Pripomíname si 60 rokov organizovanej kulturistiky na Slovensku a v Československu

Pripomíname si 60 rokov organizovanej kulturistiky na Slovensku a v Československu

Projekt Hall of Fame - Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku
vznikol aj vďaka podpore od spoločnosti
AMIX Nutrition.
Fall of Fame - Slovenská sieň slávy v kulturistike/fitness

24. a 25. mája 2024 si pripomenieme, že pred 56. rokmi sa v Československu, presnejšie v Bratislave, uskutočnil v našich krajinách historicky prvý celoštátny šampionát v kulturistike. Dobové materiály potvrdzujú, že na súťažné pódium týchto 1968 Majstrovstiev Československa v kulturistike, v Parku kultúry a oddychu Bratislava, napokon nastúpilo 34 súťažiacich, medzi ktorými vynikal víťaz kategórie nad 175cm a zároveň aj absolútny víťaz šampionátu Ing. arch. Juraj VIŠNÝ (aktuálne už člen Siene slávy kulturistiky a fitness na Slovensku v spomínanom roku 1968 reprezentoval oddiel Lokomotíva Bratislava).  Od uznania kulturistiky resp. kulturizmu v Československu telovýchovnými orgnánmi za oficiálny šport do momentu, kedy tí, ktorí sa kulturistike/kulturizmu venovali, získali možnosť bojovať o tituly Majstrov Československa teda uplynuli 4 roky.

V tomto roku (presnejšie, počas celého roku 2024) si budeme opakovane pripomínať ďalší nespochybniteľný fakt - 13. apríla 1964 vznikla Ústredná komisia kulturizmu ako súčasť vzpieračskej sekcie ÚV ČZTV (skratka Ústredného výboru československého zväzu telesnej výchovy - to je práve ten telovýchovný orgán, ktorý rozhodoval o uznaní/neuznaní kulturistiky za šport, čiže o jej legalizácii v Českolovensku). Od tohto významného medzníka teda uplynulo neuveriteľných 60 rokov tzn. 60 rokov existuje na Slovensku, v Čechách a do roku 1993 v Českolovensku kulturistika ako legálny, organizovaný šport.
Netreba zabúdať, že páni Vojtěch FIALA, Alexander BAČINSKÝ (mimochodom, založil v Košiciaciach už v roku 1962 prvú oddiel kulturistiky v Československu), Milan JABLONSKÝ, Juraj VIŠNÝ, Ladislav FILIP, Emil MÜLLER a spol. stáli pri uznaní kulturistiky/kulturizmu za šport, ktorému sa aktuálne (v kondičnej, alebo súťažnej podobe) venujú na Slovensku a v Čechách tisíce priaznivcov.

Z historických materiálov jasne vyplýva, že úsilie členov Ústrednej komisie kulturizmu prakticky hneď od roku 1964 sleduje niekoľko cieľov, ktoré postupne dokázali zrealizovať:

  • podarilo sa kulturistiku spopularizovať (pomocnú ruku ponúkol aj Jozef MAZÁG, v tom čase šéfredaktor odborného mesačníka zameraného na šport, známeho pod názvom Tréner a cvičiteľ; články o kulturizme sa objavili v týždenníku Štart, aj vo Svete socializmu), v tom čase všeobecne dobre známe hviezdy kulturistiky v Československu v spolupráci s členmi komisie spracovali metodické materiály slúžiace ako podklady k tréningu a zároveň informačný zdroj pre fanúšikov kulturistiky u nás; určite okrem článkov a metodických príručiek spomenúť treba aj legendárne knižné publikácie z týchto čias Kulturizmus - Kulturizmom k zdraviu, sile a kráse (1965), Kulturistika (1966), ABC Kulturizmu (1967), Kulturistika (1968), vychádzať začali aj Ročenky kulturistiky

Knihy o kulturistike

  • vytvorené boli prvé pravidlá kulturistiky, ktoré obsahovali estetickú časť tzn. hodnotenie muskulatúrnosti a vzhľadu postavy, ale aj časť silovú
  • vyškolení boli prví tréneri a aj rozhodcovia kulturistiky (školenie zorganizované už v októbri 1964 absolvovalo 33 účastníkov), čím sa vytvorili podmienky aj pre lokálny rozvoj kulturistiky a predpoklady pre organizovanie prvých regulárnych súťaží v kulturistike na území Československa (ako oficiálne prvá súťaž sa spomína Veľká cena Mladej gardy Bratislava z novembra 1964, kde o víťazstve Juraja VIŠNÉHO rozhodovali výkony v bench-presse, drepe s činkou a bicepsových zdvihoch, nasledované hodnotením svalového rozvoja a voľných zostáv)
  • zorganizovali sa ďalšie pohárové súťaže, z ktorých sa najvýznamnejšími v priebehu času na Slovensku stali O putovný pohár časopisu Tréner a cvičiteľ, v Čechách O cenu Sandow v Mariánských Lázních a Cena Orlických hor
  • vytvorené boli oblastné - krajské zväzy kulturistiky
  • v roku 1968 sa priamo podieľa na organizácii už spomínaných 1. Majstrovstiev Československa v kulturistike, ktorým predchádzajú kvalifikačné súťaže - iba TOP2 súťažiaci z kvalifikačných súťaží mohli napokon 24. a 25. mája 1968 bojovať o titul Majster Československa (vo výškových kategóriách; 2 určené pre súťažiacich v juniorskom veku, 2 pre mužov)
  • Juraj Višný

  • následne v roku komisia končí svoju činnosť a 3. mája 1969, ustanovujúcou konferenciou Československého zväzu kulturistiky sa kulturistika oficiálne osamostatňuje od zväzu vzpierania; šéfom novovzniknutého Československého zväzu kulturistiky sa stáva Emil MÜLLER, Slovenského zväzu kulturistiky Štefan GAŠPAR, Českého zväzu kulturistiky Vojtěch FIALA.

60 rokov organizovanej kulturistiky na Slovensku

Prakticky od začiatku roku 2024 upozorňujeme na sociálnych sieťach portálu EastLabs na to, že rok 2024 bude primárne venovaný 60. rokom existencie organizovanej kulturistiky na Slovensku a v Československu. V priebehu roku 2024 sa určite nebude jednať o jednorázovú, ale prakticky celoročnú akciu, počas ktorej si spomínané výročie budeme pripomínať opakovane. Článkami v sekcii Sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku, archívnymi fotografiami, rozhovormi s tými, ktorí stáli pri zrode organizovanej kulturistiku v našich krajinách.

"Áno, je to tak", povedal pre náš portál p. Michal ČAPLA, ktorý ako rozhodujúca osobnosť (spoločne s ďalšími) stál pri vzniku samostatnej Slovenskej asociácie kulturistiky po rozdelení Československa v roku 1993 a do roku 2011 bol na jej čele ako prezident. "60 rokov existencie organizovanej kulturistiky na Slovensku si po dohode s partnermi pripomenieme nie jednou, ale hneď minimálne dvoma akciami - prvá sa uskutoční vďaka iniciatíve p. Tomášeka 15.6.2024 v Trnave, druhá 12.10.2024 v Košiciach. Obe akcie podporí p. Gajňák, mediálne sa o pripomenutie si skutočnosti, že organizovaná kulturistika na Slovensku a v Československu existuje už 60 rokov, stará portál EastLabs.sk."

"Zmyslom týchto akcií je nielen umožniť tým, ktorí aktuálne už majú 65, 70, možno aj viac rokov a v minulosti sa podieľali aj spoločne s p. Čapom na rozvoji kulturistiku u nás stretnúť sa, ale zároveň im vzdať úctu a rešpekt", doplnil p. Čaplu už spomínaný p. René TOMÁŠEK, ktorý je známy vďaka projektom organizovaným pod hlavičkou Fitness Weekend-u. "Odovzdať im ďakovné listy, niektorí si z rúk p. Pavliska, ktorý sa podieľali na kreovaní Siene slávy kulturistiky a fitness na Slovensku, prevezmú unikátne trofeje. Tí, ktorí sú zo západnej časti Slovenska sa stretnú v Trnave, tí z východnej časti Slovenska v Košiciach. O účastníkoch rozhodne predovšetkým p. Čapla, ktorého prínos k rozvoju kulturistiky a aj fitness na Slovensku je nespochybniteľný."
sieň slávy kulturistiky a fitness na Slovensku

Discussion at the article:

AMIX diskusia