Powerlifting - prvá dohoda medzi open federáciami na Slovensku

Powerlifting - prvá dohoda medzi open federáciami na Slovensku

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Spoločné vyhlásenie zástupcov slovenských OPEN federácií

Nitra sa v závere roka 2023 stala miestom stretnutia členov vedenia AWPC - Slovakia a zoskupenia Slovak Powerlifting. Dôvodom bolo prerokovanie možnej spolupráce v rámci organizovania spoločných šampionátov v powerliftingu pod jednotným názvom Majstrovstvá Slovenska. Keďže všetkým zúčastneným išlo o to isté, o vytvorenie čo najlepších podmienok pre členov oboch subjektov, teda o pretekárov silového trojboja, diskusia bola relatívne krátka a dohoda uzavretá po pár desiatkach minút.
Powerlifting
Preto Vás teraz môžeme informovať, že Slovenská amatérska federácia silového trojboja a Slovak Powerlifting uzavreli dohodu:

  • oba subjekty budú naďalej fungovať ako samostatné subjekty s vlastným vedením, členskou základňou a kalendárom súťaží, ktorý však bude od roku 2024 schvaľovaný po dohode oboch subjektov
  • oba subjekty môžu a budú zastupovať na Slovensku svetovú federáciu (federácie), ktoré uznajú za vhodné
  • oba subjekty pripravia vlastné podmienky registrácie svojich členov. Každý pretekár (člen) sa môže slobodne rozhodnúť, v ktorej federácii bude registrovaný. Členstvo v jednej nebude brániť pretekárovi, aby sa stal členom aj druhej federácie
  • v roku 2024 sa aj napriek dohode kalendár AWPC-Slovakia už meniť nebude a tak oba šampionáty budú pod hlavičkou AWPC - Slovakia a podľa pravidiel WUAP. Slovak Powerlifting národný šampionát v roku 2024 organizovať nebude. Následne v roku 2025 bude mať právo usporiadať šampionát Slovenska Slovak Powerlifting. Ak Slovak Powerlifting nestanoví do 31.12. 2024, termín a miesto konania Majstrovstiev Slovenska, môže AWPC - Slovakia zorganizovať Majstrovstvá Slovenska podľa vlastného uváženia. V nasledujúcich rokoch platí táto podmienka v opačnom garde
  • každý jeden spoločný šampionát bude mať jasne stanovené pravidlá, organizátor určí vopred, podľa akých pravidiel (ktorej svetovej federácie) bude organizovaný. Tieto pravidlá budú mať povinnosť akceptovať všetci súťažiaci
  • účasť na spoločnom šampionáte v príslušnom kalendárnom roku bude pre každého pretekára, ktorý chce reprezentovať Slovensko na Majstrovstvách Európy alebo Majstrovstvách sveta, povinná
  • pre rok 2024 bude členom Slovak Powerlifting udelená výnimka pre účasť na WUAP šampionátoch, ak sa rozhodnú absolvovať nominačné preteky dňa 27.4.2024 na už zverejnenom Společném mistrovství GPC ČR a SR v BP a Biceps Curl vo Vsetíne

Powerlifting
Zároveň Slovak Powerlifting bude akceptovať ako nominačné preteky na šampionáty federácií (ktoré zastrešuje) podujatia WUAP

  • dňa 20. - 21.04.2024 ... Open Majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu v Revúcej
  • dňa 02. - 04. 05. 2024 ... Open Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji v Prešove

Podmienky registrácie pre členov AWPC - Slovakia sú už známe a sú zverejnené na web stránke federácie. Vedenie federácií zároveň ubezpečuje, že bude naďalej platiť to, že pretekár sa sám rozhodne, kde bude registrovaný. Účasť na vrcholných šampionátoch bude ale 100% podmienená registráciou vo federácii, v ktorej sa pretekár chce zúčastniť napríklad Majstrovstiev Európy alebo Majstrovstiev sveta. Pretekár tak môže štartovať na šampionátoch naprieč viacerými federáciami, umožní mu to však len registrácia v oboch subjektoch, tak ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.
Powerlifting
Veríme, že sa vďake tejto dohode po rokoch opäť všetci stretneme na jednom súťažnom pódiu, budeme bojovať o jeden titul Majstra Slovenska a stále sa budeme môcť rozhodovať, ako si svoju sezónu naplánujeme, kde a kedy budeme svoju krajinu reprezentovať. Ale hlavne – budeme sa všetci venovať jednej a tej istej veci tzn. powerliftingu!

Matúš Albert, prezident AWPC - Slovakia
Rudolf Siska, viceprezident AWPC - Slovakia
Peter Mihály, prezident Slovak Powerlifting

Foto https://www.facebook.com/WARRIOR.FAMILY.TEAM

Diskusia k článku:

AMIX diskusia