REPORT - 2016 EBFF/IFBB Majstrovstvá Európy očami Igora Kopčeka

REPORT - 2016 EBFF/IFBB Majstrovstvá Európy očami Igora Kopčeka


Účasť EastLabs Teamu na súťažiach národného aj medzinárodného charakteru je možná vďaka reklamnému partnerstvu so spoločnosťou TIPSPORT.
Spoločnosť
TIPSPORT je VIP reklamným partnerom portálu EastLabs v sekcii súťaže.

Písať report po akejkoľvek súťaži určite nie je jednoduché a sú aj takí, čo si myslia, že mojim cieľom je práve pomocou reportov ubližovať bikini fitnesskám, bodyfitneskám, či kulturistom bez ohľadu na to, aký výsledok dosiahnu. Mnohí si naozaj myslia, že je jedno, či športovkyne a športovci zo Slovenska sú na súťažnom pódiu výnimočné/výnimoční, dobré/dobrí, zlé/zlí, podpriemerné/podpriemerní - aj tak im "naložím".
Zrejme to je aj primárny dôvod, prečo sa ku mne sem-tam donesú informácie, že "odporúčali nám nečítať EastLabs". Kto chce, EastLabs report si prečíta, kto nechce, môže ho ignorovať ... alebo si napíše report "svojimi očami". Veď každý z nás vníma tú istú situáciu odlišne, každého predsa upúta niečo iné.

Pravdou ale je (a tým sa ani netajím), že moje reporty sú vždy subjektívne (aj preto to vždy zdôrazňujem, aby fanúšikovia našich "hviezd" to príliš neprežívali - paradoxne, práve tých sa najviac dotýka kritika obľúbencov). Sú len a len mojim názorom na vystúpenie daného športovca resp. dianie na pódiu, ktoré sledujem z minimálnej vzdialenosti, spravidla tesne spoza chrbtov rozhodcov.

V čom je výhoda tejto pozície? Často vidím (a počujem) viac ako bežný divák. A vďaka 10 ročnej existencie a práci EastLabs Team-u pre federáciu IFBB určite mám o máličko väčší prístup k informáciám - tie sa spravidla následne objavujú v reportoch, primárnym cieľom ktorých je usmerniť, vysvetliť, prípadne ukázať cestu, ktorá by mohla opakovane viesť k rovnako dobrým, ak k nie lepším výsledkom.

Skôr ako sa začítate do prvej časti reportu o 2016 Majstrovstvách Európy (pokoj, rozvahu ... zatiaľ to bude iba taký všeobecný úvod), poviem vám jeden príbeh, ktorý mi rozprávali Rusi pri jednej z mojich ciest do Petrohradu. Neriešme, či je pravdivý/nepravdivý, podstatná je myšlienka príbehu.

V 90. rokoch bol Petrohrad záujmovou sférou dvoch skupín, ktoré obrazne (ale aj doslova) medzi sebou bojovali a tieto boje prinášali spravidla ťažké straty na jednej aj druhej strane. A tak prišlo rozhodnutie - bossovia dvoch spomínaných najväčších zoskupení sa mali stretnúť a uzavrieť "prímerie". Dohodol sa termín stretnutia na ktoré prišlo TOP vedenie z oboch strán, no každý na stretnutí chcel ukázať prevahu nad konkurenčnou skupinou. Skupina zo severu Petrohradu prišla v luxusných autách, s výbavou, ktorou disponuje malá armáda, skupina z juhu Petrohradu prišla s menej skromnou "výbavou", jej boss však úmyselne niekoľkokrát upriamil pozornosť na svojho najbližšieho spolupracovníka, ktorého považoval takmer za brata. Jednanie nebolo jednoduché, vlieklo sa, každý si presadzoval svoje, až nastal zlom v momente, keď boss južnej skupiny surovo zmlátil spomínaného najbližšieho spolupracovníka za nevinnú poznámku na jeho adresu. Mlátil ho tak dlho, kým neupadol do bezvedomia - no a krátko na to došlo k dohode. Posolstvo "mlátenie najbližšieho človeka zo skupiny" si totiž boss súperiacej severnej skupiny vysvetlil po svojom - ak toto dokážu robiť svojim priateľom, najbližším spolupracovníkom, čo potom urobia konkurentom?

Dosť bolo ruských rozprávok, poďme do reality. Spomínate si na Slovenský šampionát 2016 v Nitre a report, v ktorom som "rozobral" vystúpenie viacerých dievčat? V podstate som každú pochválil, až na členku EastLabs Teamu Saskiu CAKOCI - tá dostala v reporte "naložené" prakticky ako jediná aj napriek tomu, že bola víťazkou šampionátu (zvyšok štartového poľa, ktorý by si zaslúžil ešte tvrdšiu kritiku za predvedený výkon, som si po Nitre úmyselne nevšímal; nedalo mi však a spomenul som, že nechápem spôsob rozhodovania uplatňovaný vo výnimočných, ojedinelých prípadoch). Mnohí nechápali prečo to robím - Cakoci predsa pracuje pre EastLabs, je členkou teamu a ja ju nepochválim, ba naopak, verejne ju kritizujem! Čo tým ten odporný Kopček sleduje? Úprimne? Prečo som to urobil?

Saskia Cakoci

Mojim cieľom bolo upozorniť Cakoci na chyby, ktoré by jej mohli uškodiť na Majstrovstvách Európy, pripomenúť jej, že ku každej súťaži treba pristupovať s pokorou, s nižšími resp. reálnymi ambíciami (čakaj menej, o to väčšiu radosť budeš mať, ak dosiahneš viac), že o úspechu/neúspechu rozhodujú na domácej aj medzinárodnej scéne doslova drobnosti (vhodnejší strih plaviek, ich farba, zdobenie, úprava vlasov, líčenie, úprava pokožky, drobné korekcie v postojoch, s tým súvisiaca schopnosť ukázať prednosti a neupozorňovať na nedostatky) a hlavne, že ku ktorejkoľvek zo súperiek (bez výnimky) treba mať patričný rešpekt a úctu. Aj vtedy, keď si myslím, že ju porazím! A pri písaní reportu po Slovenskom šampionáte žien mi bolo úprimne jedno, či sa to Cakoci bude/nebude páčiť, pre každé svoje tvrdenie som totiž mal pripravený argument.

Cieľom bolo, aby sa pre Cakoci v roku 2016 nezopakoval rok 2015! Výsledok poznáte - Saskia v Santa Susanna nastúpila nesporne v životnej forme, už pri prvom nástupe na pódium doslova žiarila (úprimne, aj preto, lebo vždy stála na mieste, kde bolo dokonalé osvetlenie). Ťažko jej niečo vyčítať počnúc úpravou pokožky a prezentáciou končiac - vďaka aktuálnym trendom v rozhodovaní v kategórii fitness bikini nielenže sa po minuloročnom 14. mieste z Európskeho šampionátu prebojovala do finále, ale dokonca získala 1. miesto. A po súťaži si mohla bez výčitiek dopriať hamburger aj spomínanú "vafľu" (prosím vás, čo je to tá vafľa?).

A teraz si položte otázku - ak teda dokážem bezohľadne "naložiť" najbližším spolupracovníkom, ako asi budem písať v tomto reporte o tých, ktorí sú mi ľahostajní resp. ktorí (napriek mimoriadne vysokým ambíciám) v Santa Susanna neuspeli? Myslíte, že ich budem šetriť?

Rozhodovanie na 2016 Majstrovstvách Európy

Už niekoľko týždňov pred 2016 Európskym šampionátom v Santa Susanna som upozorňoval na to, že čo sa týka rozhodovania, očakávam výrazný posun smerom k podstatne väčšej objektívnosti predovšetkým v "športovo-modelingových" kategóriách, akými sú fitness bikini a men´s physique.
Nepovažujem totiž za správne, ak spravidla ťažko obhájiteľným rozhodnutím úzkej skupiny rozhodcov sa neporaziteľným vzorom pre kategóriu fitness bikini či men´s physique stáva súťažiaca/súťažiaci s neakceptovateľnými proporčnými defektmi, s rezervami v pripravenosti a tá/ten namiesto očakávanej pokory a sebareflexie svoje dlhodobé "nadhodnotenie" nielenže nevníma, ale sama/sám seba začne výrazne preceňovať. Objektívnosť rozhodovania musí (resp. mala by byť) alfou a omegou pre každú kategóriu, pre každú súťaž akejkoľvek úrovne, bez výnimky pre každého súťažiaceho a bez ohľadu na vzťahy, kontakty prípadne minulé výsledky.

V Santa Susanna hlavný rozhodca IFBB Pawel Filleborn práve z dôvodu čo najväčšej objektívnosti rozdelil rozhodcov až do piatich rozhodcovských panelov (v ktorých nefigurovali mená rozhodcov, ale iba krajiny - to, ktorý rozhodca nastúpi do akého panelu si riadili jednotlivé národné federácie), prijal aj mnou často spomínané objektívnejšie pravidlo, podľa ktorého ten istý rozhodcovský panel bude rozhodovať v každej kategórii elimináciu, semifinále aj finále súťaže (tzn. rozhodcovia mali dostatok času "napozerať" si súťažiacich a následne sa čo najobjektívnejšie rozhodnúť.)

Počas šampionátu sa objavilo niekoľko sporných momentov (videl som niekoľkokrát, ako Filleborn s bodovacím lístkom vstal od stolíka, pristúpil k rozhodcovi a zvýšeným hlasom vyžadoval vysvetlenie jeho verdiktu). Zrejme najväčším bol v prípade výsledku Romana Duduškina v kategórii do 95kg, ktorého z očakávaného 2. - 3. miesta "zostrelili" na konečné 5. miesto - dôvodom bola údajná aplikácia olejovitých látok do bicepsov. Ruská výprava protestovala, následne Milan Čížek zrealizoval "obhliadku" Duduškina a konštatoval, že jeho netradičný tvar bicepsov nie je výsledkom používania nedovolených praktík, takže Romanova penalizácia vo výsledkoch zo strany štyroch rozhodcov (tí ho dali vo finále na 6. miesto - na lístok napísali poznámku synthol) bola neoprávnená.
Podľa pravidiel IFBB sa však výsledky pri zlyhaní rozhodcov nemenia, rozhodcovia by však mali byť disciplinárne riešení (dodám, že tomuto prípadu sa v ruských médiách, ktoré sa venujú kulturistike a fitness, dal neočakávane veľký priestor, nechýbalo vyjadrenie nielen Duduškina, ale aj prezidenta Ruskej federácie kulturistiky a fitness Dubinina).

Ak spomínam objektívnosť v rozhodovaní, postrehol som, že za rozhodcovským stolíkom sa neobjavili tradiční rozhodcovia, ktorí pôsobia aj ako personálni tréneri, prípadne ktorí sami súťažia, alebo súťažia ich rodinní príslušníci - výsledky ich zverencov tak boli podstatne horšie ako v minulosti, čo naznačuje, že aj to zrejme prispelo k väčšej objektivite vo výsledkoch.

Slovensko malo zastúpenie v dvoch rozhodcovských paneloch a za rozhodcovským stolíkom sa objavovali najčastejšie Ľubo Matejíčka s Lacom Meškom, rozhodcovskú premiéru na šampionáte absolvovala aj Natália Lenártová - Ľubo s Lacom (ak si dobre spomínam) rozhodovali kategórie kulturistika a klasická kulturistika mužov a bikini fitness žien, Natália klasickú kulturistiku juniorov.

S výnimkou kategórií fitness a čiastočne aj fitness bikini boli výsledky ľahko odhadnuteľné na základe aktuálnych trendov už po prvom nástupe súťažiacich na scénu resp. po úvodných porovnávaniach.

 • fitness bikini ... otázkou pre mňa bolo iba to, čomu dajú vo fitness bikini rozhodcovia prednosť - americkému trendu (charakterizuje ho guľatosť postavy s dôrazom na proporčnosť, s menej výraznou definíciou), alebo európskemu trendu (proporčnosť kombinovaná s vyššou muskulatúrnosťou postavy a s výraznejšou definíciou). Výsledky ukazujú, že záležalo na rozhodcovskom paneli - v juniorskej kategórii sa uplatňoval viac americký trend (vďaka tomu uspela Trajteľová s Plevákovou - aj keď Sabíne vo finále sa bodovo vyrovnala Kanuščáková s postavou "ako šitou" na európsky štýl fitness bikini), v seniorskom fitness bikini a v kategórii masters uspeli dievčatá s postavou podľa európskeho trendu (aj preto zrejme Pleváková v životnej forme medzi ženami skončila v boji o absolútne prvenstvo na poslednom mieste a Trajteľová po víťazstve v juniorskej kategórii medzi ženami nepostúpila do finále). Ak mám byť úprimný, osobne sa mi páčia oba trendy (je to ako keby som sa mal rozhodnúť, čo mi chutí viac - jahody, alebo maliny, keď mne chutí akékoľvek ovocie). Pravdou ale je, že americký trend by mohol byť v IFBB preferovanejší (ak sa chceme v budúcnosti vyhnúť "prísunu" síce krásnych, proporčne ideálnych, ale predsa len muskulatúrnejších bikini fitnessiek na súťažné pódiá, ktoré časom môžu nájsť uplatnenie napr. v bodyfitness - čo by následne viedlo k zmenám preferencií u potencionálnych pretekárok).
 • fitness ... fitness je jasne najťažšou kategóriu v portfóliu IFBB a zároveň kategóriou, kde sa dajú najťažšie odhadnúť výsledky. Prečo? Dôvodom je skutočnosť, že konečný výsledok je ovplyvnený v pomere 1:1 voľnou zostavou aj hodnotením tela. Diváci a fanúšikovia spravidla aj pri fitness vnímajú ako hlavné kritérium hodnotenie postavy a potom sú sklamaní, ak postavou výrazne lepšia fitnesska prehráva súboj so súťažiacou, ktorej postava má menej predností. Príklad? Spomínam si na časté rozčarovanie z výsledkov u Bašky Sečkárovej - Bunčákovej, ktorá nevedela pochopiť, prečo (aj napriek nesporne skvelej postave), prehráva s výrazne "tučnejšími" konkurentkami - podrobnejšia analýza jej výsledkov mi však ukázala, že dôvodom jej prehier spravidla bola len a len nízko hodnotená voľná zostava, ktorej (ako sama Barbora priznávala) sa venovala okrajovo, na poslednú chvíľu. Samozrejme, pravidlá hodnotenia postavy vo fitness sú obdobné ako v prípade bodyfitness (tzn. jasné a pochopiteľné), hodnotiť voľnú zostavu je už podstatne ťažšie a rozhodcovia pri bodovaní upriamujú pozornosť nielen na choreografiu, spôsob prezentácie, precíznosť, ale aj náročnosť silových prvkov (ktoré fitness výrazne odlišujú od gymnastiky) a schopnosť súťažiacej prinášať na súťaže niečo nové (opozerané voľné zostavy sú hodnotené vždy výrazne horšie). Aj preto voľná zostava môže veľa zmeniť a spravidla víťazí vyrovnanosť - víťazka nemusí byť absolútne najlepšou v hodnotení postavy, alebo absolútne najlepšou v hodnotení voľnej zostavy, ale nesmie mať výraznú slabinu v jednej, alebo druhej časti bodového hodnotenia (tu by som hľadal aj príčinu určite neočakávaného, ale spravodlivého veľkého úspechu Tatiany Kožuchovej). Keď už spomínam fitness, k objektívnosti v tejto kategórii by nesporne prispelo, ak by sa aj v súboji o titul absolútnej majsterky hodnotila zostava + postava a nie iba postava, ako je tomu doposiaľ. Otázkou ale je, ako to zrealizovať?
 • Slovenský team na 2016 Majstrovstvách Európy Santa Susanna

2016 Majstrovstvá Európy v Santa Susanna boli v podstate troma šampionátmi v jednom, aj preto Slovensko poslalo do Santa Susanna mimoriadne početný team súťažiacich, medzi ktorými sa objavili viaceré nové tváre. V akých súťažiach napokon v Santa Susanna Slovenky a Slováci súťažili?

 • Majstrovstvá Európy v kulturistike ... na súťažné pódium nastúpilo celkovo 198 športovcov plus 10 zmiešaných párov
 • Majstrovstvá Európy vo fitness ... na súťažné pódium nastúpilo 413 športovcov
 • Majstrovstvá Európy juniorov a masters ... na súťažné pódium nastúpilo 378 športovcov, z toho 155 juniorov a 223 masters súťažiacich (tzn. mužov a žien)

Organizátori medzinárodných súťaží žiadajú od národných federácií, aby im v dostatočnom predstihu poslali predbežnú súpisku súťažiacich (je to pochopiteľné, pretože organizátor musí mať aspoň orientačné informácie o počtoch účastníkov a následne riešiť pre nich transport, ubytovanie, stravovanie atď.), v tej našej sa objavili iba dve mená, ktoré z definitívneho zoznamu súťažiacich napokon vypadli buď pre nedostatočnú výkonnosť, v dôsledku choroby, alebo nezáujmu potvrdiť oprávnenosť svojej nominácie na niektorej z následných súťaží. Zrejme aj preto príležitosť "na poslednú chvíľu" dostala talentovaná Michaela KANUŠČÁKOVÁ - tá nominačnú komisiu presvedčila neustálym súťažením a zlepšovaním sa, rovnako ako pred rokom Trajteľová.
Michaela po 3. mieste na Majstrovstvách Slovenska juniorov (za Plevákovou a Graňákovou), zvíťazila na AMIX Patriot Cup v juniorskej kategórii (porazila tu Graňákovú a práve vo Vranove som si ju po prvý krát všimol) a na Majstrovstvách Slovenska žien jej rozhodcovia síce nadelili (nespravodlivo) až 3. miesto, ale opäť tu porazila juniorku Beátu GRAŇÁKOVÚ (tá v Nitre skončila až na 7. priečke), aj skúsenejšie Kodadovú, Neumanovú, aj bývalú hviezdu fitness bikini Ivetu Kuglerovú. Z pôvodnej, predbežnej štartovej listiny reprezentantov Slovenska vypadla napokon dvojica Vanessa HRUBOVČÁKOVÁ a Jana MILOVÁ.

Výpravu Slovenska v Santa Susanna doplnila trénersko-rozhodcovská dvojica Lenártová - Matejíčka, rozhodca Laco Meško, vo výprave nechýbal prezident SAKFST Milan Čížek, oficiálnym členom výpravy bol aj Alexander Hlobík (jeho "angažovanie" do teamu bola viac ako dobrá voľba), ktorý sa mimoriadne dobre v zákulisí staral o reprezentantov a skvele zvládol to, čo sa od neho očakávalo - predsúťažnú úpravu pokožky.
Do Santa Susanna po "vlastnej osi" prišiel opäť Tóno Tabernaus, nechýbal tu Andrej Hlinka, výpravu prišiel podporiť aj Richard Zandt, Ľubo Hečko (napriek tomu, že oficiálne nemal nič spoločné s výberom Slovenska, neváhal neoficiálne, ale o to hlasnejšie "dirigovať" na pódiu takmer každého súťažiaceho), boli tu aj priatelia niektorých reprezentantov. Výber Slovenska sa zo Santa Susanny vrátil s viac ako priaznivou bilanciou - získal 2x absolútne prvenstvo, 7x zlato, 4x striebro a 5x bronz.

Aké konkrétne výsledky dosiahli reprezentanti Slovenska?

 • Tatiana KOŽCUHOVÁ ... zvíťazila v kategórii fitness junioriek nad 163cm a získala titul absolútnej víťazky, zvíťazila v kategórii fitness žien nad 163cm
 • Igor KOČIŠ ... zvíťazil v kategórii kulturistika mužov do 70kg
 • Sabína PLEVÁKOVÁ .. zvíťazila v kategórii fitness bikini junioriek do 160cm a získala titul absolútnej víťazky, zvíťazila v kategórii fitness bikini žien do 160cm
 • Saskia CAKOCI ... zvíťazila v kategórii fitness bikini žien do 172cm
 • Timea TRAJTEĽOVÁ ... zvíťazila v kategórii fitness bikini junioriek do 166cm a má aj 7. miesto v kategórii fitness bikini žien do 166cm
 • Patrik ŠTIGLIC ... získal 2. miesto v kategórii klasická kulturistika mužov do 175cm
 • Eva BÁNIKOVÁ ... získala 2. miesto v kategórii fitness junioriek nad 163cm a 4. miesto v kategórii fitness žien nad 163cm
 • Klaudia PISARČÍKO ... získala 2. miesto v kategórii bodyfitness junioriek
 • Michaela KANUŠČÁKOVÁ ... získala 2. miesto v kategórii fitness bikini junioriek do 160cm
 • Tomáš TABAČIAR ... získal 3. miesto v kategórii kulturistika mužov do 90kg
 • Miroslav ŠKADRA ... získal 3. miesto v kategórii kulturistika mužov do 70kg
 • Lucia KOŠECKÁ ... získala 3. miesto v kategórii bodyfitness žien nad 168cm
 • Kristína JURICOVÁ ... získala 3. miesto v kategórii fitness junioriek nad 163cm
 • Alexandra KOVALSKÁ .. získala 3. miesto v kategórii fitness junioriek do 163cm
 • Erika KANDRÁČOVÁ ... získala 3. miesto v kategórii fitness bikini junioriek nad 166cm a má aj 14. miesto v kategórii fitness bikini žien do 169cm
 • Michal ZAUKOLEC ... získal 4. miesto v kategórii klasická kulturistika juniorov
 • Monika ŠTEFLOVIČOVÁ .. získala 4. miesto v kategórii fitness bikini junioriek nad 166cm
 • Adriana SOJKOVÁ .. získala 5. miesto v kategórii bodyfitness junioriek
 • Ján SOTÁK .. získal 5. miesto v kategórii kulturistika mužov do 80kg
 • Erika TARKULIČOVÁ ... získala 5. miesto v kategórii fitness bikini žien do 160cm
 • Tomáš MARTON ... získal 6. miesto v kategórii klasická kulturistika juniorov
 • Alžbeta PEŤKOVÁ .. získala 7. miesto v kategórii bodyfitness žien do 158cm
 • Roland BROSMAN .. získal 7. miesto v kategórii kulturistika masters do 50 rokov, nad 90kg
 • Veronika GUĽÁŠOVÁ ... získala 7. miesto v kategórii fitness bikini žien do 172cm
 • Valéria MARCIŠOVSKÁ ... získala 7. miesto v kategórii fitness bikini žien do 169cm
 • Helena ANTALOVÁ ... získala 7. miesto v kategórii fitness bikini žien nad 172cm
 • Patrik VALACH ... získal 7. miesto v kategórii kulturistika juniorov nad 75kg
 • Miroslav LELKO ... získal 8. miesto v kategórii kulturistika mužov do 75kg
 • Jana KNOTKOVÁ .. získala 10. miesto v kategórii bodyfitness žien do 163cm
 • Ela MASARYKOVÁ .. získala 12. miesto v kategórii bodyfitness žíen do 163cm
 • Stanislava PRÍTRSKÁ ... 12. miesto v kategórii fitness bikini žien do 163cm a má aj 5. miesto v kategórii masters fitness bikini
 • Lucia BALDWIN ... získala 13. miesto v kategórii masters fitness bikini
 • Ján KRÁL ... získal 16. miesto v kategórii kulturistika mužov nad 100kg
 • Eva KVASNIČKOVÁ ... získala 16. miesto v kategórii bodyfitness žien nad 168cm
 • Jozef NAGY ... nepostúpil do semifinále v kategórii kulturistika mužov do 80kg
 • Dianie na pódiu sme pozorne sledovali nielen cez objektív fotoaparátu (vďaka tomu máte k dispozícii tisíce fotografií, ktoré nájdete v samostatnej EastLabs fotogalérii), zaznamenávali sme ho aj našou videokamerou

Diskusia k článku:

AMIX diskusia