Z histórie dopingovej kontroly - aj v Československu

Z histórie dopingovej kontroly - aj v Československu

Kurz trenerov bodybuilding, kulturistika, fitness

Farmaká resp. látky so špecifickým účinkom zvyšujúcim výkonnosť spočiatku v boji s nepriateľom, pri náboženských obradoch a neskôr aj pri športových výkonoch, by ste v histórii ľudstva našli bez problémov.

 • spomeniem laudanum (liehová ópiová tinktúra) používané bežcami začiatkom 19. storočia
 • v 20. rokoch rovnakého storočia odštartovala aplikácia kofeínu (vďaka dvojici nemeckých chemikov Runge a Goethe, ktorá spracovala proces jeho extrakcie)
 • v 60. rokoch cyklisti nedali dopustiť na kocku cukru napustenú éterom, boxeri sa spoliehali na nápojový mix zložený z brandy (pálenka vyrábaná z vína) a kokaínu, atléti na tzv. Vin Mariani (mix vína a extraktu kokaínu)
 • v rokoch 70. (keď stúpa popularita diaľkových, niekoľkodňových pretekov) cyklisti do seba lejú alkoholové sirupy so strychnínom (alkaloid získavaný z rastlinného materiálu - v špecifickom dávkovaní sa využíval okrem medicíny na podporu chuti do jedla, pri liečbe svalovej ochabnutosti atď., ale aj ako jed na potkany), kokaínom a kofeínom
 • v 80. rokoch 19. storočia popri cyklistike stúpa záujem o súťaženie v diaľkovej chôdzi a do arzenálu dobových športovcov pribudne morfium
 • 90. roky a prelomom 19./20. storočia odštartujú experimenty s "povzbudzujúcimi nápojmi" pre dostihové kone, kde sa objavuje všetko možné (strychnín, morfium, kokaín, ópium atď.); anglický slovník je obohatený o nové slovo "doping" (znamená to podávanie stimulantov koňom) a spomínané stimulanty sa začnú označovať ako "dopingové látky"; paradoxne, "doping a dopingové látky" sa spájali len a len s koňmi tzn. zvieratami, napriek tomu, že rovnaké látky využívali už vtedy doboví atléti
 • v prvej dekáda 20. storočia sa dopovanie koní sa stalo štandardom a tak sa hľadali metódy, ako "kone - dopingových hriešnikov" odhaliť. Veda po prvý krát hľadá postupy na odhalenie dopingu a slávi úspech - najprv v Poľsku pôsobiaci Alfred Bukowski (v roku 1910), o niečo neskôr aj vo Viedni žijúci Sigmund Fränkel prichádzajú s metodikou, pomocou ktorej zo slín koní dokážu odhaliť zakázané látky
 • strychnín, alkohol, kofeín, kokaín, morfium a spol. využívajú doboví atléti na povzbudenie, ale po prehratom zápase boxer Jamies Jeffries v roku 1910 prehlásil, že boxoval "nadopovaný" (do jeho čaju údajne niečo primiešali) a preto prehral - slovo doping sa tak po prvý krát spája nielen s povzbudzujúcim, ale aj tlmiacim účinkom na výkon
 • 20. až 40. roky prinášajú prelomové postupy pri syntéze hormónov, spoznávajú sa povzbudzujúce účinky amfetamínov (tie ešte v roku 1887 syntetizoval v Berlíne pôsobiaci Lazär Edeleanu), odštartuje sa masová výroba Pervitínu (jeho účinky sú oceňované nemeckým Wehrmachtom v 2. svetovej vojne), amfetamíny podporujú bdelosť letcov na oboch stranách frontu a v mierových časoch si ich obľúbili aj mnohí športovci; doping (tzn. užívanie ZAKÁZANÝCH látok, postupov a metód) je fenoménom každého športu - aj toho súčasného, kde v 60. rokoch prichádzajú na scénu anabolicko-androgéne steroidy, v rokoch 80. rastový hormón, inzulín a spol. atď.
 • a úmrtia športovcov prinášajú aj rozhodnutia - objavujú sa prvé listiny zakázaných látok, vznikajú tzv. antidopingové laboratóriá, štartuje sa testovanie športovcov

Čo je zjednodušene doping v športe?

 • používanie látok patriacich do zakázaných farmakologických skupín (stimulancia, narkotické analgetiká, anaboliká, diuretiká, peptidické a glykoproteínové hormóny a ich analógy atď.)
 • používanie rozličných dopingových metód (krvný doping, farmakologická, chemická a fyzikálna manipulácia)

Počul som niekoľko príbehov, ktoré sa viažu k slovu - doping. Na pôvod samotného slova doping existuje niekoľko teórií. Podľa jedného korene nájdeme v Belgicku, ktoré je federatívnym štátom troch oblastí so samostatnými jazykmi - nemeckojazyčný Bruselský region, francúzskojazyčný Valónsky region a Vlámsky región, v jazyku ktorého je aj vlámske slovo "doop" (údajne označuje tuk na mazanie podošiev proti premoknutiu).

Ďalší príbeh tvrdí, že ako "dop" bol v 17. storočí označovaný povzbudzujúci odvar z korienkov a bylín špecifických rastlín, ktorý si obľúbili kolonizátori prichádzajúci z Európy do Ameriky v časti Nový Amsterdam (dnešná časť mesta New York). 

Príbehy prichádzajúce z Južnej Afriky zase tvrdia, že ako "dop“ v pravom slova zmysle bol označovaný špecifický druh povzbudzujúcej pálenky používaného kmeňmi v danej oblasti pri náboženských obradoch.

V štátoch Amerike "dop resp. doping" bol silný vývar tabaku, ktorým priekupníci "povzbudzovali" staré kone, aby ich lepšie predali.

Spomeniem aj prelom rokov 1951/1952, kedy v mladučkej Nemeckej spolkovej republike vypukol medializovaný škandál súvisiaci s dopingom, kde sa preukázateľne použil methyltestosteron a testosterone propionate (tzn. farmaká s hormonálnym účinkom, obdobné ako tie, ktoré v roku 1950 stáli údajne za úspechom veslárov Dánska na Európskom šampionáte). Nemeckí športovci/veslári, ktorí bojovali o postup na Olympiádu v Helsinkách v kvalifikačných klubových pretekoch, sa rovnako ako boxer James Jeffries v roku 1910 sťažovali, že lekár národného teamu Dr. Martin BRUSTMANN im podal "doping", negatívne tým ovplyvnil ich výkon a oni - neuspeli.
V tom čase sa totiž slovom "doping" označoval postup, ktorý športový výkon nielen zvyšoval, ale aj utlmoval. Práve vďaka "BRUSTMANN škandálu" sa v Nemecku objaví (zatiaľ ešte nejasná) definícia, podľa ktorej je doping "podanie akéhokoľvek faramaceutika resp. medicínsky využívanej látky športovcovi za účelom zvýšenia/zníženia výkonu".

Následne sa táto definícia upravuje, vylepšuje, hľadajú sa metodiky, vylepšujú sa technologické postupy ako doping (a dopingových hriešnikov) odhaľovať. A iba málokto dnes už vie, že historicky 3. antidopingové laboratórium na svete bolo zriadené v 60. rokoch 20. storočia v Československu.

1966 ... oficiálny začiatok činnosti Pražského antidopingového laboratória; analýzy sa robili v Ústave toxikológie a súdnej chémie v Prahe (Na Bojišti)

1967 ... realizácie prvých dopingových kontrol na cyklistických Pretekoch mieru; zo všetkých odobratých vzoriek rovná tretina bola pozitívnych

doc. RNDr. Chundela CSc a MUDr. Šlechtová ... odborníci, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na vzniku a chode Pražského antidopingového laboratória

1968 ... zriadenie tzv. pojazdného antidopingového laboratória, ktoré bolo umiestnené v starom autobuse; zástupcovia Medzinárodnej cyklistickej federácie uskutočnili kontrolu práce antidopingového laboratória a vysoko ocenili jej odbornosť; v októbri sa antidopingové laboratórium stáva súčasťou Účelové zariadenia TJ Favorit Brno

1970 ... československí antidopingoví pracovníci sa stávajú školiteľmi pre ostatné socialistické štáty

1971 ... antidopingové laboratórium dostáva k dispozícii prvý systém plynovej chromatografie (hmotnostná spektrometria GC-MS od formy Finnigen) a ako Laboratórium dopingovej kontroly (LDK) sa stáva účasťou Krajského ústavu národného zdravia Stredočeského kraja

1971 – 76 ... Laboratórium dopingovej kontroly realizuje odbery na súťažiach národného aj medzinárodného charakteru, ktoré sa uskutočňujú na území Československa

1976 ... možnosti Laboratória dopingovej kontroly sa rozširujú – prostredníctvom RIA (radioimunoanalýza) metódy je schopné detekovať prítomnosť anabolických steroidov vo vzorkách moču

1977 ... Laboratórium dopingovej kontroly dostáva oficiálnu akreditáciu od Medzinárodnej cyklistickej federácie a stáva sa medzinárodne uznávaným a rešpektovaným pracoviskom

1978 ... vzniká Oddelnie dopingovej kontroly (ODK), jeho primárom sa stáva doc. Chundela; k dispozícii dostáva priestory na Strahovskom štadióne

1979 – 82 ... možnosti Oddelnia dopingovej kontroly sa ďalej rozširujú nákupom najnovšej dobovej techniky zameranej predovšetkým na detekciu anabolických steroidov

1982 ... pravidelné kontroly odborníkov z MOV potvrdzujú vysokú odbornú aj technickú zdatnosť Oddelnie dopingovej kontroly; dostáva akreditáciu Medzinárodnej atletickej federácie, no na dokončenie akreditačného procesu je nutné zaplatiť poplatok, ktorý Československo odmieta uhradiť

1983 ... Pretekov mieru sa naposledy zúčastňuje legendárne pojazdné laboratórium

1984 ... umiera doc. RNDr. Chundela, MUDr. Šlechtová je poverená vedením Oddelnia dopingovej kontroly

1986 ... Oddelnie dopingovej kontroly konečne získava plnú akreditáciu MOV a nemusí uhradiť predpísaný poplatok; po prvý krát sa darí preukázať zneužívanie testosterónu na základe prekročenia pomeru medzi hodnotiacimi markermi

1989 – 90 ... pád komunistického zriadenia v Československu priniesol so sebou uvoľnenie cenzúry tlače, v ktorej sa objavujú mnohé tajné informácie o Československom dopingovom programe z prelomu 70./80. rokov; Oddelnie dopingovej kontroly je osočované z podieľania sa na tomto programe

1991 – 92 ... Lekárska komisia MOV na čele s jej sekretárom profesorom Donikem opakovane robí kontrolu činnosti a prístrojového vybavenia Oddelnia dopingovej kontroly, odporúča rozšíriť priestorové kapacity oddelenia

1991 ... Československo podpisuje Chartu proti dopingu a v nasledujúcom období je legalizovaný Československý antidopingový výbor

1992 ... po reorganizácii prechádza Oddelnie dopingovej kontroly pod Ústav športovej medicíny, k dispozícii dostáva nové priestory v bývalej materskej škôlke v Hloubětíně, prístrojové vybavenie sa dopĺňa o nový systém schopný s vyššou citlivosťou analyzovať vzorky s AAS

1992 – 99 ... postupná privatizácia Ústavu športovej medicíny znamená ďalšiu reorganizáciu a následný prechod Oddelnie dopingovej kontroly pod hlavičku Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe

1993 ... s rozdelením Československa vznikajú nástupnícke organizácie – Slovenský a Český antidopingový výbor s Oddelním dopingovej kontroly

1993 ... Slovenský a Český antidopingový výbor vydávajú vlastné smernice pre kontrolu a postih dopingu v športe

1993 – 98 ... športovci ako hlavného predstaviteľa Českého antidopingového výboru začínajú vnímať J. Chlumského, ktorý naštartuje nový trend preventívno-represívnych akcií medzi českými športovcami; zo zverejnených informácií vyplýva, že za uvedené roky bolo vykonaných 4.425 kontrol, prítomnosť dopingových látok bola preukázaná v 86 prípadoch; kolektívne a vybrané olympijské športy (v porovnaní s kulturistikou a silovým trojbojom) s najväčšou základňou a maximálnou štátnou podporou dopadli nasledovne:

 • cyklistika ... 754 kontrol, 4 pozitívne prípady
 • atletika (všetky športy) ... 685 kontrol, 9 pozitívnych prípadov
 • kulturistika s silový trojboj ... 352 kontrol, 45 pozitívnych prípadov
 • futbal ... 244 kontrol, 5 pozitívnych prípadov
 • hokej ... 235 kontrol, 2 pozitívne prípady
 • basketbal ... 184 kontrol, 1 pozitívny prípad
 • hádzaná ... 157 kontrol, 1 pozitívny prípad
 • volejbal ... 147 kontrol, 1 pozitívny prípad
 • vzpieranie ... 125 kontrol, 5 pozitívnych prípadov
 • tenis ... 54 kontrol, žiaden pozitívny prípad

2000 ... od roku 1966 Pražské antidopingové laboratórium urobilo analýzu 23.524 vzoriek

2011 ... správa z tlače: po vyše 40 rokoch skončilo činnosť pražské antidopingové laboratórium, jedno z najstarších pracovísk tohto druhu na svete. Platnú akreditáciu Svetovej antidopingovej agentúry má 33 laboratórií vo svete (z nich 19 v Európe), pražské patrilo medzi ne. V novembri 2009 mu udelili aj licenciu na detekciu rastového hormónu v krvi. Po strate štátnej podpory vedenie laboratória krylo prevádzku z príjmov za analýzy, ale potrebovalo modernizovať vybavenie, niektoré prístroje mali 25 rokov. Ministerstvá zdravotníctva a školstva, pod ktoré patrí šport, však odmietli uvoľniť potrebných 16 miliónov českých korún na jeho ďalší rozvoj.

Poznámky Zbyněk SLANAŘ:
 • MUDr. Šlechtová zemřela 24. 11. 2018 (78)

Pro zajímavost uvádím, že v pokračování rodinné tradice se ujal syn doc. Chundeli a MUDr .Šlěchtové RNDr. Zdeněk Chundela Ph.D, který do zrušení pracoval v Pražské antidopingové laboratoři a měl by současně pracovat v ADL Kreischa.

Vedoucí pracovníci dopingové laboratoře té doby se setkávali na mezinárodních symposií a to i včetně západních expertů. 2. kongres se konal v Moskvě (12. - 14. 4. 1985) ... pár zvučných elitních analytiků té doby Donike, Zimermann, Schänzer - SRN; Beckett - Anglie; Dugal - Kanada; Uraletz, Krohin - SSSR; Claustnitser, Grosse - NDR; Prokop - Rakousko; Lecklerk - Holandsko a další.
Všichni byli pozváni na prohlídku Moskevské laboratoře. Dle prof Becketta v současné době nejlépe vybavená laboratoř na světě. K dispozici 8 hnotnostních spektrometrů.Každý den kongresu se nesl v duchu odborných přednášek. Prostor byl věnováno otázkám hydrolýzy testosteronu a rozdílem ve výsledcích při použití různých glukuronidáz a sulfatás, hovořilo se o použití SIM (selected ion monitoring - monitorování vybraných iontů) při identifikaci anabolických steroidů, elitní analytici řešili metabolity klostebolu, mesterolonu, oxymesteronu atd.

Discussion at the article:

AMIX diskusia