SAFKST - disciplinárna komisia asociácie bude mať opäť prácu

SAFKST - disciplinárna komisia asociácie bude mať opäť prácu

Kulturistika a fitness na Slovensku kráča samostatnou cestou od roku 1993, ale Slovensko malo aj do roku 1993 hviezdy kulturistiky, ktoré si zaslúžia úctu a rešpekt nasledovníkov. Myšlienku "Slovenskej siene slávy kulturistiky/fitness" (Hall of Fame) môžeme zrealizovať vďaka podpore
od spoločnosti AMIX a ďalších našich partnerov - ďakujeme.
Hall of Fame priebežne bude dopĺňaná o mená tých, ktorí prispeli k rozvoju kulturistiky/fitness na Slovensku - ako súťažiaci, organizátori, funkcionári, aj novinári venujúci pozornosť našim športom.

Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Podľa dokumentov zverejnených na stránke SAFKST, na podnet člena VV SAFKST Rolanda BROSMANA Disciplinárna komisia SAFKST začala konanie vo veci podozrenia zo spáchania disicplinárneho previnenia voči deviatim SAFKST športovcom.Spomínaným DEVIATIM športovcom zástupca športovcov vo VV SAFKST za vetvu kulturistika a fitness Roland BROSMAN kladie za vinu nasledovné:
Stanovy dodatok

V dostupných dokumentoch nie je uvedené, s čím priamo toto obvinenie súvisí, ale dá sa predpokladať, že s priamou účasťou spomínaných športovcov (ako súťažiacich) na súťažiach alternatívnych federácií. Jedná sa o týchto športovcov:

  • Andrea Čellárová ... Roland Fitness
  • Tadeáš Mihál ... Klub Power Body Topoľčany
  • Viktor Vincze ... Klub Power Body Topoľčany
  • Mgr. Sára Regešová ... MK Fit
  • Vanda Szóradová ... 365 Gym
  • Stanislav Huňady ... Power Club Prešov
  • Kristián Rybovič ... KŠK Stará Ľubovňa
  • Pavol Vávra ... VTJ Technika Liptovský Mikuláš
  • Adrián Zvarík ... VTJ Technika Liptovský Mikuláš

Pripomeniem, že nielen STANOVY SAFKST, ale aj zmluvy medzi SAFKST a MŠVVaŠ SR a aj Zákon o športe 440/2015 opakovane od roku 2017 porušujú samotní členovia VV SAFKST, čo nespochybniteľne potvrdili kontroly zrealizované Hlavnou kontrolórkou športu p, Fisterovou, Hlavnou kontrolórkou športu p. Dvorščíkovu a aj Úradom vládneho auditu. A to nie je iba podozrenie (ako v prípade hore menovaných športovcov) ... ale opakovane potvrdený fakt.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia