Nepochopený somatotyp - kto je ektomorf, mezomorf a endomorf? 2. časť

Nepochopený somatotyp - kto je ektomorf, mezomorf a endomorf? 2. časť

somatotyp 2
V prvej časti dvojdielnej série článkov venovanej somatotypom (telesným typom) som naznačil, že svet bodybuilding/fitness túto problematiku podstatne zjednodušil. Z jasne praktických dôvodov rozlišuje iba tri základné typy (endomorf, ektomorf, mezomorf), pre ktoré zadefinoval nielen základné parametre členenia do spomínaných skupín, ale aj odporúčania súvisiace s tréningom, jeho frekvenciou, výberom cvikov, počtom sérií a opakovaní. Dokonca vo svete bodybuilding/fitness nájdete pre daný somatotyp rady súvisiace so stravou, skladbou jedálneho lístku atď. Zjednodušenie ale prináša veľa nepresností. Príklad? ENDOMORF je vo svete bodybuildingu/fitness všeobecne vnímaný ako tučný typ, ktorý má síce viac tuku, ale má masívnu kostru a schopnosť naberať svalovú hmotu - no aj v tejto skupine by sme mohli nájsť výtečníkov s vyslovene nízkymi predpokladmi pre budovanie svalovej hmoty, ktorí svoju nadváhu získali vysedávaním za PC a mimoriadne kalorickou stravou. Rovnako EKTOMORF môže mať určitý potenciál k budovaniu svalovej hmoty, ktorý je však "málo viditeľný" buď vzhľadom na nízky vek, alebo opäť vzhľadom na aktivity/neaktivity, ktorým sa venuje/nevenuje.

Medzi začínajúcimi (aj pokročilými) priaznivcami bodybuilding/fitness nachádzame nepreberné množstvo telesných typov a ako sme si ukázali v prvom článku, AKTUÁLNY somatotyp treba vnímať hlavne ako nástroj pre výber športových talentov a následne pre ich usmernenie (ak majú súťažné ambície). Asi sa zhodneme, že aj v bodybuildingu/fitness, kde hodnotiacim kritériom je proporčnosť postavy (pomer medzi šírkou pliec, pásu, bokov, dĺžka končatín, ich obvody), veľkosť a kvalita svalovej hmoty, tvary svalov atď. a nie kilogramy, centimetre, alebo sekundy, je talent/predpoklady (tzn. potenciál pre naberanei svalovej hmoty) dôležitým faktorom úspechu. Na projektoch BikiniFitness Camp Saskie CAKOCI neustále opakujem, že somatotyp by mal byť prirodzeným "signálom reálnych možností", v ktorej bodybuilding/fitness nominácii je možné najľahšie dosiahnuť progres a aj úspech vďaka vhodne zvolenému, sústavnému tréningu, úpravy stravy a ako náročné bude dosiahnuť tento progres. A ak sa pozriete na úspešnú bikinifitnessku, všímajte si nielen to, že je to krásna žena, ale zároveň základné atribúty jej postavy.
Somatotyp 1

Nezabúdajte, že aj v bodybuilding/fitness stále platí - čím nižšie sú predpoklady, tým dôslednejšie je nutné dodržiavať tréningový postup, tým väčšie úsilie musíte vynaložiť k tomu, aby ste sa výkonnostne čo i len na dohľad priblížili k tým talentovanejším. Aj tu nepreberné množstvo telesných typov si po úvodnom, začiatočníckom období (to môže trvať 2-3 roky a spravidla si počas nich vystačíte so všeobecne platnými pravidlami tréningu aj výživy) bude vyžadovať tréningové postupy, ktoré sú "šité na mieru". Bez ohľadu na to, aký bol váš pôvodný "vstupný" somatotyp.


Celé znenie článku nájdete na našom partnerskom projekte FitnessTreneri.sk


Diskusia k článku:

AMIX diskusia