2017 Olympia Amateur po prvý krát už aj v Las Vegas!

2017 Olympia Amateur po prvý krát už aj v Las Vegas!


EastLabs Team sa podieľa na mnohých projektoch, ktoré organizuje IFBB, alebo IFBB PRO divízia. Videoklipy z našej produkcie (alebo produkcie našich partnerov, ktorých hľadáme predovšetkým na Slovensku) sa objavujú v Las Vegas na Olympia Weekend-e už od roku 2012. Aktuálne sme pre promotéra Olympia Weekend-u a výkonného riaditeľa IFBB PRO Robina CHANGA zabezpečovali výrobu krátkeho reklamného videoklipu, cieľom ktorého je propagácia historicky prvej Olympia Amateur konanej na území USA.

Informáciu o tom, že v Las Vegas sa okrem "veľkej Olympie" bude konať aj "malá Olympia" oznámila trojica Rafael SANTONJA - Jim MANION - Robin CHANG verejnosti práve počas aktuálneho Arnold Sports Festivalu a táto informácia vzbudila zaslúženú pozornosť. Dôvodom nie je len skutočnosť, že "malá Olympia" bude programovou súčasťou septembrového Olympia Weekend-u - vďaka TOP výsledkom IFBB PRO kartu totiž má šancu získať až 8 športovcov. Po dve karty pre najlepších v absolútnom poradí z nominácií Bodybuilding, Classic Physique, Bikini Fitness a Men´s Physique.
Reklamný videoklip pre Robina CHANGA vyrobila produkčná skupina Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach pod vedením Mgr. Valtera UHRÍKA. Tu je výsledok ich úsilia!

2017 Olympia Amateur po prvý krát už aj v Las Vegas
Diskusia k článku:

AMIX diskusia