Dobový článok - Ako s kulturizmom? Svet socializmu, január 1964

Dobový článok - Ako s kulturizmom? Svet socializmu, január 1964

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

V roku 2024 si pripomíname 60 rokov existencie organizovanej kulturistiky na Slovensku a v Československu. 13. apríla 1964 vznikla Ústredná komisia kulturizmu ako súčasť vzpieračskej sekcie ÚV ČZTV (skratka Ústredného výboru československého zväzu telesnej výchovy - to je práve ten telovýchovný orgán, ktorý rozhodoval o uznaní/neuznaní kulturistiky za šport, čiže o jej legalizácii v Českolovensku) a práve členovia tejto komisie v nasledujúcich rokoch (s podporou aj lokálne pôsobiacich nadšencov pre kulturistiku) dokázali svojou prácou zabezpečiť, že 3. mája 1969, ustanovujúcou konferenciou Československého zväzu kulturistiky sa kulturistika oficiálne osamostatnila od zväzu vzpierania.

Šéfom novovzniknutého Československého zväzu kulturistiky sa stáva Emil MÜLLER, Slovenského zväzu kulturistiky Štefan GAŠPAR, Českého zväzu kulturistiky Vojtěch FIALA. Tieto "pionierske časy" si pripomenieme dobovými materiálmi, medzi ktoré patria aj vtedajšie články publikované v dennej tlači - týždenníkoch, alebo mesačníkoch.

Ako s kulturizmom? ... Svet socializmu, 2. január 1964

60 rokov kulturistiky na Slovensku
60 rokov kulturistiky na Slovensku

Diskusia k článku:

AMIX diskusia