SAFKST - kto bude novým prezidentom po decembrových voľbách?

SAFKST - kto bude novým prezidentom po decembrových voľbách?

IFBB Fitness Akadémia Slovensko ponúka fanúšikom bodybuildingu a fitness, trénerom, inštruktorom a aj športovcom (bez ohľadu na príslušnosť k organizácii, alebo federácii), možnosť zapojit sa do edukačných aktivít. V prípade úspešného zvládnutia skúšok absolventi môžu získať
prestížny certifikát
o absolvovaní alternatívneho vzdelávania v bodybuildingu a fitness.
IFBB Fitness Akadémia Slovensko

Rokom 2021 sa končí 5 ročné vládnutie skupiny p. Mlsnu a spol. v SAFKST, ktoré prinieslo:
 • viac otázok ako odpovedí, pretože vedenie SAFKST (vrátane Kontrolórky SAFKST) vytrvalo a cielene nekomunikuje a tvrdenie "Kopček klame", "Niščáková nemá pravdu" atď. (v čom a ako, to už nikto nepovie) je iba prázdnym mlátením slamy, ak sa prehliadajú reálne a všeobecne dostupné fakty
 • nepreberné množstvo disciplinárnych konaní, vyhrážok, príkazov a reštrikcií (vedenie SAFKST si myslí, že má pantent na to, "čo sa môže a čo nemôže")
 • množstvo pochybných vylúčení SAFKST členov, vrátane čestného prezidenta SAFKST p. Čaplu, k odkazu ktorého sa na 2016 Volebnej konferencii tak hlasno hlásili p. Mlsna, p. Hečko, p. Kovalčík a spol. v boji s Milanom Čížekom
 • výmenu na poste viceprezidenta SAFKST aj šéfa Disciplinárnej komisie, chaos na SAFKST Sekretariáte, rošády na postoch repre trénerov
 • neuveriteľný pokles počtu súťažiacich na reálnych súťažiach na Slovensku - a netreba zabudnúť, že v roku 2020 vedenie p. Mlsnu a spol. nezorganizovalo ani jednu, jedinú reálnu pódiovú súťaž vo vetve kulturistika a fitness, no napriek tomu bez mihnutia okom p. Mlsna (a ostatní členovia VV SAFKST) schválili a vyplatili cca 130.000€ privátnym spoločnostiam za prípravu, organizovanie a aj technické zabezpečenie súťaží (presnejšie NULA súťaží) na základe zmlúv - a vytrvalo sa utajuje, kto takto "výhodné" zmluvy za SAFKST podpísal; a iba zopakujem čo už viete - na všetky súťaže (dohromady ich bolo 48) v rokoch 2017, 2018 a 2019 p. Mlsna a spol. organizátorom vyplatili 101.176€
 • reálne zdokumentované finančné pochybenia súvisiace s príspevkami, ktoré SAFKST získava každoročne od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, čo jasne a nespochybniteľne potvrdila aj kontrola bývalej Hlavnej kontrolórky športu p. Fisterovej (tá kontrolou zistila pochybenia za roky 2018 a 2019 vo výške 356.500€; na základe údajov, zverejnených v Správe HKŠ-2020/20, celkovú hodnotu finančných pochybení za roky 2017 až 2020 možno smelo odhadnúť aj vysoko nad hranicou 700.000€ - podľa matematického vzorca 356.500/2 x 4 )
 • stále je tu reálne podozrenie z opakovane páchaného subvenčného podvodu SAFKST voči MŠVVaŠ SR, aj oddielov voči SAFKST
 • protežovanie tých, ktorí za "držhubné" (tzn. sumy v nemalej výške) dokážu zatvoriť si oči a aj uši a následne stávajú sa iba poslušnými hlasovacími automatmi
 • vyplácanie peňazí z verejných zdrojov subjektom, ktoré reálne nemali spôsobilosť prijímateľa financií z verejných zdrojov, dokonca aj takým, ktoré ani omylom nemohli byť zapísané (v súlade so Zákonom o športe) ako športové organizácie tzn. SAFKST oddiely
 • opakované plytvanie (už aj v roku 2021) aj napriek tomu, že jednými z hlavných podmienok spomínaných v zmluvách o poskytnutí príspevku od MŠVVaŠ SR sú - hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť (32.000€ za odevy a ďalších 25.000€ za žiariče tzn. spolu 57.000€ nie je málo; predovšetkým ak viem, že účasť celého reprezentačného teamu Slovenska na IFBB Majstrovstvách Európy bola lacnejšia - stála cca 45.000€, vrátane všetkých leteniek, cestovných nákladov, nákladov na pcr testy atď. aj poplatkov za štart a ubytovanie hradených IFBB)
 • výdavky SAFKST 2021

 • dvojitý meter platný pre oddiely TOP funkcionárov a plebs pri vyplácaní príspevkov (plebs musel dodať faktúry a potvrdenie z účtu, že faktúry boli pred preplatením zo strany SAFKST reálne uhradené, panstvu stačilo poslať faktúry a SAFKST ich priamo uhradila dodávateľovi)
 • lož ako pracovný nástroj v činnosti SAFKST a manipuláciu s hlasovaním nielen na Konferencii za rok 2020, ale aj na Konferenciách v predchádzajúcich rokoch
 • a ako bonus utajovanie, zatĺkanie, zneprístupnenie základných informácií, ktoré ostatné národné športové zväzy bez problémov zverejňujú

Áno, bolo to pestrých 5 rokov a aktuálne je na stole primárna otázka - kto bude prezidentom SAFKST po p. Mlsnovi? Aké sú reálne alternatívy? Aký je výber z potencionálnych kandidátov, ktorí by mohli v decembri 2021 (predpokladám, že vtedy sa SAFKST Volebná konferencia uskutoční) na ZŠ Černyševská (ktorá sa vďaka oddielom ovládaných do marca 2021 dvojicou p. Mlsnová/p. Mlsna stala baštou slovenského fitness) nastúpiť proti sebe s víziou, získať si priazeň riadnych členov SAFKST a následne postaviť sa za kormidlo lode s veľkým nápisom SAFKST, so štítkom "prezident" na hrudi? Sekundárnou (ale rovnako dôležitou) otázkou je - kto bude s novým prezidentom členom vo Výkonnom výbore SAFKST?

Bude Čapla SAFKST prezidentom v rokoch 2022 až 2026?

Myslím, že nie. Dôvod? Pán Čapla odišiel do dôchodku v roku 2011, podporil práve Milana ČÍŽEKA ako kandidáta na post prezidenta - nástupcu p. Čaplu (protikandidátom v tedy bol práve p. Mlsna, ktorý v roku 2016 kandidoval s vidinou "odplaty" - a tá prišla!). Vylúčenie p. Čaplu v roku 2018 zo SAFKST bolo pre neho veľkou a myslím si, že neprekonateľnou, ťažko zahojiteľnou ranou už aj preto, že mnohí z jeho (pôvodne) blízkych spolupracovníkov sa ho nezastali. Mimochodom - svoje nespravodlivé vylúčenie p. Čapla rieši prostredníctvom súdu, krátko pred 2021 Volebnou konferenciou by malo byť ďalšie pojednávanie, ktoré (ak bude p. Čapla úspešný), môže ukázať, že aktuálne vedenie "vládnutie" absolútne nezvláda.

Bude Mlsna SAFKST prezidentom v rokoch 2022 až 2026?

Bude, ak ho zvolia riadni členovia tzn. oddiely s reálnym právom hlasovať. Ak ich štatutári povedia:

 • áno, nevadia nám opakované finančné pochybenia, ktoré sú jasne zdokumentované
 • áno, nevadí nám, že ste nás 5 rokov ťahali za nos, oberali ste nás o financie, ktoré oddielom (podľa Zmlúv s MŠVVaŠ SR) patrili a míňali ich nehospodárne, neefektívne, neúčelne, proste plytvali nimi na úkor oddielov SAFKST
 • áno, nevadí nám reálna možnosť pozastavenia financovania SAFKST ako dôsledok nesprávnych a chybných rozhodnutí, s ktorými prišiel v posledných piatich rokoch práve p. Mlsna
 • áno, páči sa nám spôsob, akým p. Mlsna vedie asociáciu aj to, že z peňazí vetvy kulturistika a fitness finacujete silový trojboj a štedro rok čo rok nadeľuje spriazneným oddielom a oddielom ovládaným TOP funkcionármi
 • áno, páči sa nám, že nás dokážete klamať na každom kroku a zdierať opäť a opäť a opäť

Základnou otázkou aktuálne ešte nie je, či bude/nebude p. Mlsna (alebo niekto iný) prezidentom SAFKST v januári 2022, ale ako férová bude 2021 Volebná konferencia. Lebo tá, ktorá sa konala per rollam spôsobom v máji 2021 férová určite nebola. Vysvetlím?
Májová Výročná konferencia za rok 2020 ukázala, že SAFKST má 106 členov, z ktorých do hlasovania sa zapojilo 94. Analýzou Stanov SAFKST a Zákona o športe 440/2014 Z.z, som zistil, že až 60 oddielov SAFKST nespĺňa základné podmienky, ktoré by im umožňovali pôsobiť ako oddiely v SAFKST resp. hlasovať. O čom hovorím? Pár príkladov za všetky?

Podľa Stanov SAFKST právo hlasovať na Konferencii s určitým počtom hlasov mohli mať iba tie oddiely, ktoré boli zapísané ako členovia SAFKST minimálne 90 dní pred Konferenciou za rok 2020. Počet hlasov na Konferencii (v rozpore so Zákonom o športe 440/2015 Z.z.) sa odvíja nie od počtu ŠPORTOVCOV (tzn. tých, ktorých vidíte stáť na súťažných pódiách a povzbudzujete ich), ale od počtu ČLENOV.
Pán Mlsna a spol. akceptovali na májovej Výročnej konferencii za rok 2020 aj hlasovanie a hlasy oddielov, ktoré boli členmi SAFKST výrazne menej ako 90 dní, navyše už 28. februára 2021 (tzn. skôr, ako vôbec vznikli) pridelil im počet hlasov za členov, ktorých ani reálne nemohli mať. Asi majú doma na polici jasnovideckú guľu. Napríklad:

*ŠK 6YM4U (počet mandátov/hlasov 3) … podľa Informačného systému športu (ďalej len “ISŠ”) začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal až 11.3. 2021 (identifikátor 17501) tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST; pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53635191 ukáže, že vznikol len 11.3.2021 ; tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ
link na RMNO

*ŠK SKŠČ (ŠK Silovo koordinačných športových činností, počet mandátov/hlasov 2) … podľa ISŠ začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal až 11.3.2021 (identifikátor 17492) tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST; pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53614844 ukáže, že vznikol len 9.3.2021; tzn. 75 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ
link na RMNO
ŠK Silovo koordinačných športových činností

*ŠK SZKŠ (ŠK Slovenského záujmovo kondičného športu, počet mandátov/hlasov 3) … podľa ISŠ začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal až 11.3.2021 (identifikátor 17500), tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020; pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53614844 ukáže, že vznikol v ten istý deň ako sa stal riadnym členom SAFKST 11.3.2021; tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ
link na RMNO 
ŠK Slovenského záujmovo kondičného športu

*Bikinifitness Bratislava (počet mandátov/hlasov 1) … podľa ISŠ začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal 2.1.2019 (identifikátor 17532), ale pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53637089 ukáže, že je to jasná a účelová lož - vznikol až 15.3.2021, tzn. 69 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ
link na RMNO
Bikinifitness Bratislava

*Klasik fitness Bratislava (počet mandátov/hlasov 1) … podľa ISŠ začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal 1.1.2016 (identifikátor 17531), ale pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53635116 ukáže, že je to jasná a účelová lož - vznikol až 11.3.2021 tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ 
link na RMNO

*Slovan silový trojboj (počet mandátov/hlasov 1) … podľa ISŠ začiatok činnosti tohto subjektu v SAFKST nastal 2.12.2016 (identifikátor 17533), ale pohľad do Registra občianskych združení podľa IČO 53635159 ukáže, že je to jasná a účelová lož - vznikol až 11.3.2021 tzn. 73 dní pred Konferenciou SAFKST za rok 2020
link na ISŠ 
link na RMNO

Cížek prezidentom SAFKST

Bude Milan Čížek SAFKST prezidentom v rokoch 2022 až 2026?

Keby mi na jeseň 2017 niekto povedal, že cca o 5 rokov neskôr bude na stole otázka, či bude Milan Čížek prezidentom SAFKST v rokoch 2022 až 2026, považoval by som ho za blázna. Prečo? Pán Mlsna a spol. v tom čase vytrvalo písali na Milana Čížeka maily vedeniu IFBB, v ktorých ho obviňovali z kadejakých "zločinov" (od toho, že neodovzdal SAFKST päčiatku po to, že s VV SAFKSt nekomunikuje). VV SAFKST mu pozastavil činnosť (samozrejme, na návrh p. Mlsnu) a SAFKST Disciplinárna komisia sa ho snažila potrestať aj za to, že pôsobí na projektoch - kurzoch Bodybuilding a Fitness Inštruktor. Ale ... neúspešne.

Aj preto, že som sa za neho verejne a opakovane postavil, ustál akékoľvek ataky a v tichosti prežil aj turbulentné roky 2020 a 2021, kedy ma práve SAFKST Disciplinárna komisia riešila a následne vylúčila zo SAFKST. Lebo som jeden z dvoch spoločníkov v spoločnosti, ktorá realizovala edukačné aktivity, na ktoré má táto s.r.o. živnostenské oprávnenie.

Aktuálne po tom, čo p. Mlsna prostredníctvom zmanipulovanej SAFKST Konferencie za rok 2020 vylúčil prekážajúcich oponentov (ktorí mali tú odvahu a ozvali sa, upozornili, že dianie v SAFKST nie je s "kostolným poriadkom"), Milana Čížeka vidím (a z dobre informovaného zdroja viem, že nie som sám) ako čierneho koňa skupiny nespokojných, ktorí veria, že môže nahradiť bez problémov p. Mlsnu na pozícii prezidenta. Ak bude chcieť, samozrejme (a či bude chcieť zatiaľ nikto nevie). Čo hovorí v prospech kandidatúry Milana Čížeka na post SAFKST prezidenta?

 • je tu príležitosť na revanš (Milan Čížek si dobre pamätá, kto ho podporil a kto bol proti nemu) - v rukách má všetky tromfy, ktoré som proti vedeniu SAFKST získal
 • p. Mlsna sa ho reálne bojí - ak by to tak nebolo, SAFKST Disciplinárna komisia by ho za edukačnú činnosť dávno riešila rovnako, ako mňa
 • napriek všetkému, ako "politik" sa nikdy verejne do ničoho nezamiešal, nevyslovil jasne svoj názor tzn. je akceptovateľný kýmkoľvek z ktoréhokoľvek spektra riadnych členov SAFKST - mlsnovcov, čaplovcov, nových či starých členov a môže tvrdiť "rúbali ste na mne drevo, ja som trpel a aj tak som neútočil na vás"
 • napriek všetkému, ako "politik" má schopnosť zabudnúť v správny moment na ataky (a je jedno či od p. Mlsnu alebo pani Temer Jurgenovej, ktorá o ňom písala na Facebooku ako o "záhradníkovi") s jasnou vidinou - odísť do dôchodku zo SAFKST nie ako porazený (aktuálne nie je ani len štatutárom oddielu), ale z TOP pozície, ako PREZIDENT, ktorý po piatich rokoch bezprávia dokázal SAFKST skonsolidovať, nasmerovať správnym smerom, aj do pokojných vôd (prirodzene, za pomoci vhodného generálneho sekretára, schopných ľudí na sekretariáte, aj vo Výkonnom výbore a Komisiách)
 • pod jeho vedením SAFKST zažila 5 rokov pomerne pokojného (aj keď určite nie bezproblémového) života, ktorý priniesol pre asociáciu reálne najcennejšie úspechy v bodybuildingu aj fitness
 • ale ... Milan Čížek si svoj potenciál nesporne uvedomuje a otázkou je, či aktuálne zvolí možnosť A - tzn. začne "rokovanie" s p. Mlsnom, p. Matejíčkom a zvyškom VV SAFKST a získa "tichú podporu" (rozumej podporu oddielov, ktoré ovládajú - mimochodom, na zmanipulovanej Konferencii za rok 2020 z 94 hlasujúcich oddielov až 60 nesplnilo základné podmienky, ktoré by ich oprávňovali hlasovať buď podľa platných SAFKST Stanov, alebo Zákona o športe 440/2015 Z.z. - a p. Mlsna to určite vie), prípadne súbežne osloví aj iné, na Mlsnovi nezávislé oddiely, alebo zvolí možnosť B
 • možnosť B - Milan Čížek sa napokon rozhodne, že nebude kandidovať (alebo už teraz dá jasne najavo - nie, ja už prezidentom SAFKST sa stať nechcem po tom, čo viem) a namiesto toho "zobchoduje" potenciál v SAFKST vo svoj prospech; napríklad aj tým, že sa "zapojí" (tak ako p. Hlinka, p. Matejička, p. Mlsna a spol.) do delenia financií (obdobným spôsobom, ako v roku 2020), ktoré boli oddielom poukazované (po prvý krát a hlavne preto, lebo sme na to 2 roky opakovane upozorňovali, že oddiely na ne majú zákonný nárok) podľa počtu členov tzn. nie reálne súťažiacich športovcov do 23 rokov (v roku 2020 kto zaplatil za člena 2€, získal rozhodnutím VV SAFKST na každého takého člena 100€); nepochybujem, že rovnaký kľúč delenia bude použitý aj v tomto roku; som zvedavý, koľko členov do 23 rokov bude mať v tomto roku oddiel Veterinary BB Košice, keď pred májovou SAFKST Konferenciou ich muselo byť iba minimum (podľa Zápisnice z konferencie SAFKST Per Rollam 23.05.2021 - 31.05.2021), nakoľko tento oddiel mal iba jeden, jediný hlas

Ak nie Čížek alebo Mlsna, tak kto?

Úprimne? Neviem, nemám v rukách jasnovideckú guľu a netuším, aké dohody/nedohody sa zrodia medzi jednotlivými skupinami, ktoré aktuálne pôsobia v SAFKST. V každom prípade však viem, že mala by to byť osobnosť z vetvy kulturistika a fitness (tá aj v tomto roku by mala od štátu získať cca 650.000€, trojbojári majú prisľúbených iba 50.000€), ktorá pristúpi k razantnej reorganizácii SAFKST, Stanov SAFKST, uvoľní reštrikčné opatrenia, oddelí financovanie každej vetvy a zavedie transparentnosť vo financovaní, vyskladá si Výkonný výbor SAFKST (povedzte mi jeden rozumný dôvod, prečo v ňom pôsobia desiatky rokov iba muži?), kde budú členovia s chrbticou a záujmom viesť národný športový zväz SAFKST iným štýlom a spôsobom, ako to bolo za vlády p. Mlsnu. A hlavne - otvorí diskusiu o férovom odškodnení oddielov, ktorým vedenie p. Mlsnu v roku 2017, 2018 a 2019 zo státisícok € nevyplatilo akceptovaným spôsobom ani cent (presná suma, ktorú vedenie SAFKST nahlásilo MŠVVaŠ SR ako "vyplatené oddielom podľa počtu aktívnych športovcov" je 309.876€). Samozrejme vrátane tých, ktoré boli zo SAFKST vylúčené, alebo medzi časom ich štatuári pre bezmohúcnosť a znechutenie ukončili členstvo v SAFKST.

Záver

Do SAFKST Volebnej konferencie ostáva ešte cca 100 dní a iba čas ukáže, či v "ponuke" bude iba Čížek a Mlsna, alebo aj niekto, kto si po tom všetkom, čo aktuálne už vieme, nahlas povie - tak dosť, takto sa to nerobí (do psej matere!) a odhodlá sa kandidovať. Mimochodom, viem o jednom mimoriadne aktívnom členovi SAFKST, s právnickým vzdelaním, s organizačnými schopnosťami aj podporou, ktorý by to zvládol ľavou zadnou. A vlastne, ktokoľvek z vás je lepší kandidát ako p. Mlsna - ale, to je iba môj súkromný názor.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia