IFBB zásadne mení pravidlá súťaženia na 2021 EBFF Majstrovstvách Európy

IFBB zásadne mení pravidlá súťaženia na 2021 EBFF Majstrovstvách Európy

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2021 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.Už počas IFBB Kongresu na 2020 IFBB Majstrovstvách sveta sa objavili strohé informácie o tom, že aj federácia IFBB International začne vytvárať príležitosti na súťaženie pre športovcov, ktorí nie sú členmi národných federácií v jednotlivých členských IFBB štátoch. Výsledkom prvých úvah v tomto smere je aj otvorenie kategórie ZAČIATOČNÍK na 2021 IFBB/EBFF Majstrovstvách Európy, ktoré sú príležitosťou bojovať o cenné kovy pre športovcov, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá:
 • a/ nikdy nesúťažili na medzinárodných súťažiach
 • b/ nikdy nesúťažili na národných šampionátoch
 • c/ štatút ZAČIATOČNÍK platí pre celú súťažnú sezónu v danom roku tzn. športovec môže opakovane súťažiť ako začiatočník na súťažiach, kde bude táto kategória otvorená
 • d/ ak v priebehu danej sezóny súťažiaci - začiatočník bude súťažiť na medzinárodnej scéne v kategórii určenej pre mužov a ženy (tzn. seniori), stráca štatút začiatočník
 • e/ ZAČIATOČNÍK nemusí byť členom národnej federácie, ale k súťaženiu v kategórii ZAČIATOČNÍK potrebuje súhlas národnej federácie
 • f/ registrácia súťažiacich v kategóriách ZAČIATOČNÍK sa môže realizovať buď prostredníctvom národných federácií, alebo nezávisle na nich, priamo na IFBB stránke na to určenej

Kategórie určené pre začiatočníkov

 • kulturistika mužov ... do 70kg, do 80kg, do 90kg, nad 90kg
 • men´s physique ... do 173cm, do 179cm, nad 179cm
 • bikini ... do 160cm, do 166cm, nad 166cm

Poznámka: v súvislosti s informáciou, ktorú sme obdržali z centrály IFBB, hľadáme odpovede (resp. upresnenie) na otázky, súvisiace s nasledujúcicmi kritériami:

 • a/ platí toto pravidlo iba pre IFBB/EBFF súťaže, alebo aj pre súťaže organizované inými federáciami?
 • b/ platí toto pravidlo iba pre národné šampionáty, kde sa súťažiaci kvalifikujú prostredníctvo regionálnych súťaží, alebo aj pre tie, kde sa súťažiaci jednoducho iba prihlásia a majú možnosť súťažiť?
 • e/ súhlas je viazaný na národnú federáciu krajiny, ktorej pas má súťažiaci - ZAČIATOČNÍK, alebo súhlas na súťaženie môže získať súťažiaci - ZAČIATOČNÍK z akejkoľvej krajiny (kde pôsobí národná federácia s príslušnosťou k IFBB tzn. od tejto národnej federácie), bez ohľadu na to, či má/nemá pas danej krajiny?

Červené karty aj v IFBB/EBFF

Ako už uviedol šéf rozhodcov IFBB Pawel FILLEBORN v podcaste, v tomto roku okrem zmeny názvov niektorých nominácií (presnejšie – bikinifitness sa mení na Bikini a wellness fitness na Wellness), otvorením kategórie ZAČIATOČNÍK a rozdelením ženského fitness na Acrobatic fitness a Artistic fitness (kde sú vyslovene zakázané presne zadefinované akrobatické elementy/prvky ako saltá, premety atď. dobre známe z gymnastiky), súťažiaci musia počítať aj so zavedením tzv. červených kariet.

Pán FILLEBORN uviedol, že rozhodcovské zbory sa opakovane na súťažiach stretávajú s tým, že súťažiaci pózujú v rozpore s aktuálne platnými pravidlami. Je jasné, že najväčšie rezervy v zaujímaní povinných postojov je vidieť v nominácii, kde súťaží najviac súťažiacich - Bikini. Aj na súťaži Dudushkin Fitness Family Grand-Prix v Podoľsku bolo jasne počuť slová hlavného rozhodcu Arťoma GVOZDENKA, ktorý potvrdil, že FILLEBORNOM spomínané pravidlo je už súčasťou pravidiel platných pre Ruskú federáciu kulturistiky a fitness. O čom je reč?

Hlavný rozhodca súťaže môže súťažiaceho kedykoľvek počas jeho vystúpenia upozorniť na to, že v elimácii, semifinále, alebo finále, v skupinovom porovnávaní pózuje v rozpore s pravidlami. Po dvoch takýchto upozorneniach súťažiaci dostane výstrahu (v podobe červenej karty) a ak nastane porušenie tretie, príde trest - v konečných výsledkoch klesne o jedno miesto nižšie. Cieľ tohto opatrenia je jasný - zabezpečiť, aby súťažiaci podstatne viac času venovali pózingu, povinným postojom tak, aby sa uľahčila práca rozhodcovskému zboru a predovšetkým zrýchlil sa priebeh súťaží. Či sa zámer podaril ukážu už 2021 IFBB/EBFF Majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia od 13. do 17. mája 2021, v známom letovisku Santa Susanna (Španielsko).

Nominácie Artistic fitness vs Acrobatic fitness

Záujem o súťaženie v nominácii fitness chce vedenie IFBB podporiť rozčlenením fitness žien/junioriek (zatiaľ je nejasné, či toto členenie bude platiť aj pre vekovú kategóriu detí) do dvoch samostatných kategórií - tradičné fitness bude v podobe nominácie Acrobatic fitness, fitness bez akrobatických prvkov (tzn. zostavy súťažiacich nesmú obsahovať presne definované akrobatické elementy/prvky, samozrejmosťou je umelecký charakter zostavy) má označenie ako Artistic fitness. Aké elementy/prvky sú v Artistic fitness zakázané? V sprievodnom materiáli, ktorý sme obdržali, je uvedené:

 • Flips (salto) ... any type
 • Handsprings ... any type
 • Aerial cartwheel
 • Round off
 • Diveroll
 • Any combination of the above mentioned moves
 • na 2021 IFBB/EBFF Majstrovstvách Európy jedna a tá istá súťažiaca nebude môcť súťažiť v nominácii Artistic fitness a aj Acrobatic fitness
 • POZNÁMKA: ďalšou novinkou je nominácia Fitness Chalange, ktorú si rozoberieme v samostatnom článku.

Discussion at the article:

AMIX diskusia