V IFBB platia nové váhovo-výškové limity pre Classic nominácie

V IFBB platia nové váhovo-výškové limity pre Classic nominácie

Bodybuilding (tradičná kulturistika), Classic Bodybuilding (v podstate tradičná kulturistika s obmedzením v pomere medzi výškou a hmotnosťou), Games Classic Bodybuilding (obdobne ako pri Classic Bodybuilding, ale s výraznejším obmedzením pomeru medzi výškou a hmotnosťou + takmer 100% istota dopingových testov), Classic Physique (návrat ku koreňom kulturistiky, ktoré sú zvýraznené nielen plavkami výrazne odlišnými od preddchádzajúcich nominácií, ale aj pózou vákuum + "mäkším" limitom/pomerom medzi výškou a hmotnosťou), Men´s Physqiue (pre krátko trénujúcich resp. tých, ktorých cieľom nie je masívna svalová hmota; spoznáte ich na súťažiach podľa šortiek) a Fitness - to sú nominácie, v ktorých majú možnosť muži súťažiť pod hlavičkou IFBB.

Profesionáli v organizácii Elite PRO súťažiť môžu v Bodybuildingu, Men´s Physique a Classic Physique.

Aktuálna informácia hovorí, že v nomináciách Classic Bodybuilding a Classic Physique došlo k jasnejšiemu definovaniu tzv. výškovo - váhového limitu tzn. pomeru medzi výškou a maximálnou hmotnosťou, ktorú súťažiaci musia mať počas váženia na registrácii a prezentácii pred súťažou. Tieto limity sa určite "premietnú" aj do pravidiel platných pre nominácie Classic Bodybuilding a Classic Physique na medzinárodnej, ale aj domácej scéne.

Výraznejšie zmeny však nastávajú v prípade súťažiacich z Elite PRO organizácie, pre ktorých platili rovnaké limity ako pre amatérskych Classic Physique súťažiacich. Exekutíva vyšla v ústrety ich požiadavkám a v tomto roku navýšila hmotnostné limity (vo vzťahu k výške) o 2-3 kg:

Elite PRO Classic Physique Muži – maximálne prípustná súťažná hmotnosť

  • do 168cm ... výška – 100 + 4kg + 2kg
  • od 168,1cm do 171cm ... výška – 100 + 6kg + 2kg
  • od 171,1cm do 175cm ... výška – 100 + 8kg + 2kg
  • od 175,1cm do 180cm ... výška – 100 + 11kg + 3kg
  • od 180,1cm do 188cm ... výška – 100 + 13kg + 3kg
  • od 188,1cm do 196cm ... výška – 100 + 15kg + 3kg
  • nad 196cm ... výška – 100 + 17kg + 3kg

IFBB Amateur Classic Physique - maximálne prípustná hmotnosť

Classic Physique

IFBB Amateur Classic Bodybuilding - maximálne prípustná hmotnosť

Classic Bodybuilding

Diskusia k článku:

AMIX diskusia