VIDEOKLIP - 16 ročný Velgos a jeho 340kg na benchpress

VIDEOKLIP - 16 ročný Velgos a jeho 340kg na benchpress

Po rekordnom výkone 16 ročného Janika VELGOSA na súťaži v Izraeli (kde zvládol neuveriteľných 340kg) nám Milan ČÍŽEK, hlavný lektor FitnessŠkoly s.r.o., (školí trénerov a inštruktorov pre bodybuilding a fitness), na margo Velgosových výkonov povedal:

"Janik VELGOS je nesporne výnimočný športovec, výkony ktorého sú pre mnohých trojbojárov dosiahnuteľné až na záver súťažnej kariéry. On je stále iba na začiatku! Aj preto som bo oslovený zahraničnou spoločnosťou s tým, aby som zostavil pre neho suplementačný plán, ktorý obsahuje výhradne produkty vyrábané touto spoločnosťou - Velgos ml. aj Velgos st. súhlasili so zapojením sa do projektu a som rád, že počas neho Janik zdoláva nové a nové hranice a dosahuje rekordné výkony. V priebehu projektu je pravidelne monitorovaný, jeho otec požiadal, aby bol Janik zapísaný do antidopingového zoznamu ADAMS. Ľuboslav VELGOS systémovou prácou so synom zároveň ukázal svoje výnimočné trénerské schopnosti.".

Pripomeniem, že Velgos ml. bol počas leta podorobený dopingovej kontrole aj kvôli výskumnému projektu, cieľom ktorého je optimalizovať suplementáciu silových športovcov za použitia aktuálne známych aj menej známych, povolených doplnkov. Na tomto projektesa zo slovenskej scény podieľa v úlohe vedeckého poradcu práve hore citovaný Milan ČÍŽEK.

Janik VELGOS a Ľuboslav VELGOS - rekordný výkon 340kg v benchpress
Diskusia k článku:

AMIX diskusia