SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva už iba 22 dní

SAFKST - do Volebnej konferencie ostáva už iba 22 dní


Ako dopadla finančná kontrola Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SAFKST?
KLIKNI a ČÍTAJ!Fiančná kontrola SAFKST


Presne o 3 týždne sa uskutoční 2021 SAFKST Volebná konferencia, ktorá rozhodne aj o tom, kto sa stane členom SAFKST Výkonného výboru a v nasledujúcich piatich rokoch rozhodujúcim spôsobom bude ovplyvňovať dianie a smerovanie v Slovenskej asociácii fitness, kulturistiky a silového trojboja. Prečo hovorím o rozhodujúcom spôsobe? Pohľad na konanie členov VV SAFKST v predchádzajúcich piatich rokoch ukáže, že:

 • okamžite po nástupe vedenia prezidenta Mlsnu VV SAFKST prijal rozhodnutie, podľa ktorého tí športovci, ktorí požiadajú o PRO kartu, musia do SAFKST pokladne vložiť 3.000€ (tzn. na tzv. vnútorný účet, z ktorého napríklad počas roku 2019 "zmizlo" kto vie kam cca 83.000€ - nikto z vedenia na moje otázky "kde tieto financie skončili" nikdy neodpovedal; reakciou bolo iba to, že ma členova VV SAFKST v pomere 4:1 dali v apríli 2020 opäť na riešenie Diciplinárnej komisii SAFKST a jej členovia pod vedením p. Hlinku st., oddiel ktorého dostal v roku 2020 príspevok na členov do 23 rokov vo výške takmer 8.000€, ma zo SAFKST v máji 2021 vylúčili; dôvod vylúčenia? za to, že som spoločníkom v spoločnosti, ktorá vykonáva edukačné aktivity v súlade so zapísaným predmetom činnosti tzn. iba mi potvrdili fakt, že všetko, čo o ich činnosti tvrdím, je pravda - logicky, ak by to pravda nebola, zo SAFKST vylúčený by som bol predsa za svoje nepravdivé tvrdenia a okresný a krajský súd, na ktorý sa VV SAFKST obrátil v lete 2020, by ma za moje údajné klamstvá potrestal)
 • v priebehu ďalších mesiacov VV SAFKST prijal rozhodnutie, podľa ktorého súťaženie na medzinárodných pohárových súťažiach bude umožnené iba tým športovcov, ktorí sa scéne domácej odsúťažia v stanovenom období minimálne 3 súťaže - koľko súťaží sa ročne na Slovensku zorganizuje pre dorastencov, juniorov, seniorov, masters súťažiacich? koľko v priebehu jarnej/jesenej súťažnej sezóny?
 • v roku 2020 členovia VV SAFKST vydali zákaz súťaženia pre športovcov z vetvy kulturistika/fitness na medzinárodnej scéne napriek tomu, že v tomto pandemickom roku sa neuskutočnila na domácej scéne ani jedna, jediná súťaž v kulturistike a fitness
 • členovia VV SAFKST súhlasili s tým, aby z financií určených výhradne pre vetvu kulturistika/fitness boli desiatky tisíc € vyplácané aj na aktivity a oddiely vetvy silový trojboj, čo je v jasnom rozpore so Zmluvami s MŠVVaŠ SR (jedná sa o sumu blížiacu sa za roky 2017 - 2020 k hranici 50.000€)
 • v roku 2020 odsúhlasili vyplatenie desiatok tisíc € z financií určených pre vetvu kulturistika/fitness spriazneným firmám za organizovanie súťaží, reklamnú podporu súťaží atď. (tá suma vysoko prekročila hranicu 100.000€) napriek tomu, že v roku 2020 sa v SAFKST zorganizovalo presne NULA klasický súťaží v kulturistike/fitness
 • až opakovaný nátlak v roku 2020 po prvý krát členov VV SAFKST donútil vyplatiť SAFKST oddielom peniaze, na ktoré majú nárok podľa zmluvy s MŠVVaŠ SR každoročne - bohužiaľ, pravidlá ktoré pri vyplácaní uplatnili jednoznačne finančne zvýhodnili oddiely, nad ktorými majú členovia VV SAFKST priamu, alebo sprostredkovanú kontrolu (jedná sa o sumu prevyšujúcu 50.000€); za roky 2017-2020 dlžná suma určená pre oddiely SAFKST prevyšuje hranicu 300.000€
 • členovia VV SAFKST hlava nehlava prijímajú za riadnych členov SAFKST s právom hlasovať na SAFKST Konferenciách sro a občianske združenia, ktoré nespĺňajú základnú podmienku stanovenú Zákonom o športe 440/2015 Z.z., ktorou je športová činnosť - z takýchto riadnych členov sa stávajú "hlasovacie automaty", z ktorých mnohé aj na 2021 Konferencii konanej online formou nikdy hlasovať nemali a ani hlasovať nemohli; pravidlá na prijímanie oddielov/klubov za riadnych členov SAFKST členovia VV SAFKST účelovo menia
 • členovia VV SAFKST vytrvalo hľadajú zámienku k tomu, aby SAFKST Konferencie sa po roku 2019 nekonali v prezenčnej forme, kde by bolo možné otvorene hovoriť o zisteniach, súvisiacich s ich finančnými pochybeniami v rokoch 2018, 2019, 2020 a aj v roku 2017, kedy v plnej miere začal platiť Zákon o športe 440/2015 Z.z.
 • prezident Mlsna v roku 2019 znemožnil súťaženie bikinifitness súťažiacej ŠUBOVEJ na IFBB Majstrovstvách Európy v Santa Susanna (tú hlavný rozhodca doslova "stiahol" z pódia na podnet prezidenta Mlsnu krátko po tom, čo naň nastúpila); člen VV SAFKST a zástupca športovcov p. Hečko (zopakujem - práve jemu Milan Čížek adresoval povestné slová "ty buď ticho, ty hajzel, s tebou sa nikto nebaví) šikanoval a opakovane sa vyhrážal "športovou likvidáciou" Borisovi PALOVIČOVI v dôsledku čoho on a ďalší športovci ukončili členstvo v SAFKST; plytké výmysly členov VV SAFKST prezentované pred SAFKST športovcami o tom, že máme k dispozícii odpočúvacie zariadenia (áno, získali sme ich priamo od KGB a CIA, čakáme, s čím za nami príde Mosad - pre tých, ktorí si "sedia na vedení" upresním, že je to totálna hlúposť, na ktorej sa zabávali aj mnohí delgáti z krajín, pôsobiacich na IFBB Svetovom šampionáte); zákazy pre SAFKST športovcov sa s nami rozprávať, alebo čo i len pozrieť jedným očkom našim smerom, alebo škandál na 2021 IFBB Svetovom šampionáte, kedy prezident Mlsna vstúpil pred niekoľkými dňami do celosvetového IFBB online vysielania (tzn. pred zrakmi celého bodybuilding/fitness sveta)  a nakričal na SAFKST šampiónku za to, že poskytuje pre IFBB interview, spomínať ani nebudem

Kto bude voliť členov VV SAFKST?

Podľa SAFKST Stanov a platného SAFKST Volebného poriadku právo voliť má každý riadny člen tzn. oddiel/klub, ktorý je členom SAFKST a spĺňa stanovené podmienky. Právo hlasovať má štatutár riadneho člena, alebo štatutárom poverený delegát. Informáciu o tom, kto je štatutárom riadneho člena aj o tom, kto je povereným delegátom zverejňuje každý národný športový zväz pred Volebnou konferenciou - v prípade SAFKST tieto informácie členovia VV SAFKST pred členskou základňou vytrvalo utajujú. Ako dôvod utajovania uvádzajú GDPR. S čím sa teda opakovane stretávame? Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto roku v predstihu:

 • nevieme menovite, kto má (logicky aj to, kto nemá) právo hlasovať ako delegát za daný oddiel/klub na 2021 SAFKST Volebnej konferencii
 • nepoznáme postup, podľa ktorého jednotlivé oddiely získali počty hlasov zverejnené v dokumente označenom ako Informácia o počte hlasov pre členské subjekty na volebnej konferencii SAFKST 04.12.2021 resp. Zoznam klubov a počet mandátov 04.09.2021
 • dokonca nepoznáme ani plné mená niektorých oddielov/klubov, aby bolo možné bez komplikácií si overiť, kto v týchto oddieloch/kluboch je reálne štatutárom, koľko členov má daný oddiel/klub zapísaných v Informačnom systéme športu, kedy tento oddiel vznikol, kedy sa stal členom SAFKST atď.
 • jediná 100% overiteľná informácia, ktorá je dostupná v súvislosti s 2021 SAFKST Volebnou konferenciou hovorí, že právo hlasovať má 103 oddielov/klubov, tie majú dohromady 158 hlasov (alebo mandátov).

Logickou otázkou teda je: "Ako férové budú voľby na 2021 SAFKST Volebnej konferencii, ak aktuálni členovia VV SAFKST vytrvalo utajujú rozhodujúce informácie pred členskou základňou? Budú férové rovnako ako tie, čo sa konali pred časom v Bielorusku?"

Kto bude (zrejme) kandidovať?

 • kandidát na post prezidenta SAFKST, za VV SAFKST ... Boris MLSNA
 • kandidát na post viceprezidenta SAFKST, vetva kulturistika za VV SAFKST ... Ľubomír MATEJÍČKA
 • kandidát na post viceprezidenta SAFKST, vetva silový trojboj za VV SAFKST ... Pavol KOVALČÍK
 • kandidát na post zástupca športovcov, vetva kulturistika, za VV SAFKST ... s Ľubomírom HEČKOM sa už nepočíta, kandidátom by mal byť podľa podľa zdrojov blízkych SAFKST Roland BROSMAN
 • kandidát na post zástupca športovcov, vetva silový trojboj ... ???
 • protikandáti bez podpory VV SAFKST ... Martin SPÁL, mená ďalších protikandidátov budú známe 3-7 dní pred 4. decembrom 2021
 • Pozornosti štatutárov riadnych členov (tzn. oddielov/klubov SAFKST s právom hlasovať) by uniknúť nemal Martin SPÁL, ktorý ma opakovane telefonicky kontaktoval a deklaroval záujem kandidovať na niektorý post vo VV SAFKST. V niekoľkých telefonických rozhovoroch s ním (obaja sme si servítky pred ústa nedávali, keď prišli jeho otázky smerujúce aj na aktuálne vedenie) mi uviedol, že jeho hlavným cieľom je predovšetkým viac sa angažovať v SAFKST dianí a na štatutároch oddielov/klubov je, či mu dajú/nedajú šancu.

  Martin SPAL

Zoznam klubov SAFKST Volebná konferencia
Zoznam klubov SAFKST Volebná konferencia

Diskusia k článku:

AMIX diskusia