SAFKST - čo je pravda, čo hovoria čísla, čo hovoria fakty?

SAFKST - čo je pravda, čo hovoria čísla, čo hovoria fakty?

Už čoskoro informácie o prvých členoch Hall of Fame - Slovenskej siene slávy v kulturistike/fitness, ktorá vzniká vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Skončil rok 2021 a tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sa bude bilancovať a hodnotiť. Samozrejme, aj my budeme v priebehu januára vyhodnocovať 8. ročník súťaže AMIX EastLabs Best, na rozdiel od minulosti výrazne väčšiu pozornosť budeme venovať úspešnosti a hodnoteniu SAFKST klubov/oddielov. Dôvod?
Aby bolo jasné, v ktorom klube/oddieli osobní tréneri reálne pracujú na príprave súťažiacich. A ktoré oddiely sú iba "hlasovacie automaty" resp. v prípade, že VV SAFKST rozdáva peniaze od MŠVVaŠ SR (tak, ako to bolo v roku 2020), prvé stoja v rade s natiahnutou rokou a čakajú príspevok na svoju fiktívnu členskú základňu. Samozrejme, celoročne pozornosť venujeme SAFKST reprezentácii - EastLabs Team bol na 2021 IFBB Majstrovstvách Európy aj 2021 IFBB Majstrovstvách sveta.

SAFKST reprezentácia

V tomto roku (na rozdiel do roku 2020) VV SAFKST neprijal žiadne rozhodnutie negatívne ovplyvňujúce súťaženie našich športovcov na IFBB medzinárodnej scéne a tak Slovensko malo svojich súťažiacich na IFBB Majstrovstvách Európy, aj IFBB Majstrovstvách sveta. Na oboch šampionátoch dohromady sme mali možnosť sledovať súťažné vystúpenia 65 SAFKST reprezentantov, z ktorých 20 bolo masters súťažiacich (tí si všetky náklady súvisiace so súťažením na Európskom resp. Svetovom šampionáte, počnúc letenkami a končiac poplatkami za štart hradia z vlastného vrecka). A pohľad do zápisov z VV SAFKST ukáže, že ani v jednom prípade páni Mlsna, Matejíčka, Hečko a spol. neriešili (zatiaľ) možnosť preplatiť najlepším z najlepších master súťažiacim priame náklady na súťaženie. Čo však schválili?

Pozoruhodne vysoké výdavky na oblečenie reprezentácie (v porovnaní s rokom 2017 výdavky stúpli 11x, v porovnaní s rokom 2019, kedy sa na Slovensku konali aj IFBB Majstrovstvá sveta, ktoré zhltli z rozpočtu viac ako 150.000€, dokonca nárast bol 18 násobný). Áno, podľa informácií zverejňovaných na stránke www.safkst.sk v sekcii MINEDU - zúčtovanie dotácií, s príchodom pandemických covid rokov (tzn. 2020  a 2021) tieto výdavky astronomicky vzrástli namiesto toho, aby sa šetrilo. Alebo aby financie boli poskytnuté reálne fungujúcim oddielom, reálne fungujúcej členskej základni.

Pravdou je, že pred Vianocami VV SAFKST schválil na náš verejný návrh finančný doplatok niektorým osobným trénerom za výsledky úspešných zverencov (pre 9 trénerov to bola celková suma 3.389€), prečo to nebolo povedzme po 1.000€ každému, keď desiatky tisíc € sa vyplytvajú na oblečenie, asi ani nemá cenu sa pýtať.

Čo teda hovoria čísla? Pozrite sa, aké boli výdavky poschvaľované členmi VV SAFKST na oblečenie v rokoch 2017 až 2021 (dodám, že zatiaľ iba do novembra 2021, možno v decembri sa ešte niečo navýšilo, ale to sa dozvieme až 25. januára 2022).

SAFKST vydavky na oblecenie

Dať v ťažkom pandemickom roku na oblečenie cca 69.000€ (tzn. cca 10% z ročného príspevku od MŠVVaŠ SR), na to musí byť už vážny dôvod. Aký? Neviem, ale ak si pozrieme čísla, tak ťažko obstojí tvrdenie, že tieto finacie, získané od MŠVVaŠ SR, boli vynaložené účelne, účinne, efektívne a hospodárne. Reálne na stovky kusov oblečenia. Kde ich skladujeme?

 • v prvom pandemickom roku ... tzn. v roku 2020 (kedy SAFKST mal iba pár súťažiacich na IFBB Svetových šampionátoch; účasť na IFBB Majstrovstvách Európy a IFBB Majstrostvách sveta vo fitness detí členovia VV SAFKST jednoducho zakázali) na oblečenie bolo rozhodnutím členov VV SAFKST minuté takmer toľko, ako dohromady na rovnaký účel v rokoch 2017, 2018 a 2019 (12.041€ vs 13.464€)
 • v druhom pandemickom roku ... tzn. v roku 2021, sa výdavky zvýšili na astronomických cca 69.000€ čo je o 511% viac ako dohromady za roky 2017, 2018 a 2019 (68.908€ vs 13.464€) resp. o 270% viac ako dohromady za roky 2017, 2018, 2019 a 2020 (68.908€ vs 25.505€)

2021 SAFKST Majstri sveta a Majstri Európy

 • Boris PALOVIČ ... 3x + 2x titul Absolútny Majster Európy
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 3x
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 3x
 • Peter TATARKA ... 2x + 1x titul Absolútny Majster sveta
 • Kristína JURICOVÁ ... 2x + 1x titul Absolútny Majster sveta
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 2x
 • Vladimír HOLOTA ... 1x + 1x titul Absolútny Majster sveta
 • Aneta TICHÁ ... 1x
 • Natália POPROCKÁ ... 1x
 • Sebastián GRISNIK ... 1x
 • Jakub BUBNIAK ... 1x
 • SPOLU: 11 SAFKST reprezentantov, z toho 2 vo veku masters, 1 vo veku senior a 8 vo veku junior

Kto v roku 2021 reprezentoval SAFKST - Európsky/Svetový šampionát
Simona BABICOVÁ
Michal BARBIER
Filip BEČKA
Silvia BOSNOVIČOVÁ
Viera BOŽÍKOVÁ
Jakub BUBNIAK
Nikol CELERÍKOVÁ
Daniela CIVÁŇOVÁ
Olívia ČAMBALOVÁ
František FEJA
Vanessa GERŠIOVÁ
Daniela FIGUROVÁ
Viktória GEMEŠIOVÁ
Beáta GRAŇÁKOVÁ
Jozef GREGUŠ
Sebastián GRÍSNIK
Marián GROLMUS
Laura HAČKOVÁ
Barbora HAJDUČÍKOVÁ
Vladimír HOLOTA
Simona HOSTAČNÁ
Andrea JAŠKOVÁ
Kristína JURICOVÁ
Natália KAPUSTOVÁ
Katarína KLIMASOVÁ
Peter KOKOŠKA
Emil KOPŠÍK
Natália KORNUTOVÁ
Pavol KURIC
Ľubomír LUKÁČ
Natália LUKAČKA
Lucia MAJEROVÁ
Elena MASARYKOVÁ
Paulína MELUŠOVÁ
Kristián MEŠKO
Lucia MIKUŠOVÁ
Michal MOKOŠ
Martina NAMEŠPETROVÁ
Nelli NOVODOMSKÁ
Tatiana ONDRUŠKOVÁ
Michaela PANČUŠKOVÁ
Boris PALOVIČ
Michaela PAVLEOVÁ
Gita PEČEŇOVÁ
Natália POPROCKÁ
Lenka PSÁRSKA
Renáta PSARRIS
Natália RYBOVIČOVÁ
Martin SAGAN
Zuzana SATMARYOVÁ
Stanislav SLIMÁK
Dominika SLUŠNÁ
Tomáš SMREK
Andrej SOKOLOVSKÝ
Alexandra SUBOTIČ
Karin SUCHOMELOVÁ
Simoneta ŠIPKOVSKÁ
Miroslav ŠKADRA
Dominika ŠČASNÍKOVÁ
Peter TATARKA
Aneta TICHÁ
Natália TRGOVÁ
Roman VAVREČAN
Lívia VYSOCKÁ
Barbora VOSÁTKOVÁ
SPOLU: 65 reprezentantov

Slovenskí medailisti z Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy

 • Boris PALOVIČ ... 6 (1x 2. MS, 1x3. MS, 3x1. ME, 1x2.ME)
 • Tatiana ONDRUŠKOVÁ ... 4 (2x1. MS, 1x 1. ME, 1x 2. ME)
 • Paulína MELUŠOVÁ ... 4 (1x1. MS, 1x2. MS, 2x1. ME)
 • Peter TATARKA ... 3 (2x1. MS, 1x3. MS)
 • Kristína JURICOVÁ ... 3 (1x1. MS, 1x1. ME, 1x2. ME)
 • Aneta TICHÁ ... 3 (1x1. MS, 1x2. ME, 1x3. ME)
 • Karin SUCHOMELOVÁ ... 3 (2x2. MS, 1x2. ME)
 • Emil KOPŠÍK ... 3 (2x 3. MS 1x3. ME)
 • Nelli NOVODOMSKÁ ... 2 (1x1. MS, 1x1. ME)
 • Michal BARBIER ... 2 (1x2. MS, 1x1. ME)
 • Jakub BUBNIAK ... 2 (1x2. MS, 1x1. ME)
 • Martin SAGAN ... 2 (1x 2. MS, 1x3. MS)
 • Natália KAPUSTOVÁ ... 2 (1x2. MS 1x3. ME)
 • Lucia MIKUŠOVÁ ... 2 (1x3. MS, 1x 2. MS)
 • Michaela PAVLEOVÁ ... 2 (1x2. ME, 1x3. ME)
 • Barbora HAJDUČÍKOVÁ ... 2 (2x2. ME)
 • Vladimír HOLOTA ... 1 (1x 1. MS)
 • Sebastián GRISNIK ... 1 (1x1. MS)
 • Natália POPROCKÁ ... 1 (1x1. MS)
 • František FEJA ... 1 (1x2. MS)
 • Peter KOKOŠKA ... 1 (1x2. MS)
 • Miroslav ŠKADRA ... 1 (1x3. MS)
 • Nikol CELERÍKOVÁ ... 1 (1x3. MS)
 • Daniela CIVÁŇOVÁ ... 1 (1x3. MS)
 • Andrej SOKOLOVSKÝ ... 1 (1x2 ME)
 • Marián GROLMUS ... 1 (1x3. ME)
 • Renáta PSARISS ... 1 (1x3. ME)
 • SPOLU: 27 reprezentantov, z toho 8 vo veku masters, 3 vo veku senior a 16 vo veku junior

  Záver

  Neviem ako vy, ale ja vnímam ako KAŽDÝ ÚSPECH NAŠICH ŠPORTOVCOV aj ten, ktorý dosiahli SAFKST športovci na IFBB Majstrovstvách sveta resp. na IFBB Majstrovstvách Európy. Nielen juniori, ale aj seniori a samozrejme, aj masters súťažiaci. Na SAFKST vnútornom účte sú aj v roku 2021 určite desiatky tisíc €, z ktorých je možné osobných trénerov finančne oceniť (zopakujem - prezident Mlsna a ďalší členovia VV SAFKST si ich vážia, verejne to prehlásili). Keď už členovia VV SAFKST (menovite páni Mlsna, Matejíčka, Kovalčík a Hečko) vedeli dať na oblečenie v pandemickom roku 2021 cca 69.000€ z príspevku od MŠVVaŠ SR, mali by vedieť dať zaslúženú odmenu aj osobným trénerom všetkých úspešných reprezentantov SAFKST. Váš názor?

Zdroje MINEDU - vyúčtovanie poskytnutých dotácií
SAFKST web stránka

Diskusia k článku:

AMIX diskusia