Kto je Jaroslav ŠOLC, 66 ročný člen AWPC Slovakia?

Kto je Jaroslav ŠOLC, 66 ročný člen AWPC Slovakia?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Ako sme už informovali v samostatnom článku, vedenie organizácia AWPC Slovakia koncom roku 2022 po prvý krát v 17 ročnej histórii vyhlásilo najlepších pretekárov tejto sezóny. Medzi ocenenými, v kategórii silový trojboj RAW - Muži - Masters, bol aj Jaroslav ŠOLC.

Kto je Jaroslav ŠOLC?

Za rok 2022 ste najlepším súťažiacim organizácie AWPC Slovakia, ale napriek tomu, nie každý z čitateľov portálu EastLabs.SK Vás bude poznať. Môžete sa im bližšie predstaviť?
Volám sa Jaroslav Šolc, narodil som sa v Košiciach v roku 1957 (tzn. akutálne to bude 66 rokov) a v druhom najväčšom meste Slovenska žijem do dnes. Som síce už starobný dôchodca, ale napriek tomu stále pracujem na plný pracovný úväzok ako vedúci realizácie elektrotechnických stavieb.

V mladosti, do veku 23 rokov, som sa vrcholovo venoval vzpieraniu a ako vzpierač som reprezentoval klub VSS Košice. Vo veku 49 rokov som k vzpieraniu priviedol svojho syna a sám som začal opäť súťažiť. Medzi veteránmi. Vo vzpieraní, v spomínanej vekovej kategórii veteránov, som sa postupom času stal niekoľkonásobným Majstrom Slovenska získal som postupne aj niekoľko zlatých a strieborných cenných kovov z Majstrovstiev sveta a Majstrovstiev Európy.

Aká bola vaša cesta k powerlifitngu?
V čase, keď som mal už 52 rokov, na radu môjho kamaráta Stanislava Jurčišina, niekoľkonásobného majstra sveta v kategórií veteránov,  som si vyskúšal, aké to je súťažiť v silovom trojboji. Stačila jedna súťaž, na ktorej som "ochutnal" atmosféru powerliftingu a podmienky, ktoré organizátori vytvárajú na súťažiach a bolo rozhodnuté. Dlho som nerozmýšľal a úplne presedlal na silový trojboj, kde reprezentujem oddiel Klub silových športov Myslava.

Ako dlho sa venujete powerliftingu a aké výsledky ste dosiahli v tomto športe?
Silovému trojboju sa venujem 14. rok a za tú dobu  som zíkal niekoľko titulov Majstra sveta, Európy a Slovenska. V kategórii veteránov som držiteľom svetových rekordov, európskych rekordov a slovenských rekordov. Rekordy držím v rôznych váhových a vekových kategóriách.
V roku 2022, vo vekovej kategórii od 65 rokov do 69 rokov a hmotnostných kategóriách do 110kg a od 110 kg do 125kg (moja hmothnosť sa pohybuejna hranici 110 kg), som dosiahol tieto výkony:

  • drep ... 225kg
  • mŕtvy ťah ... 222,5kg
  • tlak v ľahu na lavičke ... 175kg

Ako vyzerá Váš tréning, špecificky zameraný na súťaženie v powerliftingu?
Po práci trénujem 3x do týždňa v posilňovni v Myslave, kde som členom Klubu silových športov Myslava. Táto posilňovňa aj tento klub vnikli v mestskej časti Košice – Myslava aj mojim pričinením a môžu tam chodiť cvičiť obyvatelia tejto mestskej časti. Zabezpečil som vybavenie posilňovne tak, aby sa tam dal plnohodnotne trénovať silový trojboj. Trénera nemám, takže trénujem podľa svojich poznatkov a skúseností, prípadne konzultujem s členmi klubu. Využívam všeobecne dobr eznáme powerlifting postupy.

Aj príprava na súťaženie v powerlfitngu, navyše vo Vašom veku, si vyžaduje úpravu jedálneho lístka?
Vzhľadom na to, že aktívne pracujem tak nieje možné zabezpečiť si nejakú špeciálnu stravu. Stravujem sa bežne, pričom sa snažím mať v strave dostatok všetkých potrebných živín pre telo. Občas podľa potreby si aj strážim svoju hmotnosť. Užívam taktiež doplnky výživy dostupné v každom fitness obchode.

Ako reaguje Vaše okolie na informáciu, že sa venujete powerliftingu a na výsledky, ktoré dosahujete?
Mám samozrejme aj svojích fanúškov a pravdou je aj to, že bez mojej manželky, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť, by nebolo možné sa takto,  popri práci, venovať ešte aj športu. Okolie mi samozrejme praje úspechy ktoré dosahujem, taktiež reprezentujem meststkú čast Košice-Myslava, kde som rodák a moja rodina má hlboké korene. Ako všade, aj tu sa nájdu neprajníci, ale týmto názorom sa snažím vyvarovať a nenechávam sa ními ovplyvniť.

Máte powerlifting vzory?
Moje vzory? Vzhľadom na to, že sa dostávam do veku, kedy už nieje bežné podávať takéto výkony, pre mňa sú vzorom všetci starší pretekári. Sú pre mňa motiváciou podávať čo najdlhšie a čo najväčšie výkony a pritom sa stále udržiavať v skvelej fyzickej kondícii.

Kto je podľa Vás aktuálne najlepší z najlepších powerlifter/powerlifterka na Slovensku a prečo?
Ťažko povedať. V silovom trojboji totiž sledujem hlavne svojích prípadných konkurentov, či už na Slovensku, alebo vo svete. Tých, ktorí súťažia v kategórii veteránov.

Aké sú Vaše súťažné, ale aj osobné plány pre rok 2023?
Udržiavať v dobrej fyzickej kondícii, byť zdravý resp. neprivodiť si nejaké zbytočné zranenie, aby som sa mohol zúčastniť na majstrovstvách SR, Európy a sveta. Taktiež mám ambíciu vytvoriť nové svetové rekordy v mojej vejkovej a váhovej kategóorii. 10. Ak niekto prípadne posilňuje vo fitness centre a chce si zmnerať sily za férových podmienok, tak je to pre neho. Takýto výkon bude mať za pravidiel riadne zdokladovaný a sú to disciplíny, ktoré pozná snáď , čo trocha posilňuje. Čiže tlak v leže na lavičke, drep a mŕtvy ťah. Ďalej to sú aj najzákladnejšie cviky, čo sa týka sily tela. Čiže takto si vie človek naozaj porovnať nakoľko je silný oproti niekomu inému. Ak niekto chce začať sa tomuto športu venovať, tak najlepšie je, aby sa nakontaktoval na niejaký klub silového trojboja, čiže powerliftingu. Klubov na Slovensku je dosatok a určite nájde kontakt na internete, čo najbližšie k svojmu bydlisku. Tam mu už určite ochotne poradia ako má ďalej postupovať. Súťažiť môžu ako členovia klubu na ktorejkoľvek súťaži na Slovensku prípadne v zahraničí. Na majstrovstvách sveta a Európy, kde reprezentuje SR však už musí na určenej súťaži splniť určité výkonnostné limity, keďže už reprezentuje celú SR a nielen seba

Diskusia k článku:

AMIX diskusia