Slovenky Juricovú a Jószayovú spoznal celý IFBB svet

Slovenky Juricovú a Jószayovú spoznal celý IFBB svet

EastLabs Team je Press Partnerom pre viaceré národné federácie kulturistiky a fitness, na tejto pozícii pôsobí od roku 2011 aj v prospech svetovej federácie IFBB a za tieto aktivity sme boli ocenení na Európskych kongresoch IFBB zlatou a striebornou IFBB medailou udeľovanou za rozvoj našich športov. Fotografie a aj videoklipy z našej produkcie sú využívané na reklamné a propagačné účely, úzku spoluprácu máme nadviazanú s printovými aj internetovými projektami po celom svete - počnúc Európou, cez Ameriku a Japonskom končiac.

Samozrejme, rozhodujúcu časť materiálov poskytujeme priamo IFBB, vedenie ktorej ich neváha používať aj na internetových projektoch (na stránke IFBB.com reporty doplnené našimi fotografiami sú už štandardom po každej významnej medzinárodnej súťaži; aktívne sú využívané aj na Facebook profile IFBB). Fotografie z vyhlasovania víťazov na 2017 IFBB/EBFF Majstrovstvách Európy v Santa Susanna (kde sa objavila aj Slovenka, študentka medicíny a bodyfitnesska trénujúca pod vedením dvojice Čížek - Lenártová Andrea JÓSZAYOVÁ) a videoklip s voľnou zostavou Kristíny JURICOVEJ (tú, rovnako ako absolútnu víťazku kategórií fitness junioriek a fitness žien Michaelu PAVLEOVÚ, pripravuje mladá,nesmierne talentovaná trénerka Marianna Holbová) však vysoko prekročili zvyčajný záujem fanúšikov IFBB na sociálnych sieťach a sám prezident Rafael SANTNOJA ocenil ich reklamný potenciál.

Kristína JURICOVÁ a Andrea JÓSZAYOVÁ vďaka EastLabs Teamu v centre pozornosti

Diskusia k článku:

AMIX diskusia