú aj TOP funkcionári národných športových zväzov. Dokonca môžu aj členovia národných športových zväzov. Bez ohľadu na to, či je to podnikateľská činnosť v službách, v obchode, v edukácii atď. Majú na to právo - tak hovorí ústava. Problém vzniká, keď je toto právo obmedzované.

Národné športové zväzy "výsledkovo profitujú" z toho, že v mnohých fitnesscentrách sa pripravujú reprezentanti, ktorí si na pokrytie nákladov na svoju činnosť (práve v spomínaných fitnesscentrách) často zarábajú aj ako tréneri. Niektorí sú zamestnancami týchto fitnesscentier, iní v nich pôsobia ako podnikatelia - tzv. osoby samostatne zárobkovo činné (so živnostenským listom).

Ak teda fitnesscentrá sú zatvorené, strácajú všetci - podnikatelia/majitelia fitnesscentier, podnikatelia/tréneri, zamestnanci/tréneri, reprezentanti, súťažiaci z jednotlivých národných športových zväzov i tí, pre ktorých je silový tréning (v akejkoľvek forme) iba záľubou. A ak je doba zatvorenie dlhá, prichádzajú straty, s ktorými nikto nepočítal A ak sú straty neúnosné, je logické, že všetci hore spomínaní začnú reptať, ozývať sa, upozorňovať na seba.

A práve to sa udialo včera. Je jedno, ako sa na včerajší protest zastrešený Úniou fitnesscentier Slovenska pozriete, cieľ, ktorý mal Kiseľ a spol. bol dosiahnutý. Zhrniem to?

 • a/ fitness komunita tu má reálne pôsobiace profesijné združenie, ktorého zástupcovia sa "dostali" až k aktuálnym vládnym špičkám; je to základ, na ktorom je možné postaviť ďalšiu nadstavbu
 • b/ zástupcovia Únie fitnesscentier Slovenska jasne prezentovali názor (nespokojnosť) členskej základne - podnikateľov a živnostníkov, ktorá je na dobrovoľnej platforme a podľa slov Pavla KISEĽA rastie;  zo včerajšej večernej debaty na TA3 som sa dozvedel, že aktuálne Únia zastrešuje cca 200 fitnesscentier Slovenska - je to reálna väčšina z tých, ktoré u nás vykonávajú túto činnosť  (poznámka: zaznamenal som v spomínanej relácii informáciu od prezidenta SAFKST Mlsnu o 2300 fitness subjektoch pôsobiacich na Slovensku, ale reálne ... to nemôžu byť IBA fitnesscentrá; máme totiž 79 okresov to by znamenalo, že v každom priemerne pôsobí cca 20-30 fitnesscentier, čo je nereálne číslo)
 • c/ prostredníctvom petície podporu majiteľom fitnesscentier - podnikateľom/živnostníkom prejavilo takmer 16.000 športovcov, kondične cvičiacich a fanúšikov - nielen bodybuildingu/fitness, ale všetkých aktivít, ktoré sa vo fitnesscentrách vykonávajú
 • d/ či sa to páči/nepáči, od premiéra Matoviča a spol. získali KONEČNÚ odpoveď na otázku "kedy a v akom režime otovoríte fitnesscentrá?"
 • e/ vyslali JASNÚ správu všetkým národným športovým zväzom a športovým organizáciám - sme tu, vnímajte nás ako partnerov, s ktorými môžete spolupracovať (a iba veci neznalí tento odkaz dokážu odignorovať resp. dištancovať sa od aktivít Únie)

Aká je odpoveď na úvodnú otázku?

Odpoveď je v kontexte horeuvedeného - je tu jasný termín, kedy sa fitnesscentrá otvoria (nielen pre kluby), bez obmedzení, pre verejnosť. Či to tak bude? Počkajme si pár dní ...

Pavel KISEĽ z Únie fitnesscentier Slovenska, 25. máj 2020
Pavel KISEĽ, 26. máj 2020 ... dnes som opakovane aj ja čelil otázke - čo sa nám reálne podarilo získať tým, že sme sa v rámci Únie fitnesscentier Slovenska ozvali?

Pozrime sa na to, čo sa dialo na Slovensku v predchádzajúcich dňoch a týždňoch. Boli tu rôzne informácie zo zákulisia, rozprávalo sa o tom, čo je pripravované, ale skúsenosť medzi "pripravovaným" a "realizovaným" sa často dramaticky líšila.

Teraz tu je istota, garancie, sú tu verejne dané záruky. 3. jún 2020 už nie je dňom, kedy sa bude situácia IBA prehodnocovať, ale reálnym termínom, kedy sa fitnesscentrá otvoria. Bez prísnych reštrikcií (tzn. bez rúšok, so šatňami, aj sprchami). Platí to nielen pre nás, ale aj vďaka nám aj pre iné vnútorné športoviská a plavárne.

Teraz máme iný cieľ - chceme reštartovať naše podnikanie, získať späť časť stratených financií. Tak, aby sme mohli verejnosti ďalej ponúkať naše služby. Ak sa to podarí - misia je splnená. Ja presne viem, čo moja prevádzka potrebuje. A keď to potrebujem ja, tak určite aj ostatní členovia Únie. Viem presne zadefinovať, čo by pomohlo nám všetkým. A to aj budem prezentovať vo vzťahu k štátu.

Chápem, že spokojnosť nikdy nebude 100%. Spochybňovanie našich krokov ľuďmi s finaciami z dotácií od štátu, resp. z oblastí, ktoré aktuálna korona kríza tak nepostihla, je pre nás irelevantná záležitosť. Premiér Matovič nás prijal, vyhodnotil naše argumenty, štáb rozhodol a výsledok je uspokojivý. Áno - k dokonalosti má ďaleko, ale čo je v dnešnom svete dokonalé?

Ktokoľvek, kto je "hrdina spoza klávesnice" a myslí si, že má "patent ako problém riešiť", sa môže pridať - nech nám ukáže, ako to robiť lepšie. Každému, kto nám v tomto pomohol a podal pomocnú ruku, aj touto formou ďakujem. Otvorením fitnesscentier ale nič nekončí - pre nás začína tvrdá práca, aby sme ich (po nejakom čase) nemuseli zatvárať. Na trvalo.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia