Systém 3x10 - Progressive Resistance Exercises od Dr. DeLorme

Systém 3x10 - Progressive Resistance Exercises od Dr. DeLorme

trenersky kurz cizek

Trénerské kurzy realizované hlavným lektorom Milanom ČÍŽEKOM pod hlavičkou spoločnosti FitnessŠkola s.r.o. začínajú spravidla prednáškou, na ktorej sa rozoberá história a súčasnosť bodybuildingu. Pomenovanie Body-Building zaviedol do praxe ešte v roku 1903 Eugene SANDOW v knihe s rovnakým názvom - ten vznikol spojením dvoch jednoduchých anglických slov (s mnoho hovoriacim prekladom do slovenčiny):

  • body ... telo
  • building ... budova, budovať

Aj keď v anglicky hovoriacich krajinách sa bodybuilding stal synonymom pre kulturistiku (hlavne tú v mužskom prevedení), viac ako 100 rokov je dosť dlhá doba na to, aby pôvodne jednoznačne vnímané pomenovanie nadobudlo širší význam. S tým, ako do portfólia súťaží svetových kulturistických a fitness federácií pribúdali nové a nové nominácie, reálny význam tohto slova možno vnímať komplexnejšie. Ako?

Všetko, čo aspoň okrajovo súvisí s využitím silových tréningov z estetických dôvodov (tzn. posilňovanie, cieľom ktorého je primárne špecifický rast svalovej hmoty a úprava proporcií - nie zlepšenie výkonu, alebo funkčnosti) má jasnú súvislosť s bodybuildingom. Z princípov bodybuilding-u aktuálne vychádzajú a čerpajú nielen kulturistika a klasická kulturistika (classic bodybuilding/classic physique), ale muži majú možnosť súťažiť aj v aktuálne najpopulárnejšej nominácii men´s physique, po ústupe ženskej kulturistiky do úzadia za stále populárnejšiu a jemnejšiu formu "bodybuildingu pre ženy" môžeme považovať aj bikinifitness, ďalej je tu bodyfitness, wellness fitness atď.

Spoločným základom všetkých spomínaných nominácií je silový/odporový tréning používaný na zmenu telesného vzhľadu (tzn. určitého stupňa hypertrofie - nárastu svalovej hmoty) a následné hodnotenie tréningom a špecifickou stravou dosiahnutého progresu, proporcií a estetiky tela na súťažiach podľa kritérií jasne definovaných v súťažných pravidlách. A pohľad do minulosti ukazuje, že bodybuilding (resp. niektoré z jeho základných princípov a tréningových postupov) majú jasnú podporu aj v medicíne a fyzioterapii. Príklad? Thomas Lanier DeLorme

Kto je Dr. Thomas Lanier DeLorme?

Ak by som po vás chcel, aby ste mi vymenovali niekoľko rozhodujúcich trénerských osobností sveta bodybuildingu, vo vašom zozname by som určite našiel mená ako Eugene Sandow, Charles Atlas, Joe Weider, Bob Hoffman, Vince Gironda, Chric Aceto, Charles Glass, Hany Rambod. Meno DeLorme by som asi v tomto zozname hľadal márne!

Legenda hovorí, že v 6. storočí pred našim letopočtom Milón Krotónsky v príprave na svojich 6 Olympijských prvenstiev v staroveku využíval zaujímavú tréningovú metódu - denno denne na pleciach nosil mladého býčka, ktorý postupom času vyrástol na býka masívneho, ťažkého. Tak, ako rástla hmotnosť tohto býčka, zvyšovala sa aj sila Milóna (samozrejme aj jeho svalová hmota). Je možné, že vtedajšie býky boli iné ako tie naše súčasné, ktoré z počiatočnej hmotnosti cca 30kg dokážu pri dennom prírastku cca 1-2kg dosiahnuť hmotnosť blížiacu sa pomaly k jednej tone, to ale nie je podstatné. Thomas DeLormePodstatná je skutočnosť, že táto legenda je prakticky prvým zdokumentovaným prípadom, kedy "progresívne tzn. postupne sa zvyšujúca záťaž" bola využitá ako tréningová metóda na rast sily dobového športovca.

Po tomto prvom prípade (aj keď z veľmi dávnej histórie) tzv. Progressive Resistance Excercice (PER) a jeho účinný princíp preťaženia svalov sa objavuje na scéne v druhej polovici 40. a začiatkom 50. rokov, práve vďaka Thomasovi Lanier DeLorme - ten ho využíval ako efektívny liečebný, rehabilitačný postup pre pacientov, väčšinou vojakov.

Thomasovi Lanier DeLorme sa narodil v roku 1917 sa v Alabame (USA), kde strávil detstvo a mladosť. Spomína sa, že v rokoch dospievania bol často chorý, dokonca jednu dobu strávil niekoľko mesiacov na nemocničnom lôžku a výsledkom nečinnosti bola v jeho prípade mimoriadna strata hmotnosti - po návrate domov pri výška pár centimetrov nad 180cm vážil iba 60kg. V tom čase už v USA medzi mladými chlapcami boli populárne časopisy Strength and Health (jeho vydavateľom bol Bob Hoffman, "otec vzpierania v USA" a neskorší propagátor a organizátor kulturistických súťaži pod hlavičkou federácie AAU - Amateur Athletic Union) a Physical Culture (jeho vydavateľom bol Bernarr MacFadden, organizátor historicky prvej kulturistickej súťaže v USA). Z nich aj mladý DeLorme čerpal postupy, ako na svoju chorobami vyziabnutú postavu "nalepiť" očakávanú hmotu a svalstvo.

A darilo sa mu! Naberal na hmote, aj na sile, bol úspešný na súťažiach vo vzpieraní, prekonával lokálne silové rekordy v disciplínach, ktoré sú dnes bežné v powerliftingu, sníval o súťažení na Olympijských hrách. V tom čase bol už študentom medicíny, poznatky zo školy porovnával som svojimi skúsenosťami zo silových športov.
Mladý lekár DeLorme odchádza do New Yorku, kde svoju pozornosť okrem silových tréningov venuje aj vojakom, vracajúcim sa z bojov 2. svetovej vojny s rôznymi poškodeniami pohybového aparátu, ale aj tým, ktorí utrpeli zranenie kolien či členkov počas náročného vojenského výcviku. Predmetom jeho záujmu sa stáva rehabilitácia, v ktorej využíva (na vtedajšiu dobu) inovatívne postupy, ktoré vzpierači a bodybuilderi využívajú pri silových tréningoch. Aké?

Tréning so záťažami, ktoré sú na rozdiel od vtedajšej rehabilitačnej praxe podstatne ťažšie, modifikuje dobové dobre známe tréningové náčinie a náradie, na reálnych pacientoch overuje si vlastné inovatívne nápady, ktoré modifikuje po konzultáciách s kolegom, Dr. Watkinsom. Na vzorke viac ako 300 pacientov si DeLorme a Watkinson potvrdzujú efektívnosť postupu, ktorý o niečo neskôr pomenujú ako Progressive Resistance Excercice (PER).

Celé znenie článku nájdete na našom partnerskom projekte FitnessTreneri.SK
Thomas DeLorme

Diskusia k článku:

AMIX diskusia