Michal ČAPLA - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku

Michal ČAPLA - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Ak sa opýtate na Michala ČAPLU kohokoľvek z bývalých, alebo súčasných funkcionárov, trénerov, alebo vekovo starších športovcov Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja, vypočuli by ste si na neho rozmanité názory. Pozitívne aj negatívne.

Kto s Michalom ČAPLOM, ktorý 4 volebné obdobia stál na čele asociácie ako prezident (a do roku 2018 bol čestným prezidentom - z tejto čestnej pozície bol odvolaný na SAFKST Konferencii s podporou aktuálneho vedenia), mal čo i len najmenší spor, zákonite o ňom bude hovoriť nie príliš pozitívne. Kto mu pomáhal v činnosti, výsledkom ktorej bolo množstvo medzinárodných súťaží zorganizovaných na Slovensku (vďaka čomu kulturistika a fitness patria medzi naše najúspešnejšie neolympijské športy), chválou na jeho adresu šetriť nebude.

Michal ČAPLA je aj s odstupom 12. rokov najvýraznejšia funkcionárska osobnosť v histórii SAFKST (v roku 2011 už na post prezidenta asociácie nekandidoval, do roku 2016 mal však pozíciu poradcu pre prezidenta SAFKST Milana Čížeka). Bývalý prezident asociácie ČAPLA v minulom roku oslávil 75. narodeniny, právom má aktuálne už aj miesto v Sieni slávy kulturistiky a fitness na Slovensku.

Kto je Michal ČAPLA?

Ak by ste sa ma opýtali na Michala ČAPLU, odpovedal by som bez rozmýšľania: "Pamätám si ho ako prezidenta  so schopnosťou presadiť svoj názor bez ohľadu na okolnosti. Prezidenta, ktorý dve desaťročia pevnou a nekompromisnou rukou vládol asociácii kulturistiky a fitness na Slovensku. Na funkcionárov bežného formátu sa  časom zabudne, ale Čaplu ... toho si budú všetci pripomínať dlho!"

A dodal by som: "Áno, mal som s ním nejeden spor, pretože s niektorými ním presadzovanými riešeniami som nesúhlasil. A nebál som sa ozvať." Nebola by to však celá pravda.

Michal ČAPLA bol (a pretože v plnom zdraví sa v minulom roku dožil 75. narodením aj stále je) nielen oceňovaný funkcionár pôsobiaci v kulturistike, fitness a silovom trojboji. Úspešný bol aj ako organizátor medzinárodných súťaží na Slovensku, dokonca aj TOP súťaží v kulturistike, akými sú IFBB Majstrovstvá sveta a IFBB Majstrovstvá Európy. A zabudnúť nesmiem na skutočnosť, že v 70. rokoch bol aj úspešným kulturistom, na ktorého v Topoľčanoch priekopníci kulturistiky spomínajú aj s odstupom mnohých rokov. Reprezentoval aj legendárny oddiel Vinohrady Bratislava, ktorý v roku 2020 vyhodili zo SAFKST.

Michal Čapla

Pamätať si ho budú aj v Zlatníkoch, kde pôsobil ako učiteľ, neskôr ako riaditeľ školy (v rokoch 1991 - 1997). A spomínajú na neho dokonca aj USA, ako rekordéra na AAU súťažiach v silovom trojboji. Dokonca je členom tamojšej Siene slávy.

Michal Čapla

Nepochybujem, mnohí z jeho blízkych spolupracovníkov si spomenú tiež na to, ako ho v roku 2018 na SAKFST výročnej konferencii zbavili titulu "čestný prezident" (aj kvôli ich mlčaniu), čím sa odštartoval dlhoročný súdny spor Michal ČAPLA vs SAFKST vedenie p. Mlsnu.

Bez ohľadu na to, kto si čo o Michalovi ČAPLOVI pamätá, určite to bude oveľa menej, ako o sebe prezradil sám Michal ČAPLA v rozhovore, ktorý pred niekoľkými dňami poskytol portálu EastLabs.sk. Tu sú jeho jasné, aj keď niekedy stručné odpovede na moje otázky. 

Michal ČAPLA hovorí pre portál EastLabs.sk

Pán Čapla, v minulom roku ste oslávili 75. narodeniny a keď sme selektovali mená tých, ktorí si určite zaslúžia miesto v Sieni slávy kulturistiky a fitness na Slovensku, samozrejme, spomínalo sa aj Vaše meno. Súhlasím, spomínalo právom. Ja si Vás pamätám predovšetkým ako prezidenta asociácie kulturistiky a silového trojboja na Slovensku, tiež ako úspešného kulturistu, ale zaujímalo by ma, ako ste sa ku kulturistike vôbec dostal, kedy ste začal so silovými tréningmi?

Cez športy, ktorým som sa venoval počas štúdiu na  rokoch 1962 - 1965 na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole v Senci. Ako stredoškolák som sa venoval atletike, hral som v dorasteneckej lige v hádzanej a so silovým tréningom so začal až počas štúdia na Vysokej škole, na Pedagogickej fakulte v Nitre (1965-69).

Michal ČAPLA

Ako dlho ste bol aktívny v súťažnej kulturistike a ktoré z dosiahnutých výsledkov by ste chcel spomenúť ako tie najlepšie z najlepších?
január 1968 ... mal som necelých 21 rokov a zúčastnil som sa okresnej súťaže v kulturistike v Seredi (tá bola organizovaná len na neoficiálnej, amatérskej úrovni) a so súťažením som skončil o cca 10 rokov neskôr, v roku 1977.

1972 ... v tomto roku, ako 24 ročný, som sa oficiálne zaregistroval do kulturistického oddielu v Topoľčanoch a Topoľčany som aj reprezentoval v rokoch 1973 - 74 na Majstrovstvách kraja. Výsledky? Vždy som sa umiestnil do 10. miesta.

1975 ... prestúpil som do kulturistického oddielu Vinohrady Bratislava a pokračoval v súťažení v najvyššej výškovej kategórii tzn. nad 179cm (poznámka: v Československu sa až do prelomu 80./90.rokov súťažilo vo výškových kategóriách). Výsledky?

 • 1. miesto na 1975 Majstrovstvách kraja
 • 2. miesto na 1975 Majstrovstvách Slovenska
 • 4. miesto na 1975 Majstrovstvách Československa
 • 1. miesto na 1976 Majstrovstvách kraja
 • 1. miesto na 1976 Majstrovstvách Slovenska
 • 3. miesto na Majstrovstvách Československa (zároveň som bol som zaradený do širšieho výberu reprezentantov ČSSR)
 • 2. miesto na 1977 Majstrovstvách Slovenska
 • 2. miesto na 1977 Majstrovstvách Československa (porazil ma Alois Pek)
 • v danom období som sa zúčastnil viacerých pohárových súťaží, na ktorých som vždy skončil na 1. resp. 2. mieste

jeseň 1977 ... ako 30 ročný som ukončil činnosť aktívneho športovca v kulturistike

Michal ČAPLA

Kedy ste začali byť v kulturistike aktívny ako funkcionár a na koho z Vašich spolupracovníkov z vetvy kulturistika (aj napriek známym udalostiam) stále spomínate v dobrom?

 • 1987 - 1989 ... bol som členom výkonného výboru Zväzu kulturistiky, predseda komisie silového trojboja
 • 1991 - 1992 ... bol som členom výkonného výboru Československého zväzu kulturistiky
 • 1990 - 2011 ... bol som vo funkcii prezidenta SAK, SAKST, SAKFST
 • 2004 - 2020 ... pôsobil som ako viceprezident KŠZ, zodpovedný za neolympijské športy

Počas môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta som spolupracoval s veľkým počtom funkcionárov a trénerov, ktorí mi pomohli dostať slovenskú kulturistiku na svetovú úroveň. Menovite sa nedajú všetci spomenúť, na všetkých však v dobrom spomínam. Chcel by som však vyzdvihnúť apoň týchto:

 • pretekári ... Cibuľa, Horváth, Kočiš, Kus, Purdjaková, Žigalová, Majorová
 • tréneri ... Čížek, Pavlík, Brimich
 • členovia Výkonného výboru ... Andreja, Vons, Uríček, Petrík

Ktoré TOP svetové súťaže boli zorganizované na Slovensku za obdobie dvoch desaťročí, počas ktorých ste boli prezidentom SAFKST?
Pri nástupe do funkcie som si uvedomil, že ak sa chceme doma aj vo svete presadiť, musíme dať o sebe vedieť. Nielen športovými výsledkami, ale i organizovaním športových súťaží. Pri organizovaní súťaží som sa vždy mohol spoľahnúť na svojich priateľov, ktorí mi pomáhali nielen organizačne ale aj sponzorsky.

Vyzdvihol by som prácu generálneho sekretára Laca Meška a všetkých členov vtedajšieho Výkonného výboru. Osobitne chcem poďakovať pánovi Jozefovi Ovsiankovi (práve on bol po celú dobu mojim najbližším spolupracovníkom zodpovedným za silový trojboj, aj spoluorganizátorom všetkých významných domácich aj medzinárodných súťaží). Poďakovanie patrí pánom Tibor Kvačkaj, Jozef Likavec, Marián Bezák, Pavol Grün, Dušan Stanislav, Jozef Súkeník, Ladislav Sedmák, Milan Kušnier, Daniel Leysek, Stanislav Minárika, Igor Šillo, Miroslav Kopaj, Pavol Muller, Ľudovít Čapla a aj ostatnej mojej rodiny. V neposlednom rade by som spomenúť chcel aj Zoru Czoborovú, ktorá urobila veľké promo pre fitness a fitness aktivity.

Po organizačnej aj športovej stránke boli všetky súťaže zvládnuté na profesionálnej úrovni. Svedčí o tom aj udelenie viacerých medailí vrcholnými predstaviteľmi európskej a svetovej kulturistiky. Po športovej stránke v tzv. Pohári národov sa reprezentácia Slovenska umiestňovala v bodovom hodnotení na 1. resp. 2. mieste.

Nedá mi nespomenúť tých, ktorí podporili našu činnosť mediálne. Starší priaznivci kulturistiky a fitness si určite spomenú na meno Jozef Mazág, Milan Perďoch, Martin Hrmo, samozrejme aj Ľudovit Major a celá redakcia M&F. Vďaka patrí aj ľuďom z portálu EastLabs.sk - áno, mali sme komplikované zťahy, ale ďakujem aj Vám osobne.

Michal Čapla ocenenia

Prehľad medzinárodných IFBB súťaží zrealizovaných na Slovensku v dobe, kedy som bol prezidentom asociácie:

 • 1995 ... IFBB Majstrovstvá sveta juniorov, junioriek a masters
 • 1997 ... IFBB Majstrovstvá sveta v kulturistike žien, párov a žien vo fitness
 • 1999 ... IFBB Majstrovstvá sveta mužov
 • 2006 ... IFBB Majstrovstvá Európymužov
 • 2009 ... IFBB Majstrovstvá Európy vo fitness 
 • 2010 ... historicky prvé IFBB Majstrovstvá sveta vo fitness detí

Michal ČAPLA

Okrem uvedených súťaží sme na Slovensku usporiadali 2 súťaže profesionálov. V roku 1996 to bola súťaž v kulturistike žien (na ktorej vyhrala Zuzana Kořínková a postúpila na Olympiu) a vo fitness žien (vyhrala Klaudia Kinská a postúpila na Olympiu). Pri organizácii oboch súťaží významne pomohli p. Ladislav Sedmák (v roku 1996) a p. Marián Bezák (fitness súťaž).

Keď sa spätne pozriete do svojej funkcionárskej minulosti, zaujímalo by ma, na čo ste reálne hrdý a ktoré z plánov, ktgoré ste si vytýčili, sa Vám napokon nepodarilo zrealizovať?
Hrdý som hlavne na to, že športovými výsledkami a organizáciou súťaží sa Slovensko dostalo v bodybuildingu medzi TOP krajiny sveta. Je reálnou skutočnosťou, že počas môjho 21 ročného pôsobenia vo funkcii prezidenta asociácie sa podarilo našu organizáciu po športovej ako aj po spoločenskej stránke dostať medzi najúspešnejšie neolympijské organizácie doma i vo svete. Svedčia o tom športové výsledky pretekárov, ako aj množstvo medzinárodných podujatí v kulturistike a fitness usporiadaných na Slovensku. Okrem nich sme však na Slovensku zorganizovali aj 19 európskych a svetových súťaží v silovom trojboji, pomáhali sme aj s organizáciou dvoch otvorených Majstrovstiev Európy telesne postihnutých športovcov.

Vrcholným podujatím pre mňa, ako prezidenta asociácie, bolo usporiadanie IFBB Svetového šampionátu v kulturistike mužov v roku 1999, ktoré mohla sledovať aj široká verejnosť v priamom prenose televízie STV (poznámka: víťazom kategórie do 90kg sa stal Jaroslav HORVÁTH, získal aj titul absolútny víťaz a následne prestúpil do IFBB PRO organizácie - tu súťažil až do roku 2011, kedy získal 4. miesto na Olympia Weekend-e v kategórii do 202lbs; víťazom kategórie nad 90kg sa stal legendárny Ján KUS, pre ktorého to bola definitívne posledná súťaž; v rovnakej kategórii ako Kus striebro získal mladý Pavol FERENC).

Netajil som sa, že mojou ambíciou bolo zorganizovať na Slovensku aj najprestížnejšiu súťaž profesionálnej kulturistiky Mr. Olympia. O usporiadaní tejto súťaže som viedol rozhovory s poprednými funkcionármi IFBB, dokonca vtedajší šéf profesionálnej organizácie IFBB Wayne DeMilia otvorene prehlásil, že si vie túto súťaž predstaviť aj na Slovensku. Bohužiaľ, všetko zlyhalo na komplikovanej situácii, ktorá vznikla na Slovensku začiatkom 21. storočia.

Spomeniem, že od roku 1995 až po súčasnosť pôsobím vo funkcii reprezentačného trénera zdravotne znevýhodnených športovcov v tlaku na lavičke. So svojimi zverencami som sa zúčastnil šiestich Paralympijských hier (Atlanta, Sydney, Atény, Peking, Londýn, Rio de Janeiro). O účasť v Tokiu nás pripravila smrť reprezentanta Mareka Kamzíka, ktorého výkonnosť mala reálnu šancu získať medailu (poznámka: tragická smrť Mareka Kamzíka prišla v marci 2021 na COVID oddelení po tom, ako mu začali zlyhávať orgány).

Aké ocenenia ste obdržali v súvislosti s Vašim pôsobením v kulturistike?

 • Strieborná medaila IFBB
 • Zlatá medaila IFBB
 • Prezidentská zlatá medaila s diamantom (osobne od p. Bena Weidera)
 • čestné uznanie prof. Karola Stráňaia
 • Zlatý rád IFBB

Viem o Vás, že okrem kulturistiky sa angažujete resp. ste sa angažoval aj v iných športoch. Zaujímali by ma výsledky, ktoré ste v týchto športoch dosiahol, prípadne ocenenia, ktoré ste za svoje pôsobenie obdržal.
Je to pravda, v podstate bol som aktívny ako športovec od stredoškolských čias až do dôchodkového veku a o v športe sa angažujem aj v súčasnosti. Poďme teda po poriadku:

 • Hádzaná ... tú som hrával ako študent na strednej škole v Senci, v rokoch 1962 - 1965
 • Volejbal ...  krajská súťaž za Spartak Bánovce, v rokoch 1970 - 1980
 • Branný viacboj ... tomu som sa venoval v rokoch1974 - 1985 a postupne som v ňom získal 1x 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska, 3x 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska a 1x 3. miesto na Majstrovstvách Československa
 • Tlak na lavičke ... počas pôsobenia na poste prezidenta asociácie som spolu s ďalšími členmi asociácie súťažil v tejto disciplíne na súťaži organizovanej organizáciou AAU USA (združuje olympijské a vybrané neolympijské športy na území USA) a v priebehu času som získal 3x 1. miesto, 2x 2. miesto, 1x 3. miesto; v roku 2015 som bol uvedený do AAU USA Siene slávy

Michal Čapla

Z ocenení mimo sveta kulturistiky spomeniem, že Slovenský paraolympijský výbor mi udelil ocenenie Bronzový slovenský Agitos. Samozrejme, získal som aj mnoho iných ocenení, nie je však potrebné všetky jednotlivo menovať.

Máte súdny spor so SAFKST - v stručnosti, čoho sa týka, ako dlho trvá a čo od neho očakávate?
Predmetný spor je vedený od roku 2019 a týka sa môjho vylúčenia zo SAFKST. Aký dovôd bol, že ma vylúčili? Za účasť na súťaži organizovanej AAU USA. Trest som dostal bez riadneho disciplinárneho konania, čo je v rozpore s disciplinárnym poriadkom. Všetky dôvody vylúčenia sú podľa mňa neopodstatnené a nezmyselné. Áno, s aktuálnym vedením mám súdny spor, žiadam zrušenie rozhodnutia disciplinárnej komisie a verejné ospravedlnenie.

Aj keď sa už neangažujete vo svete kulturistiky, zrejme sledujete aktuálne dianie v SAFKST. Ako hodnotíte skutočnosť, že opakované kontroly zo strany MŠVVaŠ SR zistili v SAFKST finančné pochybenia v státisícoch €?
Súčasná situácia SAFKST sa mi nepáči. Vylúčenia členov za smiešne (niekedy reálne vymyslené) priestupky sú absurdné. Navyše, všetko prebieha formou per rollam. Dokonca v roku 2021 sa aj voľba prezidenta SAFKST zrealizovala hlasovaním cez e-mail. Je to naozaj smiešne. Otázkou je, či disciplinárna komisia je nezávislá (vykonáva rozhodnutia na pokyn niekoho?). S tým sa však musia vysporiadať jednotliví členovia a funkcionári.

Zdroje trener.wbl.sk/Priekopnici-topolcianskej-kulturistiky-.html
paralympic.sk/novinky/novinky/slovensky-agitos/
Foto Ročenka kulturistiky 1977
Ročenka kulturistiky 1976
Michal Čapla - osobný archív

Diskusia k článku:

AMIX diskusia