SAFKST - štát oceňoval trénerov úspešných juniorov, prečo nie všetkých?

SAFKST - štát oceňoval trénerov úspešných juniorov, prečo nie všetkých?

SAFKST
14. decembra 2021 bola na stránke Centrálneho registra zmlúv zverejnená zmluva medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST, na základe ktorej budú úspešným osobným trénerom športovcov zo SAFKST  juniorskej reprezentácie vyplatené finančné odmeny. Ako prejav úcty, rešpektu a poďakovanie za prácu, ktorú vykonali. Hodnotiacim kritériom boli výsledky, ktoré ich mladí zverenci dosiahli  na IFBB Majstrovstvách Európy a pohľad do zmluvy ukáže, že výška odmien závisela od umiestnenia:
 • 1. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výške 542€
 • 2. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výške 407€
 • 3. miesto na Európskom šampionáte juniorov ... odmena pre trénera/trénerku vo výška 271€

Otázkou, je o akých IFBB Majstrovstvách Európy juniorov sa v Zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST hovorí, keď v roku 2020 členovia VV SAFKST (menovite p. Mlsna, p. Matejíčka, p. Kovalčík a p. Hečko) odsúhlasili zákaz súťaženia pre členov SAFKST na medzinárodných súťažiach, vzhľadom na čo Slovensko nemalo po desiatkach rokov na IFBB Európskom šampionáte ani jedného, jediného súťažiaceho? V zmluve je totiž uvedené:

 • za 3. miesto na majstrovstvách Európy juniorov športovkyne Anety Tichej ... odmena trénerke Beáte Graňákove
 • za 1. miesto na majstrovstvách Európy juniorov športovkyne Kristíny Juricovej ... odmena trénerovi Martinovi Juricovi
 • za 3. miesto na majstrovstvách Európy juniorov športovkyne Nelli Novodomskej ... odmena trénerke Barbare Papánkovej
 • za 2. miesto na majstrovstvách Európy juniorov športovkyne Paulíny Melušovej ... odmena trénerke Ivete Chrťanovej
 • za 2. miesto na majstrovstvách Európy juniorov športovkyne Tatiany Ondruškovej ... odmena trénerke Mariane Kollárovej
 • odmeny trenerom SAFKST

Aké výsledky dosiahli naši reprezentanti?

Pohľad do výsledkových listín 2021 IFBB Majstrovstiev Európy v kulturistike a fitness junioriek a juniorov hovorí o tom, že z juniorov medailové pozície dosiahli nasledujúci športovci Slovenska:

 • Aneta TICHÁ ... 2. miesto Junior Bikini 16-20y, nad 166cm (6 súťažiacich) + 3. miesto Bikini žien do 172cm (25 súťažiacich)
 • Kristína JURICOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 21-23y (4 súťažiace) + 1. miesto Acrobatic Fitness nad 163cm (10 súťažiacich)
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, nad 163cm (7 súťažiacich) + 4. miesto Acrobatic Fitness žien nad 163cm (10 súťažiacich)
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y (7 súťažiacich) + 1. miesto Artisttic Fitness žien do 163cm (6 súťažiacich)
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, do 163cm (8 súťažiacich) + 2. miesto Acrobatic Fitness do 163cm (11 súťažiacich)
 • Jakub BUBNIAK ... 1. miesto Junior Games Classic 21-23y (6 súťažiacich) + 3. miesto Junior Classic Bodybuilding 21-23y (5 súťažiacich)
 • Barbora HAJDUČÍKOVÁ ... 2. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y (7 súťažiacich) + 2. miesto Artisttic Fitness do 163cm (6 súťažiacich)
 • Michaela PAVLEOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, do 163cm (8 súťažiacich) + 3. miesto Acrobatic Fitness žien do 163cm (11 súťažiacich)
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, nad 163cm (7 súťažiacich) + 5. miesto Acrobatic Fitness žien nad 163cm (10 súťažiacich)
 • Andrej SOKOLOVSKÝ ... 2. miesto Junior Bodybuilding 16-23y (6 súťažiacich) + 10. miesto Classic Physique mužov (11 súťažiacich)
 • Natália KAPUSTOVÁ ... 3. miesto Junior Bikini 16-20y, nad 166cm (6 súťažiacich) + 5. miesto Bikini žien do 169cm (25 súťažiacich)
 • Pre úplnosť ešte doplním výsledky juniorskej reprezentácie z 2021 IFBB Majstrovstiev sveta:

  • Sebastián GRÍSNIK ... 1. miesto (12 súťažiacich), Junior Classic Bodybuilding 16-23y
  • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (10 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
  • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
  • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
  • Aneta TICHÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
  • Natália POPROCKÁ ... 1. miesto (4 súťažiace), Junior Wellness 16-20y
  • Natália KAPUSTOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
  • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
  • Lucia MIKUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
  • Daniela CIVÁŇOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm

  Niečo mi tu nesedí, pretože viem, že MŠVVaŠ SR vždy reaguje až na návrhy (logicky, kto z ministerstva by sledoval výsledky 80. športových zväzov, že?), ktoré im posiela vedenie každého národného športového zväzu, v tomto prípade to museli byť návrhy VV SAFKST.
  Nechám stranou nezrovnalosti vo výsledkoch uvádzaných v Zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST (som zvedavý, ako sa budú páni funkcionári obhajovať - už viem, opäť budem obvinený z klamstva a kyberšikany, ale výsledkové listiny hovoria, že aj tu to domotali riadne), vďaka ktorým Graňáková, Holbová, Papánková aj Chrťanová dostali (zrejme) menej, ako im patrilo. Základnou otázkou je: "Zabudlo sa na HLOBÍKA (viem, že je to tréner Pavleovej), RÉVAJOVÚ (viem, že je to trénerka Kapustovej), aj na trénerov Suchomelovej, Bubniaka, Sokolovského a spol.? Prečo?"

  Záver

  Pár hodín po zverejnení článku, na Facebook-u EastLabs.sk v komentároch prišla reakcia Brosmana, aktuálne člena VV SAFKST zastupujúceho športovcov z vetvy kulturistika a fitness.
  Brosman reakcia
  Tento člen VV SAFKST prehliadol nasledovné zásadné chyby a sústredil sa iba na poslednú vetu článku. Ani on, ani nikto z nového vedenia SAFKST (verím, že sa tak stane po tomto článku) ešte neprišiel napríklad s nasledujúcimi riešeniami. O čom hovorím? O riešeniach, ktoré budú férové a barlička "urobilo tak ministerstvo" sa už nebude používať.

 • Aneta TICHÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 3. miesto, ale 2. miesto tzn. jej trénerka Beáta Graňáková nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 271€, ale 407€
 • Kristína JURICOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 1. miesto, ale 2. miesto tzn. jej tréner Martin Jurica nemal (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenený sumou 542€, ale 407€
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 3. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Barbara Papánková nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 271€, ale 542€
 • Paulína MELUŠOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 2. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Iveta Chrťanová nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 407€, ale 542€
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... nezískala na juniorských Majstrovstvách Európy 2. miesto, ale 1. miesto tzn. jej trénerka Mariana Kollárová nemala (podľa textu zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST) by byť odmenená sumou 407€, ale 542€
 • riešenie č. 1 ... Brosman sa spojí s prezidentom Mlsnom a ten bude protestovať, protestovať a protestovať proti chybám, ktoré som preukázateľne objavil v Zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SAFKST a vďaka ktorým sú osobní tréneri Graňáková, Chrťanová, Papánková a Kollárová ohodnotení nespravodlivo
 • riešenie č. 2. ... ak je pravdou, že pracovníci MŠVVaŠ SR si postupom "žrebujme piatich, ktorých odmeníme", vyberali zo zoznamu (ak ho spracovalo vedenie SAFKST - aké výsledky tam boli zapísané?) úspešných SAFKST športovcov, osobným trénerom ktorých sa vyplatia odmeny, a Brosmanovi sa to reálne nepáči, tak obratom ruky navrhne členom VV SAFKST, aby osobných trénerov tých úspešných juniorských reprezentantov, ktorých MŠVVaŠ SR neocenilo, finančne odmenila samotná SAFKST; z peňazí, ktoré sú na tzv. vnútornom účte a o ktorých rozhoduje len a len VV SAFKST (pripomeniem, že podľa Výročnej správy sme v roku 2019 na tomto účte mali cca 83.000€ a doposiaľ nikto nevysvetlil, kam sa tieto peniaze podeli; podľa správy z májovej SAFKST konferencie sme v roku 2020 na tomto účte mali cca 49.000€ a kde skončili, opäť nikto nevie; cca 49.000€ tam môže byť aj v tomto roku); hovorím o reprezentantoch Pavleová, Kapustová, Bubniak, Suchomelová, Sokolovský a ich tréneroch; a byť na mieste Brosmana, navrhnem hneď odmeny aj osobným trénerom za výsledky, ktoré dosiahli ich zverenci na IFBB Svetovom šampionáte - juniorov, seniorov aj masters; nie práca repre, ale REÁLNYCH osobných trénerov drží SAFKST nad vodou, rovnako ako ju držia nad vodou REÁLNE oddiely (v ktorých osobní tréneri Révajová, Hlobík a spol. pôsobia) a nie "hlasovacie automaty" tzn. oddiely fiktívne
 • Poznámka: netreba zabúdať, že v týchto dňoch sa rozhoduje aj o zložení TOP Team Slovakia, v ktorom pre rok 2021 bolo 12 športovcov SAFKST (viď zoznam nižšie). Aj členov do tohto teamu navrhujú priamo národné športové zväzy (tzn. vedenie SAFKST) a zachytil som informáciu, že pre rok 2022 sa financie pre najlepších z najlepších budú navyšovať. Kto ich získa zo športovcov SAFKST dozvieme sa už čoskoro. Možno by pomohlo, ak by sa na stránkach SAFKST objavil zápis z VV SAFKST, kde sa táto problematika riešila (bude riešiť) - kto bol navrhnutý, prečo tzn. za aké výsledky dosiahnuté v roku 2021, 2020 resp. 2019.

  Top Team SLOVAKIA 2021

2021 IFBB World Bodybuilding Championships

 • Vladimír HOLOTA ... 1. miesto Bodybuilding Overall Champion (porazil víťazov zvyšných 8. kategórií, kde súťažilo dohromady 168 kulturistov)
 • Vladimír HOLOTA ... 1. miesto (11 súťažiacich), Bodybuilding up to 100kg
 • Peter TATARKA ... 1. miesto (24 súťažiacich), Classic Physique up to 180 cm
 • Martin SAGAN ... 2. miesto (14 súťažiacich), Games Classic Bodybuilding over 175cm
 • Peter TATARKA ... 3. miesto (28 súťažiacich), Bodybuilding up to 90kg
 • Martin SAGAN ... 3. miesto (23 súťažiacich), Classic Bodybuilding over 180cm
 • Miroslav ŠKADRA ... 3. miesto, Fitness Challenge

2021 World Fitness Championships

 • Kristína JURICOVÁ ... 1. miesto Acrobatic Fitness Overall Champion (porazila víťazku nižšej kategórie, o 3 roky mladšiu Ondruškovú, vďaka lepšie hodnotenej zostave)
 • Kristína JURICOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Acrobatic Fitness over 163cm
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (11 súťažiacich), Acrobatic Fitness up to 163cm
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Artistic Fitness up to 163cm
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (13 súťažiacich), Artistic Fitness over 163cm
 • Michal BARBIER ... 2. miesto (8 súťažiacich), Fitness Open
 • Nikol CELERÍKOVÁ ... 3. miesto (13 súťažiacich), Artistic Fitness over 163cm
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Acrobatic Fitness over 163 cm

2021 Juniors World Championships

 • Sebastián GRÍSNIK ... 1. miesto (12 súťažiacich), Junior Classic Bodybuilding 16-23y
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto (10 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Aneta TICHÁ ... 1. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Natália POPROCKÁ ... 1. miesto (4 súťažiace), Junior Wellness 16-20y
 • Natália KAPUSTOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Bikini 16-20y, over 166cm
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Artistic Fitness 16-20y
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 2. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm
 • Daniela CIVÁŇOVÁ ... 3. miesto (7 súťažiacich), Junior Acrobatic Fitness 16-20y up to 163cm

  2021 IFBB Majstrovstvá Európy

  • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y (7 súťažiacich)
  • Paulína MELUŠOVÁ ... 1. miesto Artisttic Fitness 163cm (6 súťažiacich)
  • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm (8 súťažiacich)
  • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 2. miesto Acrobatic Fitness 163cm (11 súťažiacich)
  • Kristína JURICOVÁ ... 1. miesto Acrobatic Fitness 163cm plus (10 súťažiacich)
  • Kristína JURICOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 21-23y (4 súťažiace)
  • Jakub BUBNIAK ... 1. miesto Junior Games Classic 21-23y (6 súťažiacich)
  • Jakub BUBNIAK ... 3. miesto Junior Classic Bodybuilding 21-23y (5 súťažiacich)
  • Nelli NOVODOMSKÁ ... 1. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus (7 súťažiacich)
  • Michal BARBIER ... 1. miesto Fitness (5 súťažiacich)
  • Barbora HAJDUČÍKOVÁ ... 2. miesto Junior Artisttic Fitness, 16-20y (7 súťažiacich)
  • Barbora HAJDUČÍKOVÁ ... 2. miesto Artisttic Fitness 163cm (6 súťažiacich)
  • Aneta TICHÁ ... 2. miesto Junior Bikini 16-20y, 166cm plus (6 súťažiacich)
  • Aneta TICHÁ ... 3. miesto Bikini 172cm (25 súťažiacich)
  • Michaela PAVLEOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm (8 súťažiacich)
  • Michaela PAVLEOVÁ ... 3. miesto Acrobatic Fitness 163cm (11 súťažiacich)
  • Karin SUCHOMELOVÁ ... 2. miesto Junior Acrobatic Fitness, 16-20y, 163cm plus (7 súťažiacich)
  • Andrej SOKOLOVSKÝ ... 2. miesto Junior Bodybuilding 16-23y (6 súťažiacich)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia