IFBB - prinesie rok 2020 zmeny v spôsobe rozhodovania?

IFBB - prinesie rok 2020 zmeny v spôsobe rozhodovania?

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2019 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Elite PRO Slovakia.

Máme január, počas ktorého (už tradične) sa zverejňujú súťažné kalendáre väčšiny bodybuilding/fitness federácií. Nielen organizácie IFBB International, ale aj Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja, alebo Českého svazu kulturistiky a fitness. Národné federácie, ktoré sú členmi IFBB International, spravidla 100% akceptujú požiadavku "lojálnosti v súťažení" (tzn. súťažiaci môžu súťažiť iba na súťažiach, ktoré organizuje IFBB International resp. členské federácie IFBB). Stále platí, že každý štart člena SAFKST mimo portfólia IFBB (na súťažiach naturálnych organizácií, NABBA, WFF, WBPF a od januára 2018 už aj NPC) automaticky znamená, že súťažiaceho čaká trest v podobe zákazu súťaženia pod hlavičkou IFBB/SAFKST. Na určité obdobie. A platí to aj v prípade, ak sa člen SAFKST angažuje ako rozhodca/organizátor vo federáciách, ktoré sú konkurenčné k IFBB/SAFKST. Neviem o postihoch za to, ak člen SAFKST pripravuje súťažiacich na súťaže naturálov, alebo NPC.

Pravdou ale je, že SAFKST/IFBB sú atraktívne pre mnohých, ktorí aktuálne (ešte) súťažia mimo ich štruktúr. V naturálnych federáciách, NABBA, alebo v NPC. Dôvod atraktívnosti je jasný - máme (rozumej SAFKST) masívnu podporu od štátu, ktorá pre vetvu kulturistika/fitness sa v tomto roku vyšplhala k hranici 600.000€. A tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto zmluva s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu určí, ako je možné tieto financie využiť. Nielen na chod aparátu asociácie, ale aj na podporu reprezentácie, aktívnych členov (túto podporu získavajú priamo oddiely), talentovanú mládež, reprezentáciu. Súťažiť pod hlavičkou SAFKST sa určite oplatí!

Pravdou tiež je, že skôr, ako nastúpite na pódium súťaží akejkoľvek bodybuilding/fitness organizácie, je dôležité dokonale poznať "ich princíp" rozhodovania. Aj v IFBB International. Poďme si o tejto téme povedať viac.

Rozhodovanie v IFBB International

V rámci IFBB havným "nositeľom hodnotiacich kritérií" platných pre danú nomináciu (tzn. pre fitness, bikinifitness, bodyfitness, wellness fitness, fit model a women´s physique v prípade žien; men´s physique, classic bodybuilding, classic physique, fitness a kulturistika v prípade mužov) je šéf rozhodcovskej komisie Pawel FILLEBORN, ktorý oporu hľadá v aktuálne platných pravidlách pre danú nomináciu. Filleborn školí tzv. medzinárodných/bodovacích  rozhodcov, sleduje ich úroveň rozhodovania/úspešnosť a aj keď sa priamo nepodieľa na rozhodovaní (tzn. športovcov neboduje), má právomoc zasiahnúť do rozhodovania v prípade, že bodovací rozhodcovia sa od ním stanoveného trendu odkláňajú. Príklad?

V IFBB sú postihované deformity (gynekomastia, zdeformovanie svalov spôsobené injekčnou aplikáciou rôznych olejov, vypuklé brucho, zreteľný absces atď.) - ak takýto športovec má šancu postúpiť do finále (tzn. bodovací rozhodcovia usúdia, že "predsa to nie je až také hrozné"), Filleborn zasiahne z pozície hlavného rozhodcu a upozorní na tento problém. Rovnako upozorní bodovacích rozhodcov na súťažiacich, ktorí sú "za hranicou" danej nominácie - napr. aj v roku 2019 sme stretávali sa s prílišnou muskulatúrnosťou bodyfitnessiek, muskulatúrnosťou bikinifitnessiek, aj súťažiacich z men´s physique.

V prípade, že na IFBB súťaži je dostatočný počet rozhodcov (resp. rozhodcov z dostatočného počtu krajín - často totiž v rozhodcovských paneloch figuruje iba krajina a meno rozhodcu si do panelu "dosadí" vedúci výpravy z danej krajiny; mať v národnej výprave veľa rozhodcov je preto luxus a stáva sa, že reálne rozhodujú iba niektorí), o výsledkoch rozhoduje 11 členný rozhodcovský zbor. Reálne rozhoduje iba 9 rozhodcov - zvyšní dvaja sú tzv. alternatívni rozhodcovia (odovzdávajú svoje rozhodcovské lístky, ale ich názor sa v konečných výsledkoch neprejaví). Kto je/nie je alternatívny rozhodca o tom sa rozhoduje náhodným výberom pred súťažou a daná informácia sa "zanesie" do algoritmu, ktorý sa používa na výpočet výsledkov. Stáva sa však, že niekto z reálne rozhodujúcich rozhodcov urobí chybu (napr. v roztržitosti odovzdá neúplný bodovací lístok, spomínam si aj na rozhodkyňu, ktorá na bodovacom lístku ohodnotila 8 súťažiacich, aj keď na súťažnom pódiu ich bolo iba 7 - samozrejme, takáto rozhodkyňa v ďalších rokoch už iba nosila bodovacie lístky a reálne nerozhodovala) a v takomto prípade sa do výsledkov počíta názor niektorého z alternatívneho rozhodcu. Na menších IFBB súťažiach je však bežné, že rozhodujú iba 7 členné rozhodcovské zbory. Bez ohľadu na počet rozhodcov však platí:

  • rozhodcovia/tréneri nemôžu rozhodovať na pozícii bodovací rozhodca nominácie/kategórie, kde súťažia ich zverenci resp. rodinní príslušníci, frajerky, frajeri atď.; ich pôsobenie na pozícii pomocný rozhodca (zabezpečuje úkony, ktorými ho poverí hlavný rozhodca) prípadne pódiový rozhodca je na súťažiach akceptované
  • rozhodovať nemôžu ani aktívni súťažiaci so štatútom rozhodcov
  • o výsledku rozhoduje vždy tzv. priemer rozhodcov - 1 až 2 najvyššie a 1 až 2 najnižšie hodnotenia sa neberú do úvahy (v zásvilosti od počtu rozhodcov v rozhodcovskom paneli)

Rozhodovanie prebieha v troch kolách:

1. kolo - eliminácia ... slúži na výber semifinalistov v prípade, že ich na súťažnom pódiu v jednej kategórii nastúpi viac ako 15. Do semifinále postupuje spravidla 15 súťažiacich, od jesene 2019 je však bežné, že semifinále je iba pre TOP10 súťažiacich. O tom, kto postúpi do semifinále rozhodujú bodovací rozhodcovia. Tí pozorne sledujú súťažiacich od momentu, kedy nastúpia na súťažné pódium (bez ohľadu na nomináciu vždy je tu okrem chôdze rozhodujúci základný čelný postoj),  aj v porovnávaniach v 4-5 členných skupinách podľa poradia štartových čísel - v týchto porovnávaniach prezentujú na pokyn hlavného rozhodca predpísané postoje. Následne rozhodcovia na  bodovací lístok napíšu čísla tých, ktorí (podľa) nich postupujú do semifinále, lístky spracuje softwarový pracovník a vytlačí predbežné poradie. Tí súťažiaci, ktorí získajú najviac "hlasov" od rozhodcov (resp. v predbežnom poradí skončia na TOP10 pozícii) postupujú do 2. kola. Pre tých, ktorí potrebný počet hlasov nezískajú, súťaž končí.

Od jesene 2019 sa bežne na súťaži stretávam so situáciou, kedy do semifinále postupuje aj 11 resp. 12 súťažiacich - stáva sa to vtedy, ak rovnaký počet "hlasov" získa niekoľko súťažiacich. V minulosti sa často v takýchto prípadoch realizoval "rozostrel" (skupina s rovnakým početnom bodov nastúpila na súťažné pódium v eliminácii ešte raz a bodovací rozhodcovia si mali z tejto skupiny vybrať najlepších - tí postúpili do semifinále), aktuálne (kvôli úspore času) sa to už nerieši. Vo výsledkových listinách sa umiestnenie tých, ktorí elimináciou neprešli, nezverejňuje. Stretol som sa však s názorom, že každý súťažiaci by mal poznať (napriek aktuálnemu trendu) svoj výsledok. Uvidíme, či rok 2020 prinesie nejakú zmenu v tomto smere.
Výsledky bikinifitness

2. kolo - semifinále ... slúži na výber finalistov, ktorých počet je 6. Otázkou je, či v nasledujúcich súťažných sezónach, kedy sa bude bežne akceptovať znížený počet semifinalistov z TOP15 na TOP10, by aj toto číslo nemalo byť nižšie. Ideál? 5 súťažiacich vo finále. Uvidíme, ako rozhodne januárové stretnutie funkcionárov IFBB.

Postup rozhodovania v semifinále (vo výsledkových listinách je uvádzané v stĺpci RD1) je podobný, ako v prvom kole tzn. pri eliminácii. Po úvodnom nástupe súťažiacich na súťažné pódium ich pódiový rozhodca rozdelí do dvoch skupín a absolvujú porovnávania podľa poradia štartových čísel (tak ako v eliminácii, aj tu sa súťažiaci radia v prostriedku pódia - zľava doprava, od najnižšieho po najvyššie číslo). Porovnávanie opäť prebieha na pokyn hlavného rozhodcu, zo skúseností viem, že takéto porovnávanie netrvá dlhšie ako 35-40 sekúnd. Prečo to spomínam? 
Je veľmi dôležité, aby súťažiaci zaujali predpísaný postoj čo najskôr a v takom uhle, aby zdôraznili svoje prednosti a zakryli nedostatky. Bez zbytočných pohybov. Na to, aby zaujali, majú doslova iba pár sekúnd - ak ich teda niektorý z bodovací rozhodcov v momente, keď o nich "zavadí" očami, vidí v pohybe, často majú smolu. Ich prednosti jednoducho nezaregistruje.

Po porovnávaní podľa poradia štartových čísel každý z bodovacích rozhodcov napíše na tzv. vyvolávací lístok čísla piatich súťažiacich, ktorých by rád videl v tzv. prvom porovnávaní. Lístky sa zhromaždia u hlavného rozhodcu a ten ich spoločne s asistentom prehľadne spíše a následne vyvolá do prvého porovnávania 3-6 súťažiacich. Ktorých? Sú to tí, ktorých bodovací rozhodcovia najčastejšie označili na svojich lístkoch. Následne na pokyn hlavného rozhodcu prebehne porovnávanie. Čo sa v porovnávaní rieši? Súťažiaci pózujú - každá nominácia má totiž predpísané postoje, pózy. Stáva sa, že hlavný rozhodca jasne najslabšieho súťažiaceho z prvého porovnávania ponechá aj do porovnávania druhého tzn. jeho šance na postup do finále sa tým znižujú. Naopak, ten kto bol v prvom porovnávaní a po ňom ho hlavný rozhodca "odsunul stranou", má postup do finále vo vrecku. Ak je v semifinále aj tretie porovnávanie, slúži už iba na upresnenie výsledkov - z tretieho porovnávania sa do finále nepostupuje.

Zvládnutie predpísaných postojov je kľúčové pre úspešné súťaženie. Filleborn a väčšina hlavných rozhodcov v IFBB totiž dbá na to, aby KAŽDÝ súťažiaci pózoval "predpisovo", na každú odchýlku od "normy" reaguje pódiový rozhodca upozornením (príde k súťažiacemu, ústne ho napomenie a keď to nepomôže, často mu naznačí, kde robí chybu). Súťažiaci, ktorý nepózuje "predpisovo", môže byť zo súťaže diskvalifikovaný (počas jesene 2019 to Filleborn spomínal na predúsťažných rozhodcovských meetingoch opakovane - zdôraznil, že súťaž tu nie je od toho, aby sa súťažiaci s pomocou rozhodcov učili pózovať, ale na prezentovanie, čo majú natrénované; ak teda pózujú "nepredpisovo", ich tréneri svoju prácu odflákli). V prípade nominácie classic physique dokonca nezvládnutie postoja vákuum znamená diskvalifikáciu zo súťaže, takže opakujem - zvládnutie predpísaných postojov je kľúčové pre úspešné súťaženie!

Spomínal som, že Filleborn a hlavný rozhodca v IFBB International nemá právo bodovať, ale často sa stáva, že zásadne zasiahne do prvého porovnávania. Ako? Ak zaregistruje, že niektorý súťažiaci má napr. deformit, "odsunie" ho z prvého porovnávania, čo je signál pre bodovacích rozhodcov - pozorne si ho všímajte, je to problémový súťažiaci, ktorý nepatrí do finále. Ak sa aj napriek tomu do finále prebojuje, mal by končiť na chvoste. "Odsunutie" z prvého porovnávania som videl aj po neuposlúchnutí pokynov rozhodcu, opakovanom "nepredpisovom" pózovaní, neprimeranej reakcii súťažiaceho na pokyny hlavného resp. pódiového rozhodcu atď. Zjavná nevoľnosť na pódiu, resp. opustenie pódia/miesta na pódiu bez pokynu hlavného rozhodcu (napríklad súťažiaci sa ide napiť vody z fľaše v zákulisí, prípadne opraviť farbu) je dôvodom na diskvalifikáciu zo súťaže. Diskvalifikácia (resp. výrazný pokles na dno výsledkových listín) nastáva aj v prípade, ža súťažiaci vo voľnej zostave (samozrejme,  s výnimkou fitness) nohami "opustí súčasne" podlahu - tzn. vyskočí, urobí salto, premet a pod. Poskakovanie po pódiu (od radosti) po oznámení výsledkov sa toleruje. :-)

Bodovací rozhodcovia súťažiacich obodujú veľmi jednoducho - na bodovacie lístky píšu miesto, na ktorom ich vidia. Dve najvyššie a dve najnižšie umiestnenia sa škrtajú (v prípade, že rozhodcov je 7, škrtá sa jedno najvyššie a jedno najnižšie umiestnenie) a o poradí tak rozhodne priemer. Príklad?
Ak v semifinále súťažiaci získal 5 bodov je to signál, že u všetkých piatich rozhodcov "priemeru" bol na prvom mieste. Ak 6, tak potom na druhom mieste ho videli dvaja rozhodcovia (z toho jeden z "priemeru") atď. Je bodovanie v semifinále dôležité? Ovplyvňuje konečné poradie? V podstate slúži iba na vyselektovanie finalistov - vo finále sa súťaženie opäť začína od nuly, tzn. rozhodcovia súťažiacich bodujú opätovne a často bez ohľadu na to, ako ich "videli" v semifinále.

Je dôležité pripomenúť, že súťažiace/súťažiaci z nominácie fitness aj v semifinále predvádzajú voľnú zostavu - o tom, kto postúpi do finále teda často rozhoduje vyrovnanosť v hodnotení zostavy aj postavy.

výsledky fitness

3. kolo - finále ... finále je už reálnym bojom o cenné kovy. V nomináciách ako bodyfitness, wellness fitness a bikinifitness finálová časť začína individuálnou prezentáciou (tzv. "ajvolk"), pri ktorom súťažiace prídu na zadnú líniu pódia, vykročia na vyznačené miesto v prostriedku, zvládnu pár obratov a zoradia na sa na ľavú/pravú stranu pódia podľa pokynov hlavného rozhodcu - po tom, ako individuálnu prezentáciu absolvujú všetky finalistky, prichádza na rad finálové skupinové porovnávanie v predpísaných postojoch.

Zvyšné nominácie finále odštartujú skupinovým porovnávaním (počas ktorého si vymenia pozície tak, aby rozhodcovia z pravej strany si mohli dokonale obzrieť súťažiacich, ktorí stáli najprv na strane ľavej ... a naopak), v prípade women´s physique, classic bodybuilding, classic physique a kulturistika súťažiaci absolvujú ešte jedno kolo, v ktorom predvádzajú tzv. voľné zostavy. Výnimočná je nominácia fitness - tam semifinále aj finále začína voľnými zostavami, po nich nasleduje s prestávkou na prezlečenie do plaviek hodnotenie postavy v skupinovom porovnávaní.

Vo fitness hodnotenie voľných zostáv a postavy je rovnocenné, v prípade iných nominácií, kde sa boduje voľná zostava, sa bodový zisk z hodnotenia postavy násobí číslom 2  (stĺpec RD2) tzn. postava je dôležitejšia ako zostava (stĺpec RD3). Napriek tomu, voľnú zostavu podceňovať neodporúčam - dobre ohodnotená voľná zostava môže pre vá spriniesť výhodu a nakloniť misky vám na vašu stranu. Od roku 2006 (tzn. od momentu, kedy EastLabs Photo Team je súčasťou TOP svetových súťaží) často som bol svedkom toho, ako zostava zabezpečila prvenstvo pre niektorého z reprezentantov Slovenska.

vysledky

Absolútni víťazi ... výsledky poznáme, cenné kovy sú rozdané a záver súťaže patrí "hľadaniu" šampióna šampiónov. Tým je absolútny víťaz. Bez ohľadu na nomináciu, o absolútnom víťazovi rozhoduje skupinové porovnávanie, v ktorom sa hodnotí iba postava (tzn. aj v prípade fitness nominácie). Ten víťaz kategórie, ktorý v súboji o titul absolútny víťaz získa najmenej bodov (pripomeniem - bodovanie je súčet umiestnení), stáva sa šampiónom šampiónov, najlepším súťažiacim v danej nominácii na súťaži. Musím vysvetľovať, ako prestížny je tento titul?
výsledky

Záver

V tomto článku sme si vysvetlili základné parametre rozhodovania, ktoré platia v organizácii IFBB International na TOP medzinárodných súťažiach. Korektnosť a férovosť rozhodovania majú vždy v rukách bodovací rozhodcovia, pravidlá rozhodovania sú však také, aby akýkoľvek "cielený neférový" zásah sa zásadným spôsobom neprejavil v konečných výsledkových listinách. Alebo prejavil iba minimálne. V ďalšom článku si rozoberieme alternatívne možnosti rozhodovania (stretávam sa s nimi často napríklad na národnej scéne) resp. alternatívny priebeh súťaží, ktorých cieľom je umožniť súťažiacim získavať skúsenosti, alebo do nezáživného diania na pódiu (z pohľadu divákov) vniesť prvok napätia.

Pravdou totiž je, že aj keď spôsob rozhodovania v IFBB International je jasne najférovejším z pohľadu športovcov (o výsledkoch rozhoduje pomerne veľká skupina rozhodcov a nie jeden "vyvolený" rozhodca) z pohľadu divákov je dianie na pódiu bez napätia - do momentu vyhlásenia výsledkov divák nemá ani potuchy o tom, kto zo športovcov na akom mieste sa v priebehu súťaže nachádza. A kde nie je napätie, tam sa stráca aj záujem takúto súťaž sledovať.

Samostatnou kapitolou je rozhodovanie v Elite PRO organizácii, kde je po dvoch rokoch existencie naozaj veľký priestor na zlepšenie. Ale ... o tom si povieme v samostatnom článku.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia