Španielsko - čo stojí účasť na 2020 IFBB Svetovom šampionáte seniorov?

Španielsko - čo stojí účasť na 2020 IFBB Svetovom šampionáte seniorov?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2020 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.

Som optimista a verím, že za dobrú vec sa oplatí verejne postaviť. O čom hovorím? O účasti SAFKST súťažiacich na 2020 IFBB Majstrovstvách sveta, ktoré sa v nasledujúcich týždňoch uskutočnia v Srbsku (fitness detí), Rumunsku (bodybuilding a fitness) a Španielsku (ženy, muži, masters).

Kto číta články, ktoré sa objavujú na stránkach portálu EastLabs.SK určite zachytil môj názor, že v súčasnej dobe nie je pre TOP vedenie SAFKST problém zaplatiť účasť na IFBB Pohárových súťažiach (nie zo štátnych peňazí, ale z financií z vnútorného účtu, kde sme počas roku 2019 zhromaždili ... ak si dobre spomínam ... viac ako 83.000€, o ktorých nikto z členskej základne SAFKST nevie, ako boli minuté), alebo IFBB Majstrovstvách sveta (tu už z peňazí štátu, ktoré sú aj na to určené). Každému, kto neukončil prípravu na jesenné súťaže v dôsledku komplikovanej situácie súvisiacej s koronakrízou.

Dôvod je jednoznačný - SAFKST má na svojom štátnom (a verím, že čo-to aj vnútornom) účte dostatok financií, z ktorých výraznú časť by mal prerozdeliť aj v roku 2020 oddielom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (minimálny odhad je, že teraz to bude na úrovni 118.000€, optimistický odhad hovorí dokonca až o sume 354.000€). A ostane aj na úhradu nákladov športovcom.

Ukazuje sa, že vedenie SAFKST už akceptovalo myšlienku účasti reprezentantov Slovenska na 2020 IFBB Svetovom šampionáte žien, mužov a masters. Myslím, že je iba otázkou dní, kedy sa táto skutočnosť objaví na oficiálnej stránke SAFKST. A ako správne podotkol na svojom Facebook profile masters súťažiaci Stano SLIMÁK - do šampionátu ostáva už iba 25 dní.

Čo stojí účasť na 2020 IFBB Svetovom šampionáte v Španielsku?

2020 IFBB Majstrovstvá sveta pre vekovú kategóriu muži, ženy a masters sa budú konať v Španielsku, v známom letovisku Santa Susanna. Tu sa už v septembri 2020 uskutočnili aj IFBB Majstrovstvá Európy. Bohužiaľ, bez účasti SAFKST športovcov. Otázkou je - ako finančne náročná je účasť na tomto šampionáte, na 2020 IFBB Majstrovstvách sveta v Španielsku?

A/ náklady na letenku

Ryanair je nízkonákladová letecká spoločnosť, ktorá aktuálne ponúka lety do Barcelony (tam a späť) za smiešnych 12€ v prípade, že sa cestuje na ľahko tzn. bez veľkej batožiny. S batožinou (veľká batožina tzn. 20kg vážiaci kufor + malá batožina do lietadla zadarmo) je to drahšie, ale stále je to iba cca 82€. Ak k tomu pripočítame cca 15€ za lístok autobusom z Bratislavy do Viedne a späť, náklady na prepravu zo Slovenska do Španielska sú nižšie ako 100€. Vedeli ste to?

Poznámka: aktuálne tzn. ku dňu 9. október 2020 sa pre vstup do Španielska z krajín EU nevyžaduje dokladovať negatívny kovid test. Povinnosťou je však vyplniť ešte pred cestou tzv. sanitárny formulár (FCS form), ktorý slúži na kontrolu pri vstupe do krajiny.

B/ náklady na transport z Barcelony do Santa Susana

Organizátor zabezpečuje pre každú výpravu prepravu z letiska z Barcelona - El Prat do Santa Susanna za sumu 20€ tam a 20€ späť. Približne v rovnakých cenách sa pohybuje aj preprava z letiska Barcelona - Girona do Santa Susanna. Tak či tak, 40€ postačuje na to, aby ste sa bez problémov dostali z Barcelony do dejiska šampionátu, ktorým je už spomínané letovisko Santa Susanna

C/ Poplatok za súťaženie na šampionáte

Kto chce súťažiť na IFBB Majstrovstvách sveta, musí byť zapísaný v zozname, ktorý vedeniu IFBB posiela každá národná federácia. Následne pri registrácii (prakticky tesne pred jej začiatkom), sa za každého súťažiaceho platí tzv. poplatok za súťaženie. V ňom je zahrnuté ubytovanie počas celého šampionátu (tzn. na 4 noci), 3x denne strava formou bohatých švédskych stolov, transport z hotela do haly (kde sa súťaž koná).

Poplatok za súťaženie na 2020 IFBB Majstrovstvá sveta žien, mužov a seniorov je vo výške 375€, k tomu je nutné pripočítať aj ročný členský poplatok pre IFBB, resp. tzv. modrú IFBB knižku pre nováčikov na medzinárodnej súťaži vo výške 35€. Suma sumárum - poplatok je 410€. Podmienkou je, aby platba prebehla v stanovenom čase tzn. do 28. októbra 2020 pomocou platobného PayPal systému. Po tomto termíne sa poplatok navyšuje o 50€.

D/ Úprava pokožky pred súťažou

Servis súvisiaci s predsúťažnou úpravou pokožky v Santa Susanna poskytuje spoločnosť Jan Tana, ktorej služby sa pohybujú na hranici 150€ na jedného súťažiaceho. Pravdou ale je, že si nespomínam, aby výprava Slovenska niekedy túto možnosť využila v posledných 15. rokoch. Riešením je možnosť využiť doposiaľ zaužívaný postup (tzn. súťažiaci si upravujú pokožku navzájom, alebo ich farbou "natrie" niekto zo sprievodného teamu). Prípadne je tu možná aj dohoda s p. Pečeňom a jeho spoločnosťou PRO Tan Slovakia - tí by sa o túto dôležitú časť postarali rovnako, ako to zrealizovali na IFBB Majstrovstvách sveta v Bratislave.

Konečná cena: 100 + 40 + 410 ... bez nákladov na úpravu pokožky a koronatest 550€ na jedného súťažiaceho zo Slovenska

E/ Návrat súťažiacich zo Španielska na Slovensko

Vieme, že situácia v Španielsku, súvisiaca s koronakrízou, je mimoriadne zložitá. Španielsko je rizikovou krajinou. Napriek tomu, organizačný team v Santa Susanna zvládol úspešne zorganizovať v septembri 2020 IFBB Majstrovstvá Európy a má schválený postup, ktorý umožňuje zrealizovať aj 2020 IFBB Svetový šampionát žien, mužov a masters súťažiacich. A iba dodám, že aktuálne Španielsko nevyžaduje pri vstupe na svoje územie od obyvateľov krajín EU negatívny PCR test. 

V Santa Susanna bude pôsobiť podľa slove prezidenta IFBB Rafaela SANTONJU aj team medicínskych odborníkov, ktorý cca za 70€ zrealizuje aniktovid test. Na stránke UVZ je zverejnený článok, v ktorom je popísaný postup - ako sa vrátiť a čo podniknúť pri/po návrate na Slovensko z rizikovej krajiny, ktorá je členom Európskej únie. Stručne:

  • kto nechce do karantény, musí mať pri prechode slovenských hraníc v ruke potvrdenie o absolvovaní PCR testu, ktorým sa zisťuje kovid nákaza ... ten získa v Santa Susanna
  • test nesmie byť starší ako 72 hodín a musí byť zrealizovaný v krajine EÚ ... Španielsko je členom EÚ

Záver

Položme si otázku: "Ak by VV SAFKST zrušil úplne svoje reštrikčné opatrenie z augusta 2020 a povolil súťaženie SAFKST športovcov na IFBB Majstrovstvách sveta v Santa Susanna, bol by pre neho problém schváliť uhradenie kompletných nákladov (bez kovidtestu) pre 20. reprezentantov Slovenska v celkovej sume 20x 550€ tzn. 11.000€?"

Poznámka: iba pripomeniem, že pôvodne na jednu, jedinú e-súťaž VV SAFKST vyčlenil ceny v cca rovnakej sume, ako by stála aktívna účasť 20 športovcov SAFKST na 2020 IFBB Svetovom šampionáte žien, mužov a masters v Španielsku. Ak by tých športovcov bolo 60, SAFKST by to stálo iba o máličko viac, ako bola celková suma pôvodne vyčlenená na ceny pre všetky 3 SAFKST e-súťaže v roku 2020. Vedeli ste to?

  • počet účastníkov na 1. SAFKST e-súťaži ... 11 (všetky vekové kategórie)
  • počet účastníkov na 2. SAFKST e-súťaži ... 28 (všetky vekové kategórie)
  • počet účastníkov na 3. SAFKST e-súťaži ... 55 (všetky vekové kategórie)

Diskusia k článku:

AMIX diskusia