Covid automat pre šport - kedy otvoria fitnesscentrá?

Covid automat pre šport - kedy otvoria fitnesscentrá?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2021 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.


Takmer rok (s malými prestávkami) sú fitnesscentrá na Slovensku uzavreté pre priaznivcov bodybuildingu a fitness a situácia pre ich majiteľov (ale aj mnohých z tých, ktorí si privykli na takmer každodennú "prácu so železom") je doslova zúfalá. Plán návratu športovcov (tzn. aj tých, ktorí sa venujú bodybuildingu a fitness) na športoviská (tzn. aj do fitnesscentier) predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Covid automatu pre šport. Jednoduchá aplikácia na stránke COVIDSPORT.SK vám poskytne odpovede na otázku čo, kde a ako môžu realizovať športovci kdekoľvek na Slovensku. Aj tí, ktorí sa venujú kulturistike a fitness. Dáta sa pravidelne aktualizujú, ako je to uvedené aj na spomínanej stránke.

Covid automat pre šport

Na prelome februára a marca 2021 na stránke MINEDU bol predstavený Covid automat pre šport, ktorý je popísaný nasledovne:

"Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na TEJTO STRÁNKE (poznámka - hľadajte článok "Aktuálne rozdelenie okresov podľa epidemiologickej situácie") a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenia hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.Pre športové zväzy je Covid automat pre šport návodom na základe, ktorého môžu vypracovať podrobnejšie manuáli, konkretizovať formy, organizáciu a obsahy tréningovej činnosti pre konkrétne športy a športové odvetvia v jednotlivých fázach automatu. Zverejnením týchto informácií na svojich webových stránkach môžu výrazne prispieť k lepšej informovanosti a dodržiavaniu pravidiel v oblasti športu."

Stránka okrem iného bsahuje aj informácie o tom, aké možnosti športovania sú akceptované v ďalších fázach v prípade uvoľňovania epidemiologických opatrení, súčasťou je aj rozdelenie športov podľa rizikovosti, nechýba ani samostatný dokument venovaný fitnesscentrám.

Covid automat pre fitnesscentrá
Covid automat pre fitnesscentrá

Stav od 8. marca 2021

  • IV. stupeň varovania, ČIERNA FARBA ... 30 okresov: Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice – okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen
  • III. stupeň varovania, BORDOVÁ FARBA ... 46 okresov: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce
  • II. stupeň varovania ČERVENÁ FARBA ... 3 okresy: Kežmarok, Medzilaborce, Tvrdošín

Poznámky ku Covid automatu pre šport - fitnesscentrá:

  • v prípade že ÚVZ prehodnotí možnosť otvoriť prevádzky fitness centier, MŠVVaŠ SR navrhuje, aby v III. stupni varovania bolo umožnené trénovať v režime 5+1.
  • bez stretávacia výmena ... úprava začiatkov a koncov tréningov tak aby, sa po sebe nadväzujúce skupiny nestretávali a mohli bezpečne opustiť športovisko a spoločné priestory. Medzi skupinami zabezpečiť vetranie ak ide o interiér a dezinfekciu
  • podstata opatrenia je aby sa minimalizovali riziko stretávania sa väčšieho počtu športovcov, sprievodných osôb na jednom mieste
Zdroje MINEDU - covid automat pre šport
Covidsemafor.sportcenter.sk
Health.gov.sk

Diskusia k článku:

AMIX diskusia