2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov

2018 SAFKST Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov

PROPOZÍCIE

Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji dorastencov a juniorov

 

Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFS T – KST Senica
Dátum konania: 17. februára 2018
Miesto konania: Športová hala Senica
Prihlášky: Klub je povinný zaslať prihlášk u do 2. februára 2018, na ktorej bude uvedené meno, rok narodenia, kategória a výkon. Prihlášky po termíne nebudú akceptované.
Úhrada nákladov: Súťažiaci na náklady oddielu, rozhodcom podľa smerníc SAFKST.
Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel ST, súťažného poriadku a týchto propozícii.
Podmienka štartu: Platná licenčná karta na rok 2018 a v čas zaslaná prihláška.
Protest: Písomne s vkladom 5€ - rieši technický rozhodca + hlavný rozhodca + delegát

Činovníci súťaže

  • Riaditeľ súťaže: Marián Beer
  • Delegát: Pavol Müller

Časový rozpis

  • 08:00 - 09:30 ... Prezentácia a váženie
  • 09:30 - 09:45 ... Porada rozhodcov a rozdelenie do skupín
  • 09:45 - 10:00 ... Slávnostné otvorenie súťaže
  • 10:00 - 17:00 ... Začiatok súťaže
  • 17:30 ... Vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovia

  • HR – Ondrej Novomeský
  • PR – Dušan Černák , Michal Majerech , Mário Šedivý

Ostatné

Vyhodnotenie výsledkov za silový trojboj bude v jednotlivých hmotnostných kategóriách. Medaile a diplomy podľa jednotlivých kategórií. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu. Každý tréner je povinný byť oblečený v športovom úbore. Každý súťažiaci je povinný sa dostaviť na vyhlasovanie výsledkov v teplákovej súprave. Na miesto bundy môže mať tričko. Jediné povolené logo je názov oddielu za ktorý súťaží alebo meno pretekára. Súťažiaci, ktorý nesplní uvedené ustanovenie neobdrží vecnú cenu ani medailu

Diskusia k článku:

AMIX diskusia