EastLabs.sk - web portál, ktorý tu je od roku 2006

Web portál EastLabs.sk  je aktuálne dostupný na adrese www.EastLabs.sk. Oficiálne bol sprístupnený internetovej verejnosti 5. mája 2006 s primárnym cieľom priniesť viac informácií z diania vo svete fitness, kulturistiky, powerliftingu, zo silových aj silovo-vytrvalostných športov priaznivcom zo Slovenska i zo zahraničia.

Sekundárnym cieľom bolo prispieť k propagácii výrobku spoločnosti EastLabs s názvom RAP1 (jedná sa o skrátenú formu celého názvu výrobku - Russian Adaptogen Pack 1, ktorý obsahuje sprejovú formu výťažkov z rastlín Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea a Aralia mandshurica). Pri testovaní, ktoré trvalo viac ako 18 mesiacov, boli zaznamenané pozitívne účinky na zvýšenie výkonnosti väčšiny športovcov zo silových a silovo-vytrvalostných (individuálnych aj kolektívnych) športov a vysokú efektívnosť RAP1 garantuje aj technológia výroby použitá pri spracovaní špecifických rastlín s adaptogénnym pôsobením.

Postupom času sa sortiment výrobkov, ponúkaných výhradne spoločnosťou EastLabs rozšíril o 25GH STACK (stimulant sekrécie rastového hormónu) a doplnky výživy s adaptogénnym účinkom v tabletizovanej forme RODIOLON 110 a EXTRAZA 100.

EastLabs Photo Team pôsobí na najvýznamnejších bodybuilding a fitness súťažiach sveta, odkiaľ (prostredníctvom portálu EastLabs.SK) prináša obrazový aj písomný materiál. Tento materiál podlieha licenčným podmienkam, ktoré sú špecifikované nižšie.

Stručná história portálu EastLabs.sk

 • máj 2005 ... začiatok programátorských prác na projekte pod názvom RAP1.sk
 • december 2005 ... testovacia prevádzka projektu RAP1.sk
 • máj 2006 ... oficiálne sprístupnenie projektu RAP1.sk internetovej verejnosti pri príležitosti 2006 IFBB Majstrovstiev Európy v kulturistike mužov, ktoré sa konali v Bratislave; krátko na to dochádza k premenovaniu projektu na EastLabs.biz
 • november 2006 ... prvá účasť EastLabs Teamu na 2006 IFBB Majstrovstvách sveta v kulturistike mužov, ktoré sa konali v Ostrave
 • marec 2007 ... účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži Arnold Classic v Columbuse (od tohto momentu je EastLabs stálym účastníkom tohto podujatia)
 • september 2007 ... účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži Mr. Olympia (od tohto momentu je EastLabs stálym účastníkom tohto podujatia)
 • máj 2009 ... EastLabs Team získava štatút IFBB Press Partnera, v nasledujúcom období členovia EastLabs Teamu pôsobia na väčšine prestížnych medzinárodných súťažiach organizovaných pod hlavičkou IFBB
 • júl 2011 ... EastLabs vytvára úložisko videoklipov vlastnej produkcie (v tom čase je ich viac ako 6.000), ktoré sú dostupné v beta verzii projektu EastLabs.TV
 • október 2011 ... piata účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži Arnold Classic Europe, prvé osobné stretnutie členov EastLabs Teamu s Arnoldom Schwarzeneggerom
 • apríl 2012 ... EastLabs Team sa priamo podieľa na organizácii 2012 SAKFST Majstrovstiev Slovenska v kulturistike a klasickej kulturistike mužov, ktoré sa konajú v Košiciach
 • október 2012 ... prvá účasť EastLabs Teamu v pozícii hlavného mediálneho partnera na prestížnej súťaži Arnold Classic Europe
 • december 2012 ... začiatok grafických a programátorských prác na novom redakčnom systéme, EastLabs.biz mení základnú doménu na EastLabs.sk
 • marec 2013 ... siedma účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži spojenej s menom Arnolda  - získavame po prvýkrát TOP foto/informačnú pozíciu na prestížnej súťaži Arnold Classic Amateur v Columbuse (USA); stretnutie členov teamu s Arnoldom Schwarzeneggerom na vopred dohodnutom privátnom meetingu
 • august 2013 ... sprístupnenie beta verzie partnerského projektu FitnessTreneri.sk verejnosti
 • máj 2013 ... EastLabs získava štatút AFBF Press Partnera (Ázijská IFBB)
 • jún 2013 ... sprístupnenie beta verzie nového redakčného systému EastLabs.sk verejnosti
 • december 2013 ... účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži Olympia Amateur v Bahrajne
 • február 2014 ... do testovacej prevádzky spustená ruská verzia portálu EastLabs
 • máj 2014 .... EastLabs Team iniciátorom, hlavným mediálnym partnerom a zároveň spoluorganizátorom prvej PRO bodybuilding a fitness súťaže na Slovensku - Mozolani PRO Classic
 • máj 2014 ... EastLabs Team po prvý krát v pozícii mediálneho partnera na súťažiach "Kubok Moskvy" (Moskvy) a "Kubok Rossii" (Krasnodar); nadviazaná úzka spolupráca s Federáciou kulturistiky a fitness v Moskve
 • máj 2014 ... účasť EastLabs Teamu na prestížnej súťaži Amateur Olympia v Prahe; fotografie a videoklipy z produkcie EastLabs Teamu opakovane zverejnené na portái FLEX ONLINE a v časopisoch FLEX
 • september 2014 ... EastLabs Team mediálnym partnerom organizátorov prestížneho Olympia Weekend-u v Las vegas; členovia EastLabs Teamu ako jediní (okrem dvoch "kmeňových" fotografom časopisov FLEX a Muscle&Fitness) pôsobia na backstage prestížnych súťaží Mr. Olympia, Ms. Olympia, Bikini Olympia, Fitness Olympia, Figure Olympia atď.
 • november 2014 ... EastLabs Team hlavným mediálnym partnerom organizátorov Grand Prix PRO Fitness House - po desiatich rokoch ďalšej profesionálnej súťaže v bodybuildingu zorganizovanej na území Ruska, v Petrohrade
 • november 2014 ... účasť Eastlabs Teamu na prestížnej súťaži Amateur Olympia World Showdown v Moskve
 • december 2014 ... sprístupnenie novej verzie partnerského projektu FitnessTreneri.sk verejnosti
 • január 2015 ... sprístupnenie beta verzie partnerského projektu HardBody.sk verejnosti
 • október 2015 ... EastLabs Team sa po prvý krát zúčastňuje v pozícii mediálneho partnera súťaží "Majstrovstvá Mosky" (Moskva) a "Majstrovstvá Ruska (Petrohrad)
 • december 2015 ... EastLabs Team po prvýkrát mediánym partnerom organizátorov súťaže Olympia Amateur HongKong
 • január 2016 ... výrazné rozšírenie počtu členov EastLabs Teamu, do ktorého okrem iných prichádzajú aj Saskia Cakoci a Tatiana Kožuchová - aktívne súťažiace v nomináciách bikinifitness a fitness
 • apríl 2016 ... pod názvom 2016 Amix Patriot Cup EastLabs Team organizuje pohárovú súťaž vo Vranove nad Topľou, ktorá je zároveň oslavou 10. výročia existencie portálu EastLabs.sk
 • august 2016 ... EastLabs Team sa priamo podieľa na organizácii historicky prvého kempu určeného pre bikinifitnessky na Slovensku - 2016 Patriot Bikini Fitness Camp LETO
 • september 2016 ... sprístupnenie verejnosti beta verzie partnerského projektu BikiniFitness.sk, šéfredaktorkou ktorého sa stáva Saskia Cakoci

Licenčné podmienky

Akékoľvek sťahovanie a kopírovanie fotografií a textov zo stránok patriacich spoločnosti ReaSport s.r.o. bez súhlasu autora je ZAKÁZANÉ. Použitie fotografií, alebo textov zverejnených na stránkach portálu EasLabs.sk je však možné, po uzavretí licenčnej zmluvy, za následujúcich podmienok.

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto licenčné podmienky definujú vzťah medzi spoločnosťou

 • adresa ... ReaSport s.r.o., ul. Budovateľská 1310, Vranov nad Topľou
 • IČO: 31 704 905 DIČ: 20202632658
 • telefón ... +421 - 905 - 358 415, Ing. Igor KOPČEK
 • E-mail ... igor.kopcek@yahoo.com
 • Instagram FAN Page ... EastLabs
 • Instagram Photo FAN Page ... EastLabs Photo
 • Facebook FAN Page ... EastLabs.sk - web o kulturistike a fitness
 • (ďalej len „Autor“)

a

akýmkoľvek návštevníkom webových stránok www.EastLabs.sk, ktorý používa akúkoľvek fotografiu (ďalej len „Fotografiu“), alebo sprievodný text (ďalej len „Text“) z webových stránok www.EastLabs.sk (ďalej len „Zákazník“)

Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že predmetom tohto licenčného vzťahu nie je predaj Fotografie, alebo Textu, ale iba predaj licencie (oprávnenia) k použitiu Fotografie, alebo Textu. Zákazník sa zakúpením nestáva vlastníkom Fotografie, alebo Textu, môže však Fotografiu a Text využívať podľa podmienok uvedených ďalej v licenčných podmienkach a v licenčnej zmluve.

2. Pravidlá pre použitie Fotografie, alebo Textu

2.1. Za podmienok a pri dodržaní obmedzení uvedených v týchto licenčných podmienkach a licenčnej zmluve, poskytne Autor Zákazníkovi neexkluzívnu (Zákazník nemusí byť jediným užívateľom Fotografie), časovo obmedzenú, neprenosnú licenciu k vyobrazeniu Fotografie, alebo Textu na internetových stránkach Zákazníka.

2.2. Zákazník nemá právo poskytovať licenciu k použitiu Fotografie, alebo Textu tretej osobe.

2.3. Zákazník má právo Fotografiu, alebo Text poskytnúť k náhľadu svojim zamestnancom, partnerom, alebo klientom.

3. Obmedzenia

Bez ohľadu na akékoľvek vyššie uvedené podmienky sa Zákazník zaväzuje, že NEBUDE:

3.1. Poskytovať, alebo predávať licenciu k Fotografii, alebo Textu, či akékoľvek práva vyplývajúce z licenčného vzťahu, tretej osobe.

3.2. Prevádzať akúkoľvek úpravu alebo zásah do Fotografie, alebo Textu, ktorý je v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi.

3.3. Používať Fotografiu, alebo Text ako súčasť web stránky, v článkoch v novinách, časopise alebo na sociáolnych sieťach bez nasledujúceho dodatku: ©[EastLabs.sk], alebo ©[EastLabs Photo]

3.4. Upravovať, prípadne používať Fotografiu, alebo Text tak, aby vyzneli ako propagácia politických, náboženských, ekonomických, alebo iných názorovo založených hnutí, strán a zoskupení.

3.5. Odstraňovať, alebo akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať technické zabezpečenie fotografie neviditeľným vodoznakom Digimarc.

4. Poplatky a ceny

Zákazník zaplatí 30€ Autorovi za poskytnutie licencie na jednu Fotografiu a 100€ za text v čase ich zakúpenia. Zákazník je oprávnený využívať Fotografiu, alebo Text po dobu jedného roka od zakúpenia. V prípade súhlasu Autora, môže Zákazník fotografie používať opakovane a neobmedzene, ak si ich zakúpi ako súčasť tzv. fotopaku zo súťaže za 30€  - svoj súhlas Autor dáva odoslaním fotopaku.

5. Zodpovednosť za vady

Zákazník berie na vedomie, že Autor a jeho zamestnanci nie sú zodpovední za akékoľvek škody, priamo alebo nepriamo súvisiace s nesprávnym použitím, alebo zneužitím Fotografie, alebo Textu. Fotografia, alebo Text je poskytnutá Zákazníkovi tak ako je. Záruka alebo reklamácia môže byť uplatňovaná iba v prípade, že dodaná Fotografia, alebo Text nesplňuje technické parametre pre zobrazenie na internetových stránkach.

6. Ukončenie platnosti licenčného vzťahu

Autor má právo ukončiť licenčný vzťah v prípade, že bude zistené porušenie jednotlivých povinností Zákazníka, súvisiacich predovšetkým s článkom 3 týchto licenčných podmienok. V takomto prípade je Zákazník povinný na žiadosť Autora okamžite prestať používať Fotografiu, alebo Text, autorom ktorej je Autor a je predmetom licenčnej zmluvy, bez nároku na vrátenie zaplatenej čiastky za poskytnutie licencie k Fotografii, alebo k Textu.