2023 - koľko financií od štátu získajú silové športy na Slovensku?

2023 - koľko financií od štátu získajú silové športy na Slovensku?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Slovenský štát prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenska aj v roku 2023 finančne podporí silové športy pôsobiace na Slovensku. O výške finančného príspevku rozhoduje niekoľko faktorov, ktoré po dosadení do špecifického matematického vzorca dajp výsledok. Národné športové zväzy (resp. štátom uznané športy) získajú samozrejme viac € ako tie, ktoré tento štatút na Slovensku ešte nemajú - tie sa môžu uchádzať o finančnú podporu po zverejnení výziev.

Pohľad na stránku MINEDU ukáže, že MŠVVaŠ SR prerozdelí silovým športom na Sovensku státisíce €. Koľko získajú štátom uznané silové športy na Slovensku v roku 2023?

  • Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja - fitness/kulturistika ... 672.384€
  • Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja - silový trojboj ... 44.875€
  • Slovenský zväz vzpierania ... 347.397€
  • Slovenská asociácia pretláčania rukou ... 29.100€
  • Slovenská asociácia mas wrestlingu ... 0€, nie je štátom uznaný šport
  • Dôležité je zdôrazniť, že každý štátom uznaný šport musí použiť financie od MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom o športe 440/2015 Z.z. a zmluvami, ktoré vedenia týchto športov každoročne uzatvárajú s ministerstvom.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia