2019 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v Maswrestlingu, Bardejov

2019 Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v Maswrestlingu, Bardejov

Mas wrestling

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MASWRESTLINGU

27.-28. SEPTEMBER 2019
Slovenská asociácia silového preťahovania

MAS Wrestling

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Dátum a miesto konania ... 27. až 28. septembra 2019 v mestskej športovej hale, Mlynská 1, Bardejov

PROGRAM SÚŤAŽE
27. september (piatok)

 • 15:00 – 17:00 ... prezentácia, váženie
 • Ženy ... 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, 85+kg
 • Muži ... 70 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, 125 kg, 125+ kg

28. september (sobota)

 • 8:30 – 9:00 ... prezentácia chlapci 12 až 14 rokov
 • od 10:00 ... súťaž

PODMIENKY SÚŤAŽE
Na súťaži sa môžu zúčastniť súťažiaci bez akejkoľvek registrácie v kategóriách chlapci 12 až 14 rokov, ženy a muži, ktorí v termíne do 16.septembra 2019 zaslali prihlášku. Súťažiaci musia mať športové oblečenie podľa možnosti v súlade s pravidlami Medzinárodnej federácie Mas-Wrestlingu tzn.  muži šortky (trenky) a ženy šortky a športové tričko

Žiadosť o účasť – prihláška
Prihlášky na účasť je treba zaslať do 16.septembra 2019 na adresu: KSTaK Matej Bardejov, Mlynská 1, 085 01 Bardejov alebo emailom janmatej47@gmail.com. V prihláške je treba uviesť meno a priezvisko, hmotn. kategóriu, názov klubu (nie je podmienkou), alebo adresu bydliska, krajinu. Pri prezentácii je treba predložiť osobný doklad.

Informácie ... Ján Matej, tel.: 0911 47 10 18, +421911 471 018, email: janmatej47@gmail.com

Systém súťaže
Súťaž je individuálneho charakteru a koná sa v súlade s pravidlami Medzinárodnej federácie Mas-Wrestlingu. V súvislosti od počtu účastníkov v jednotlivých hmotnostných kategóriách sa súťaž uskutoční podľa nasledovného súťažného systému:

 • pre 6 alebo viac športovcov v hmotnostnej kategórií sa bude súťažiť systémom s vylúčením po dvoch porážkach s rozdelením do skupín „A“ a „B“
 • pre 5,4 alebo 3 športovcov v hmotnostnej kategórii sa bude súťažiť kruhovým systémom
 • pre 2 alebo menej športovcov v hmotnostnej kategórii sa hmotnostná kategória pripojí k nasledujúcej váhovej kategórii

Hmotnostné kategórie

 • Chlapci 12 až 14 rokov ... bez rozdielu hmotnosti
 • Ženy ... 55 kg, 65 kg, 75 kg, 85 kg, 85+kg
 • Muži ... 70 kg, 80 kg, 90 kg, 105 kg, 125 kg, 125+kg

Financovanie

 • Súťažiaci pri prezentácii zaplatia štartovné vo výške 10 €. Všetky náklady na prípravu a vedenie súťaže znáša organizátor KSTaK Matej Bardejov, ktorý bol Slovenskou asociáciou mas-wreslingu poverený túto súťaž organizovať.
 • Organizátor zabezpečí pre súťažiacich a doprovod pitný režim a po ukončení súťaže jedlo a občerstvenie
 • Cestovné náklady, ubytovanie a ostatné náklady súvisiace s účasťou hradí vysielajúca organizácia alebo súťažiaci

Tituly a ceny
Každý súťažiaci dostane účastnícky diplom. Pretekári ktorí obsadia 1.2. a dve 3.miesta v jednotlivých hmotnostných kategóriách obdržia medaily a diplomy. Víťazi pohár

Ubytovanie
Pre účastníkov je k dispozícii Penzión Šport Bardejov v cene:

 • 1-lôžková izba – 15€,
 • 2-lôžková izba – 26 €
 • 3-lôžková izba – 36€
 • 4-lôžková izba – 46€

Raňajky je možné objednať za poplatok cca 5 €/osoba Izby sú s vlastnou kúpeľnou a toaletou, satelitnou TV, pripojenie na internetj bezplatné Bezplatné parkovanie pri penzióne
Penzión Šport, Kutuzová 34, 085 01 Bardejov GPS: N49.29926º, E 21.270 97º Email: penzion@sportbardejov.sk Tel: 0903 635 294 Rezervovať ubytovanie môžete cez hore uvedený e-mail alebo organizátorom súťaže tel.0911471018, +421 911 471 018,e-mail : janmatej47@gmail.com.

Poistenie
Vzhľadom nato, že organizátor nemôže poistiť účastníkov súťaže, je každý z účastníkov povinný zaistiť si vlastné poistenie. Pri prezentácii každý pretekár podpíše prehlásenie, že štartuje na vlastnú zodpovednosť bez ktorej nebude pripustený k súťaži.

Discussion at the article:

AMIX diskusia