Prečo súťažiaci zo Slovenska opúšťajú SAFKST?

Prečo súťažiaci zo Slovenska opúšťajú SAFKST?

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

V posledných dvoch-troch rokoch rady SAFKST súťažiacich opustil mimoriadne vysoký počet športovcov. Tí buď prestúpili do iných národných športových federácií a ďalej svoje súťažné ambície realizujú pod hlavičkou IFBB, prípadne svoje súťažné plány spájajú s tzv. alternatívnymi federáciami.
S rozkolom medzi IFBB International a v USA pôsobiacou organizáciou NPC koncom roku 2017 reálne aj v našej zemepisnej šírke vznikla situácia, kedy športovci majú na výber z niekoľkých alternatív. Neriešim, ktorá z alternatívnych možností je tá najlepšia, faktom ale je, že po roku 2020, kedy Výkonný výbor SAFKST zakázal koncom augusta členom SAFKST súťaženie na medzinárodnej scéne a zároveň v rovnakom roku na Slovensku nezorganizoval ani jednu, jedinú klasickú súťaž, sa počet "odídencov" zvýšil.

Samozrejme, neverím, že niekto zo športovcov pre odchod zo SAFKST sa rozhodol primárne kvôli finančným pochybeniam troch - štyroch členov Výkonného výboru SAFKST, o ktorých sa hovorí bez obalov už aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, rieši ich Úrad vládneho auditu, zaujíma sa o ne aj Kriminálna polícia SR.Tomáš SENTINEK patrí medzi tých športovcov SAFKST, pre ktorých po určitom čase súťaženie na domácej scéne prestalo byť výzvou a jeho plány boli zamerané viac na súťaženie na IFBB medzinárodnej scéne. Reprezentáciu neriešil (dôvody mi spomenul niekoľkokrát - pochopil som, že odmietol spoluprácu s vtedajším repre trénerom), sústredil sa na IFBB pohárové súťaže, kde nastupoval v nominácii Classic Physique.

A už rok 2019 bol pre neho mimoriadne úspešný. Výsledky? Výhra na 2019 IFBB Nafplio Classic (kde porazil aj Borisa Paloviča), výhra a Elite PRO karta na 2019 IFBB World Cup a 2. miesto na 2019 IFBB Diamond Cup Prague ukázali jeho potenciál, vďaka ktorému právom začal uvažovať aj nad súťažením v Elite PRO.

V súťažení Tomáš SENTINEK pokračoval po prestávke (počas ktorej pracoval na slabinách) v roku 2021, kde po 2. mieste na Arnold Classic Europe (všetky výsledky získal ako reprezentant Slovenska) opustil rady SAFKST súťažiacich, aby už pod IFBB vlajkou zvíťazil na 2021 IFBB Diamond Cup Prague. A opäť získal Elite PRO kartu. Prečo Tomáš SENTINEK opustil rady SAFKST športovcov pdoobne ako Marika RENČKOVÁ a Jaroslav GIRGOŠKO? Tu sú jeho dôvody.
Tomáš SENTINEK

Tomáš SENTINEK - prečo som opustil rady SAFKST športovcov?

Myslím, že dôvody budú pravdepodobne veľmi podobné ako v prípade ostatných športovcov, ktorí opustili SAFKST.  V mojom prípade ale rozhodujúce boli tieto:

1/ SAFKST domáce súťaže sú pre funkcionárov dôležitejšie, než reprezentácia na veľkých medzinárodných pohárových súťažiach ... to, že si to všetko, čo súvisí so súťažením na domácej a aj medzinárodnej scéne hradím sám, funkcionárov SAFKST nezaujímalo. Napriek tomu, že už som mal dávno všetko vyplatené,  tak mi nepovolili štart na súťaži, na ktorú som si v predstihu pýtal súhlas. A tak musel som sa rozhodnúť, čo ďalej.
Rovnako ako Boris PALOVIČ a Mariana PALOVIČOVÁ, aj ja som mailom ukončil členstvo v SAFKST a v súťažení pokračoval pod IFBB Flag. Samozrejme, mal som záujem aj o reprezentáciu na IFBB Európskom a IFBB Svetovom šampionáte, ale podmienky reprezentácie boli také s ktorými som absolútne nesúhlasil.

2/ nesúhlas sa v SAFKST neodpúšťa ... nesúhlasiť s akýmkoľvek ich názorom. alebo nápadom vnímali funkcionári SAFKST ako signál, že som automaticky proti nim. Stačilo sa raz ozvať a odvtedy som mal s nimi len problémy. Tie začali už v roku 2019, keď mi nechceli schváliť štart na IFBB Svetovom pohári v Tarragone, kde som zvíťazil v asbolútnom poradí. Po ňom mi zamietli moju žiadosť o udelenie Elite PRO karty, na ktorú som mal plné právo, keďže som ju získal na kvalifikačnej súťaži. Po zamietnutí Elite PRO karty a prestupu do Elite PRO organizácie som chcel teda ďalej súťažiť na medzinárodných IFBB amatérskych súťažiach, ale aj vtedy mi robili len problémy s udelením súhlasu na štart na medzinárodných súťažiach.

POZNÁMKA: od januára 2022 aj súťažiaci zo Slovenska, ktorí získali Elite PRO kartu, môžu na prestup do organizácie Elite PRO využiť postup, pri ktorom nemusia žiadať o súhlas funkcionárov SAFKST. Neudelenie súhlasu na štart v Elite PRO organizáciu v niektorých prípadoch vedie SAFKST športovcov nielen k úvahám nad tým, že opustia SAFKST, ale že začnú so súťažením v alternatívnych bodybuilding federáciách. Viac informácií o tom, ako sa rýchlo a bez problémov stať členom organizácie Elite PRO, som spracoval v samostatnom článku, ktorý sa venuje danej problematike.

Záver

Tomáš SENTINEK opustil rady SAFKST športovcov koncom roku 2021 a od vedenia IFBB získal súhlas na súťaženie pod vlajkou IFBB Flag. Aktuálne je v odpočinkovom režime, ďalej trénuje a hľadá nové výzvy - ako slobodný športovec, nezviazaný príkazmi a zákazmi, s ktorými spravidla prichádzajú 3-4 členovia VV SAFKST.

Diskusia k článku:

AMIX diskusia
Nešťastie
autor: Oplan | dátum: 01.07.2022 08:55:12
Už asi pôjdem. Nechcem aby niekoho napadla bláznivá myšlienke, že mám niečo spoločné s týmto poľutovaniahodným nešťastím.