2018 Otvorené Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu

2018 Otvorené Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu


1) Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce
Dátum konania: 24.2.2018 (sobota)
Miesto konania: Športová hala Kollárová 17, Sečovce
Charakter súťaže: Otvorené Majstrovstvá Slovenska v mŕtvom ťahu (aj pre nečlenov SAST)
Upozornenie: Je to nominačný pretek na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta v mŕtvom ťahu GPC
Prihlášky: Zaslať najneskôr do 24.1.2018 - online: prihláška - na email: dominikminarik@gmail.com

Informácie: Dominik Minarik (mob.: 0917 541 568, dominikminarik@gmail.com) Zoltán Jurko (mob.0918 312 018; po 18:00 - 056/6362 110)

2) Súťaž

Súťaží sa v mŕtvom ťahu vo všetkých vekových a váhových kategóriach GPC RAW + EQ
Vyhodnotenie: V každej kategórií 1.-3. miesto – medaila každý pretekár obdrží diplom

Vekové kategórie:

 • Teens 1 (13-15 rokov)
 • Teens 2 (16-17 rokov)
 • Teens 3 (18-19 rokov)
 • Junior (20-23 rokov)
 • Open (24-39 rokov)
 • Masters 1 (40-44 rokov)
 • Masters 2 (45-49 rokov)
 • Masters 3 (50-54 rokov)
 • Masters 4 (55-59 rokov)
 • Masters 5 (60-64 rokov)
 • Masters 6 (65-69 rokov)
 • Masters 7 (70-74 rokov)
 • Masters 8 (75-79 rokov)
 • Masters 9 (80 + rokov)

Váhové kategórie ... muži:

 • 56,0 kg - do 56,0 kg
 • 60,0 kg - od 56,01 kg do 60,0 kg
 • 67,5 kg - od 60,01 kg do 67,5 kg
 • 75,0 kg - od 67,51 kg do 75,0 kg
 • 82,5 kg - od 75,01 kg do 82,5 kg
 • 90,0 kg - od 82,51 kg do 90,0 kg
 • 100,0 kg - od 90,01 kg do 100,0 kg
 • 110,0 kg - od 100,01 kg do 110,0 kg
 • 125,0 kg - od 110,01 kg do 125,0 kg
 • 140,0 kg - od 125,01 kg do 140,0 kg
 • +140,0kg - od 140,01 kg vyššie

Váhové kategórie ... ženy:

 • 44,0 kg - do 44,0 kg
 • 48,0 kg - od 44,01 kg do 48,0 kg
 • 52,0 kg - od 48,01 kg do 52,0 kg
 • 56,0 kg - od 52,01 kg do 56,0 kg
 • 60,0 kg - od 56,01 kg do 60,0 kg
 • 67,5 kg - od 60,01 kg do 67,5 kg
 • 75,0 kg - od 67,51 kg do 75,0 kg
 • 82,5 kg - od 75,01 kg do 82,5 kg
 • 90,0 kg - od 82,51 kg do 90,0 kg
 • +90,0kg - od 90,01 kg vyššie

Absolútne hodnotenie hodnotenie len z prvých miest v kategórii podľa Reshelových a vekových koeficientov v nasledujúcich kategóriach (pohár + vecné ceny)

Muži RAW

 • Dorast (do 19r.)
 • Junior (20-23r.)
 • Open (24-39r.)
 • Masters 1 (40-60r.)
 • Masters 2 (60r.+.)

Muži EQ

 • Dorast + Junior (do 23r.)
 • Open + Masters (24r.+)

Ženy RAW

 • Dorast + Junior (do 23r.)
 • Open + Masters (24r.+)

Ženy EQ

 • všetky spolu

Víťazi jednotlivých kategórii v absolútnom hodnotení budú taktiež ohodnotení peňažnou odmenou 100€ (spolu 1000€). Pohár primátora bude udelený pretekárovi s najväčším výkonom v kg

3) Štartovné

 • 25 € (v cene štartovného je zahrnutý stravný poukaz na obedové menu v areáli)
 • ďalší štart + 10 €
 • uhradenie štartovného ... do 24.1.2018 na bankový účet Zoltán Jurko, VUB Konto (SK48 0200 0000 0038 8304 9054) do poznámky uviesť meno pretekára
 • prihláška po termíne s pokutou 10€

4) Technické ustanovenia

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel GPC.
Vybavenie súťažiacich: Povinnosťou je singlet a podkolienky.
Štartujú: Všetci pretekári, ktorí majú zaplatené štartovné, požadované vybavenie a nie sú voči ním žiadne námietky.
Podmienka účasti: Včas a riadne zaslaná prihláška k súťaži a riadne uhradené štartovné, podpísaný formulár o štarte na vlastné bezpečie (bude podpísaný pri vážení).
Námietky a protesty: Podávajú sa riaditeľovi súťaže s vkladom 20€.

5) Organizačný tím

Riaditeľ súťaže: Zoltán Jurko
Hlavný usporiadateľ: OST Spojená škola Sečovce
Nakladači: OST Spojená škola Sečovce
Technické zabezpečenie: Luděk Kalenský
Odvolávacia komisia: Riaditeľ súťaže
Zdravotník: OST Spojená škola Sečovce

6) Zbor rozhodcov

 • Ivan Giňovský
 • Štefan Roman
 • Jozef Volgyák
 • Ľuboslav Velgos
 • Zoltán Jurko

7) Časový harmonogram

Váženie piatok: 16:00 - 19:00 a sobota 7:00 – 8:30
Súťaž sobota: 9:00 – uvítací ceremoniál; 9:30 – zahájenie súťaže

8) Poistenie

Vzhľadom k situácií, že usporiadateľom nie je možné poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie (jeho forma je na rozhodnutí pretekára a jeho doprovodu). Za toto zodpovedajú vedúci príslušných klubov. Vedúci klubu tak prihláškou potvrdzuje, že zaistil, aby všetci členovia jeho klubu štartujúci na pretekoch aj ich doprovod bol poistený. Rovnako každý individuálny pretekár podaním prihlášky potvrdzuje, že zaistil svoje poistenie a poistenie svojho doprovodu. Pri vážení každý pretekár tiež podpíše prehlásenie o štarte na súťaži na vlastné riziko. Bez potvrdenia a prehlásení uvedených vyššie nebude môcť pretekár môcť štartovať na súťaži.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia