SAFKST - to sa na stránach asociácie určite nedozviete

SAFKST - to sa na stránach asociácie určite nedozviete

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

Národný športový zväz SAFKST je povinný počas roku 2024 rozdeliť medzi oddiely z vetvy kulturistika a fitness rekordnú finančnú sumu viac ako 233.000€. Vyplýva to zo schváleného rozpočtu SAFKST na rok 2024, ktorý potvrdilo internetové hlasovanie oddielov na SAFKST výročnej konferencii realizovanej per rollam formou, aj zo Zmluvy o podpore národného športového projektu v roku 2024, ktorú vedenie SAFKST uzavrelo s novozriadeným Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR.
Oddiely SAFKST pre rok 2024
Z rozpočtu oddiely z vetvy kulturistiky a fitness, pomerným počtom podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov získajú takmer 110.000€.
Oddiely SAFKST pre rok 2024

Ďalších takmer 124.000€ získajú tieto oddiely na základe už spomínanej zmluvy, ktorá bola uzavretá zmluvnými stranami 3. júna 2024.

233.000€ pre oddiely z vetvy kulturistika a fitness je nepochybne obrovská suma, ktorú môžu použiť priamo v súlade s oprávnenými výdavkami na svoju činnosť. Samozrejme, aj financie určené pre TALENTY by mohli priamo/nepriamo smerovať do oddielov (kde talenty trénujú a rozvíjajú svoje športové majstrovstvo), pravdou ale je, že VV SAFKST rozhodol o tom, že zo 146.000€:

  • cca 50.000€ pôjde na ďalšie oblečenie (v predchádzajúcich rokoch na tento účel boli v SAFKST minuté stovky tisíc €)
  • cca 28.000€ pôjde na doplnky výživy (tie pre talentovanú mládež sú "rovnako nevyhnutné", ako stovky kusov nového oblečenia)
  • cca 60.000€ získajú vo forme výplat členovia realizačného teamu

Pripomeniem, že VV SAFKST vysoko cez 200.000€ oddielom z vetvy kulturistika a fitness nevyplatil v rokoch 2017, 2018 a 2019 (napriek povinnosti vyplatiť), na čo som upozornil už v roku 2019 a upozorňujem na to aj v rokoch nasledujúcich.
V roku 2020 oddielom z tejto vetvy, rozhodnutím 4 členov VV SAFKST, bolo vyplatených cca 104.000€ (bohužiaľ, väčšina medzi fiktívne aktívne oddiely na fiktívnych športovcov; aj oddiely priamo ovládané členmi VV SAFKST tak získali desiaty tisíc € na úkor oddielov vykonávajúcich reálnu športovú činnosť). V posledných rokoch  (presnejšie v rokoch 2021, 2022 a 2023) oddiely z vetvy kulturistika a fitness od VV SAFKST získali presne 0,00€.

Samostatnou kapitolou v SAFKST sú machinácie s počtami aktívnych športovcov do 23 rokov, za ktorých oddiely z vetvy kulturistika a fitness by mali tieto financie získavať. Machinácie jasne potvrdili finančné kontroly zrealizované Hlavnou kontrolórkou športu p. Fisterovou.

Aj zoznam aktívnych športovcov do 23 rokov, ktorý VV SAFKST poskytol ministerstvu koncom roku 2024, pre výpočet finačného príspevku pre rok 2024, obsahoval mená stoviek fiktívnych športovcov.

SAFKST aktívni športovci pre rok 2024

Fiktívni SAFKST aktívni športovci aj v roku 2023 boli predovšetkým v oddieloch priamo ovládaných TOP funkcionármi SAFKST, vrátane členov VV SAFKST.

Fiktívni aktívni športovci 2023

Zdroje Webové sídlo SAFKST
https://mincrs.sk/financovanie-sportu-v-roku-2024/
Minedu - správy z kontgrolnej činnosti HKŠ
Centrálny register zmlúv

Diskusia k článku:

AMIX diskusia