Labudová a 2022 IFBB Majstrovstvá Európy v nominácii FitModel

Labudová a 2022 IFBB Majstrovstvá Európy v nominácii FitModel

Účasť EastLabsPhoto.com Team-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o súťažiacich z organizácie Elite PRO.

Nominácia FitModel bola roky spojená s Rigou a menom Christina VEDERNIKOVA, ktorá bola v priebehu predchádzajúcich rokov organizátorkou IFBB Majstrovstiev sveta, IFBB Majstrovstiev Európy alebo IFBB Medzinárodných súťaží určených pre fitmodelky. Nominácia FitModel má mimoriadnu popularitu v post-sovietskom priestore a Rusko, Pobaltské krajiny, Bielorusko, Ukrajina a Kazachstan má vo fitmodel viaceré šampiónky. Situácia, ktorá vznikla krátko po konflikte na Ukrajine však vyústila k zákazu súťaženia športovcov Ruska aj na medzinárodnej IFBB scéne a tak sa príležitosti na súťaženie chopili aj súťažiace z iných krajín. 

Zmeny nastali aj v mieste konania IFBB Majstrovstiev Európy vo FitModel. Prezident Estónskej federácie kulturistiky a fitness Ergo METSLA využil svoje organizačné schopnosti aj kontakty a v hlavnom meste Estónska, v Talline, zorganizoval šampionát, ktorého sa napokon zúčastnilo takmer 50 súťažiacich  z týchto krajín a v týchto kategóriách:

Kategórie na 2022 IFBB European FitModel Championships

 • FitModel do 160cm
 • FitModel do 164cm
 • FitModel do 168cm
 • FitModel do 172cm
 • FitModel nad 172cm
 • Master FitModel Open

Súťažiace boli z nasledujúcich krajín

 • IFBB Flag
 • Česká republika
 • Estónsko
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Poľsko
 • Rumunsko
 • Španielsko
 • Ukrajina

Svoje zastúpenie na 2022 IFBB Majstrovstvách Európy vo FitModel malo mať oficiálne (a po prvýkrát v histórii) aj Slovensko. Reštrikcie, s ktorými prišlo vedenie SAFKST krátko pred šampionátom však napokon vyústili k odchodu Barbory LABUDOVEJ zo štruktúr SAFKST a vedenie IFBB jej následne umožnilo súťaženie pod hlavičkou IFBB Flag. 2022 IFBB Majstrovstvá Európy v nominácii FitModel zhodnotila vo svojom článku Soňa KOLCUNOVÁ na partnerskom projekte Bikinfitness.sk, ja vašu pozornosť upriamim na dianie súvisiace s Barborou LABUDOVOU.

Barbora LABUDOVÁ - čo sa stalo?

Po tom, ako v roku 2018 prezident SAFKST p. Mlsna doslova "za ruku" stiahol zo súťažného pódia 2019 IFBB Majstrovstiev Európy bikinifitnessku Šubovú (reálny dôvod nikdy oficiálne neuviedol, ale očití svedkovia uvádzajú, že v priebehu predprípravy Šubovej na súťažné vystúpenie, v zákulisí šampionátu, došlo k ostrej slovnej potýčke medzi p. Mlsnom a priateľom Šubovej - zákaz súťaženia bol preto vnímaný ako trest poníženého a urazeného p. Mlsnu za niečo, čo táto súťažiaca sama nemohla ovplyvniť; či na to mal p. Mlsna právo a ako odôvodnil jej stiahnutie z pódia vedeniuIFBB, bola jedna z otázok, ktorú som chcel otvoriť na SAFKST konferencii v roku 2020), nesúhlas SAFKST pre LABUDOVÚ krátko pred súťažou mal byť vnímaný tiež ako trest. A otvorená hrozba ďalším športovcom, ktorí by si dovolili pochybovať o krokoch členov VV SAFKST, výsledkom ktorých sú nespochbyniteľne zdokumentované a potvrdené finančné pochybenia v stovkách tisíc €. Netuším, či primárnym dôvodom "trestu" bola príslušnosť LABUDOVEJ k oddielu 365 Gym (práve tento oddiel chcel zorganizovať v máji 2022 v Bratislave veľkú bodybuilding a fitness súťaž - súhlas VV SAFKST však z nepochopiteľných dôvodov nezískal), alebo jej priateľské väzby na EastLabs Team.

Pravdou ale je, že vedenie SAFKST jej súhlas na súťaženie v Talline najprv dalo a potom tento súhlas zrušilo. A aktuálne vyvíja aktivity, cieľom ktorých je LABUDOVÚ ďalej pošpiniť. A rovnako ako v mojom prípade, nielen na domácej, ale už aj na medzinárodnej scéne. V akom časovom slede prebiehali udalosti v prípade LABUDOVEJ? Podľa mail komunikácie, ktorú mám k dispozícii, nasledovne:

7. apríla 2022 ... Labudová sa pýtala mailom na Sekretariáte SAFKST, aké podmienky musí splniť, ak chce súťažiť aj na IFBB Majstrovstvách Európy vo FitModel (dodám, že za vlastné peniaze, napriek tomu, že na Slovensku platí – kto reprezentuje na IFBB ME a IFBB MS veková kategória deti, juniori, seniori, náklady na letenky mu prepláca federácia z peňazí od štátu; iba masters súťažiaci a spomínaná Labudová si náklady hradia z vlastného vrecka)

7. apríla 2022 ... o pár hodín neskôr zo SAFKST Sekretariátu získala Labudová odpoveď, že nech podá žiadosť - tú obratom podala

11. apríla 2022 ... zo SAFKST Sekretariátu prišiel LABUDOVEJ mail, že má súhlas na súťaženie aj na súťaži 2022 IFBB Majstrovstvách Európy vo Fitmodel

Barbora LABUDOVÁ

11. mája 2022 ... zo SAFKST Sekretariátu prichádza LABUDOVEJ mail, že súhlas na súťaženie v Talline jej rušia (bez toho, aby jej ktokoľvek čokoľvek vysvetlil, že čo sa udialo od 11. apríla v jej prípade, že pôvodný súhlas je zrušený; a bez toho, aby ktokoľvek sa zaujímal o to, aké finančné prostriedky vynaložila na letenky, ubytovanie, prípravu atď.)

Labudova

nasledujúce dni ... kúpené letenky sa stornovať nedali, rovnako ako ubytovanie, LABUDOVÁ spoločne s doprovodom (mamou) cestuje do Tallinu a pred odchodom na letisko Viedeň (presnejšie 26. mája tzn. vo štvrtok skoro ráno; súťaž v Talline začínala o deň neskôr) oficiálne končí členstvo v SAFKST mailom so zvyčajným obsahom, aký uviedli Palovičovci, Sentinek a budú uvádzať aj ďalší TOP športovci Slovenska; po príchode do Tallinu získava súhlas vedenia IFBB a súťaží na šampionáte pod hlavičkou IFBB Flag a ako prvá Slovenska na takto významnej súťaži získava 4. miesto

Labudova

1. jún 2022 ... na web stránke SAFKST sa objavuje článok a dokument, podľa ktorého p. Mlsna dal Labudovú ešte 25. mája 2022 na riešenie SAFKST Disciplinárnej komisii; v dokumente, ktorý bol napísaný 1. júna 2022, sa nespomína žiaden priestupok, ktorého sa Labudová mala údajne dopustiť; článok na stránke SAFKST je zverejnený aj napriek tomu, že LABUDOVÁ už nie je členom SAFKST a tak SAFKST Disciplinárna komisia sa ňou už nemá dôvod zaoberať; cieľ článku a konania p. Mlsnu je jasný – pošpiniť LABUDOVÚ, ktorá okrem štúdia francúzštiny na univerzite, pôsobí ako osobná trénerka práve v už spomínanom 365 Gym Trnava

1. jún 2022 ... informujem verejnosť o fiktívnom dokumente a krokoch p. Mlsnu, postup p. Mlsnu vyvolá rozhorčenie každého, kto pozná LABUDOVÚ

Mlsna obvinuje Labudovu

6. jún 2022 ... majiteľ oddielu 365 Gym Trnava (za ktorý bola na Slovensku Labudová registrovaná v SAFKST) p. Gajňák sa dožaduje informácií, ktoré súvisia s krokmi p. Mlsnu – zatiaľ bezúspešne; nezmyselné obvinenie p. Mlsnu "zmietla zo stola" aj SAFKST Disciplinárna komisia (vzhľadom na mail Labudovej z 26. mája 2022), v rozhodnutí však opäť nie je uvedené, z čoho p. Mlsna LABUDOVÚ vlastne obvinil a kde čerpal inšpiráciu na svoje podozrenie

Labudova ukoncenie clenstva

Ako Labudová ukončila členstvo v SAFKST?

Ako som už spomenul, mailom so zvyčajným obsahom, aký uviedli Palovičovci, Sentinek a budú uvádzať aj ďalší TOP športovci Slovenska. Ten obsahoval nasledovné:
Labudova ukončenie členstva

Ja, dole podpísaná Barbora LABUDOVÁ, členka SAFKST, ID zdrojovej evidencie SAFKSTC0000003723, Vám oznamujem okamžité vystúpenie zo združenie SAFKST a ukončenie môjho členstva v SAFKST momentom doručenia toho e-mailu.

V Stanovách SAFKST Čl. IV odsek c) a d) je uvedené, citujem: „V činnosti SAFKST, jeho orgánov a členov sa vo všetkých činnostiach uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov a úloh SAFKST uplatňujú princípy:

 • princíp slušnosti – podľa ktorého sa zúčastnené osoby správajú vzájomne úctivo a pri výkone činností zachovávajú zásady morálky vo fitness, kulturistike a silového trojboja
 • princíp efektívnosti/hospodárnosti – podľa ktorého sa pri každom rozhodnutí alebo postupe zvažuje efektivita možných riešení z hľadiska primeranosti vynaložených nákladov, energie a času k sledovanému, resp. dosiahnutému výsledky a to nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne.“

V Stanovách SAFKST Čl. XXII odsek 4 b) a c) je uvedené, citujem: „Člen výkonného orgánu SAFKST je povinný:

 • b) vykonávať svoju funkciu v súlade so záujmami SAFKST a všetkých členov SAFKST
 • c) pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov SAFKST, alebo záujmy tretích osôb pred záujmami SAFKST“

Mám za to, že v SAFKST dochádza k opakovanému nedodržiavaniu mnou spomínaných článkov a odsekov, preto v súlade s Čl. X, odsek 1) vystupujem zo združenie SAFKST .

Žiadam Vás, aby ste ukončenie môjho členstva v SAFKST obratom vyznačili na Slovenskom športovom portáli.

Záver

Traja - štyria členovia VV SAFKST svojim konaním a pochybnými rozhodnutiami, počas troch z piatich rokov, kedy sú pri moci, zaťali v SAFKST obrovskú sekeru. Čísla hovoria jasnou rečou - bolševicko-kriminálne maniere v SAFKST vyústili do desivej sumy ODVODU ZA PORUŠENIE FINANČNEJ DISCIPLÍNY vo výške 572.265€. A konanie voči LABUDOVEJ je iba potvrdením týchto manierov.

HKŠ finančné kontroly

Diskusia k článku:

AMIX diskusia