18. ročník súťaže Do formy s Muscle&Fitness - registrácia

18. ročník súťaže Do formy s Muscle&Fitness - registrácia


Odštartoval už 18. ročník jedinečnej súťaže v transformácii postavy za tri mesiace, ktorej sa počas sedemnástich rokov zúčastnilo viac ako 10-tisíc mužov aj žien vo veku od 15 do 72 rokov. Pripoj sa aj ty k nim! 

Pravidlá súťaže DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018

 • Súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018 vyhlasuje a organizuje redakcia česko-slovenskej edície časopisu MUSCLE&FITNESS. V súťaži ide o pozitívnu zmenu postavy súťažiaceho v priebehu troch mesiacov, zdokumentovanú fotografiami „pred“ a „po“.
 • Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto dovŕšil 15 rokov (k 15. 12. 2017) a od roku 2013 (vrátane) nesúťažil na žiadnej oficiálnej súťaži v kulturistike alebo fitness. Do súťaže sa nemôžu zapojiť víťazi DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2017, zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinní príslušníci.
 • Súťaž DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018 sa koná v termínoch od 15. 12. 2017 (deň štartu súťaže) do 16. 4. 2018 (posledný deň zaslania súťažných materiálov do redakcie).

Prihlasovanie a priebeh súťaže

 • Priebeh súťaže sa riadi pokynmi uverejnenými na internetovom portáli www.doformy.eu aj v MUSCLE&FITNESS č. 1/2018. Záverečné pokyny pre súťažiacich budú uverejnené v MUSCLE&FITNESS č. 4/2018.
 • Prihlásenie do súťaže spočíva vo vyplnení a odoslaní formulára prihlášky a v zaplatení štartovného na www.doformy.eu. Štartovné sa nevracia!
 • Zaregistrovanie súťažiaceho a úspešné uhradenie štartovného poplatku bude potvrdené emailom.
 • V priebehu troch mesiacov sa súťažiaci snaží o maximálnu pozitívnu zmenu svojej postavy, pričom postupuje samostatne a na vlastnú zodpovednosť.
 • Splnením podmienok ukončenia súťaže (nahraním dvojice fotografií „pred“ s MUSCLE&FITNESS č. 1/2018 a „po“ s MUSCLE&FITNESS č. 4/2018, motivačného listu a vyplnením formulára s mierami po premene) účastník úspešne zavŕši DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018 a je zaradený do záverečného hodnotenia.

Hodnotenie a odmeny

 • Súťaž hodnotí odborná porota.
 • Hlavným kritériom hodnotenia je veľkosť zmeny s prihliadnutím ku konečnému výsledku. Pomocným kritériom je motivačný list.
 • Odborná porota vyberie v každej kategórii skupinu finalistov (jej početnosť určí podľa počtu a kvality súťažiacich) a určí víťaza. V odôvodnených prípadoch si vyhradzuje právo kategóriu nevyhodnotiť, resp. kategórie zlúčiť.
 • Víťaza kategórií kontaktuje redakcia e-mailom, resp. telefonicky najneskôr 30. 4. 2018.
 • Kompletné vyhodnotenie súťaže, s menným zoznamom všetkých úspešných účastníkov, bude uverejnené v MUSCLE&FITNESS č. 6/2018.
 • Najlepší v každej kategórii získa titul Víťaz DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2018 a pozvanie na stretnutie víťazov, kde mu bude odovzdaná trofej a vecné ceny sponzorov súťaže – spoločnosti FIT PLUS, FIT-PRO CZECH, Kompava a BEHUGE.
 • Časopis MUSCLE&FITNESS postupne uverejní fotografie, obsiahle profily všetkých víťazov súťaže a mini profily všetkých finalistov.
 • Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí s týmito pravidlami. Zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely tejto súťaže, ako aj s uverejnením zaslaných fotografií a osobných údajov v tlačenej aj internetovej verzii časopisu MUSCLE&FITNESS, ako aj na portáli www.doformy.eu. Zaslané materiály (fotografie a sprievodný list) zostávajú vlastníctvom redakcie.

Porota

Diskusia k článku:

AMIX diskusia