Otto ARCO - NOWOSIELSKI - silák a bodybuilder z Poľska

Otto ARCO - NOWOSIELSKI - silák a bodybuilder z Poľska

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

História bodybuildingu je veľmi úzko spätá s vystúpeniami silákov, prvých zápasníkov, boxerov a samozrejme aj vzpieračov. Tí svoju silu prezentovali na prelome 19. a 20. storočia v rozmanitých a divácky atraktívnych súťažiach a exhibičných vystúpeniach, ktoré boli nezriedka súčasťou programu cirkusov, nočných klubov, divadiel a kasín. Podobne ako Československo sa môže odvolávať na svojho hrdinu Gustava FRIŠTENSKÉHO (smelo ho môžeme označiť za prvého svetovo známeho bodybuildera z našich krajín), aj Poľsko má dokonca hneď dvoch silákov s bodybuilding postavou, ktorí prakticky v rovnakom čase ohúril celý svet. Ich mená? Wladyslaw KUCHARCZYK (ktorého vo svete sily poznajú pod umeleckým menom Bobby PANDOUR) a v našich končinách menej známy Otto NOWOSIELSKI (ten si vybral umelecké meno Otto ARCO).

Kto je Otto ARCO - NOWOSIELSKI?

Vďaka víťazstvu na v Paríži organizovanej „physical culture“ súťaži 1913 World’s Best Built Man môžeme Otta ARCO – NOWOSIELSKEHO bez problémov považovať za jedného z prvých bodybuilderov pôvodom z Poľska (francúzske spojenie La Culture Physique, alebo anglické Physical Culture tzn. telesná kultúra resp. kultúra postavy/stavby tela, sa používalo od 19. storočia v cisárskom Nemecku, Veľkej Británii, Francúzsku aj v USA na označenie hnutia, súčasťou ktorého boli aj prvé pravidelné športové aktivity – ich očakávaným efektom bola nielen zmena vzhľadu tela smerom k väčšej svalnatosti/muskularite tzn. mužnosti, ale aj nárast sily aj vitality, v prípade dodržiavania vtedajších dietetických odporúčaní a postupov propagovaných na zvýšenie hygieny, tiež zdravia a mentálnej odolnosti).

Otto Arco Nowosielski

ARCO – NOWOSIELSKI sa narodil v januári 1883 v dedinke Szypot (dnešný Šipyt) v Ľvovskej oblasti, kde žila početná poľská komunita. Práve vo Ľvove Otto začal v miestom Sokole poľskom s gymnastikou (stal sa národným šampiónom v cvičení na bradlách a na hrazde), neskôr sa venoval zápaseniu pod vedením zápasníckeho majstra Wladislawa Pytlasinského. Ten patril medzi vtedajšiu elitu zápasníkov s poľskými koreňmi (okrem neho v tejto skupine boli Jan Stanislaw „Zbyszko“ Cyganiewicz, Franciszek „Cyklop“ Bienkowski; známe je, že aj zakladateľ vzpierania a bodybuildingu v Rusku, v Saint Petersburgu pôsobiaci Dr. Wladyslaw von Krajewski, je tiež rodákom z poľskej Warszawy).

Otto napriek neveľkej výške 158cm a hmotnosti 63-65kg, už ako 17 ročný vynikal takou silou, že netrvalo dlho a ako zápasník dostal pozvanie do Viedne – tu pokračoval v zápasníckych tréningoch v klube Ring Sport Club. V nasledujúcich rokoch stal sa elitným grécko – rímskym zápasníkom svojej doby a spoločne s ďalšími hviezdami vtedajšej doby (prof. Siebert, prof. Desbonet, Hackenschmidt, Lurich, Steinborn, Maxick atď.) sa podieľal na rozvoji tréningových postupov vhodných pre zápasníkov a aj vzpieračov. Zdokumentované sú aj jeho mimoriadne silové výkony.Dobové záznamy uvádzajú, že dokázal vzoprieť zo zeme do vystretých rúk dvojnásobok svojej hmotnosti (prakticky to bola jedna z disciplín dnešného vzpierania a pred ním to dokázal iba Emil von Mogyorossy, ktorý zvládol premiestniť zo zeme na prsia a následne zdvihnúť nad hlavu 144kg vážiacu činku pri telesnej hmotnosti 68kg), trhom jednou rukou ako svetovo prvý zvládol činku prevyšujúcu telesnú hmotnosť vzpierača (v prípade Otta to bola 70kg vážiaca činka), z ramien vyrazil do vystretých rúk 139kg vážiacu činku – to všetko pri telesnej hmotnosti 63kg.

Arco Brothers

Známe sú ja jeho silové výkony, ktoré predvádzal v spoločne s bratom Petrom (vystupovali pod umeleckým menom Arco Brothers) počas exhibícií v Londýne, Paríži, Berlíne a iných mestách Európy, Asutrálie a aj v USA. Spomína sa tiež to, že Otto bol zapáleným filatelistom a na cestách po svete, ktoré absolvoval spravidla s Mogyorossym alebo bratom, pomerne značnú časť peňazí míňal práve na známky. Našiel som informáciu, že krátko pred 1. svetovou vojnou sa dostal do finančných problémov, ktoré riešil predajom zbierky známok, za ktoré v získal 15.000USD (tzn. dnes je to ekvivalent cca 400.000USD).
Zbehlý bol aj ako umelecký kováč. Všetky rekvizity, ktoré počas svojich vystúpení používal, si ukul a ozdobil sám. ARCO – NOWOSIELSKI aj výborne kreslil a niektoré z jeho fotografií vlastnoručne doplnil o antické stĺpy, meče, štíty a kópie tak realisticky, že často nebolo možné odhaliť, že sú dokreslené, alebo domaľované. Vďaka pôsobeniu vo Viedni, mal vzťah k vážnej hudbe.

Okrem sily Otto ARCO – NOWOSIELSKY uznávaný bol aj vďaka svalovému rozvoju postavy (obvod hrudníka 114cm, bicepsu 42cm, pásu 81cm – to všetko pri výške už spomínaných 158cm), preto pravidelne dostával ponuky od sochárov a maliarov, pre ktorých bol modelom pri vytváraní ich diel. Určitý čas žil a pôsobil v Paríži, kam prišiel na pozvanie Auguste RODINA (jeden z najväčších sochárov 19. storočia; inšpiráciu hľadal aj v antických časoch, ktoré boli známe zobrazovaním muskulatúrneho tela najlepších hrdinov a aj športovcov svojej doby, často aj prostredníctvom nahých resp. ľahko zaodetých sôch).

Otto ARCO - Calvert kniha

Sila a muskulatúrnosť Otta ARCO – NOWOSIELSKÉHO bola dôvodom, prečo mu pozornosť venoval aj v USA pôsobiaci Alan CALVERT, ktorý ako majiteľ spoločnosti Milo Bar-Bell, prostredníctvom výroby činiek prispel k popularizácii silových cvičení, silových tréningov, vzpierania a bodybuildingu v USA v rozmedzí rokov 1902-1930. CALVERT totiž pre zákazníkov pravidelne vydával niekoľkostránkové brožúrky, v ktorých pozornosť venoval nielen samotnému tréningu (zverejňoval tréningové postupy, ktoré položili základy prvých bodybuidling tréningov) s jednoručnými aj veľkými činkami z produkcie Milo Bar-Bell Company, ale tiež spôsobu, ako prezentovať svaly na verejnosti resp. na fotografiách, ktoré následne publikoval vo svojich časopisoch Strength a Body Molding (tie boli výhradne bez reklám v čase, keď bol ich šéfredaktorom) resp. knihách.

Otto Arco - Nowosielski

CALVERT pozorne sledoval európsku scénu silových športov, ktorá až do prvej svetovej vojny bola výrazne lepšia, ako tá americká. Skúmal tréningové systémy, ktoré propagoval Eugene Sandow, Edmond Desbonnet, Theodore Siebert a ďalší, sledoval publikačnú činnosť v Európe vydávaných časopisov Kraft und Gewandtheit (Sila a obratnosť, Nemecko) a novín Illustrierte Athleten-Zeitung (Nemecko), Neuigkeits Welt-Blatt (Rakúsko), aby aj na základe ich poznatkov a skúseností prinášal vo svojich článkoch relevantné informácie o silovom tréningu.

super strength and body moulding

V prvej polovici 20. rokov 20. storočia CALVERTOVU pozornosť získal vďaka svalovému rozvoju aj Otto ARCO – NOVOSIELSKI. Jeho fotografie sa objavili nielen v knihe Super-Strenght (1924), ale spoločne s ním spracoval sériu článkov pod názvom "How to Learn Muscle Control", kde pozornosť venovali ovládaniu svalov - pózovaniu (pózovanie a prezentácia boli podľa Calverta a aj Nowosielskeho najvyššou formou kontroly tzn. ovládania svalov, k rozvoju ktorých pomáhali práve vhodne zostavené silové tréningy). Otto ARCO – NOWOSIELSKI je uvádzaný aj ako autor kníh, ktoré sa venujú problematike vzpierania aj pózovania - ovládania svalov.

Otto Arco Books

Po presťahovaní sa do USA udržiaval Otto ARCO – NOWOSIELSKI priateľské kontakty s prvými bodybuildermi germánsko – amerického pôvodu, ktorí spravidla pôsobili v New Yorku. Patril medzi nich aj majiteľ vyhľadávanej činkárne Siegmund KLEIN (ten si za manželku vzal dcéru Ludwiga Durlachera, známeho pod umeleckým menom prof. Louis Attilla). Otto ARCO – NOWOSIELSKI opustil svet silových tréningov a činiek vo veku 79 rokov, 24. mája 1960.

Resources Strength - America's First Muscle Magazine: 1914-1935, Iron Game History
www.facebook.com/zsilnychnajsilniejsi
www.neckberg.com/otto-arco-the-master-of-muscle-control
www.nowosielski.de/sas/web/zygmunt

Discussion at the article:

AMIX diskusia