V júli bude 1. stupeň trénerského kurzu - Bodybuilding a Fitness Inštruktor

V júli bude 1. stupeň trénerského kurzu - Bodybuilding a Fitness Inštruktor


Bodybuildinga a Fitness Inštruktor - základná úroveň, 1. stupeň ... júl 2020

Základný trénerský kurz Bodybuilding a Fitness Inštruktor 1. stupeň sa mal uskutočniť v marcovom termíne, v Činkárni Čambal - Petržalka. Pre koronakrízu však pôvodné termíny boli zrušené a aktuálne vás Dr. Milan ČÍŽEK pozýva aj so svojimi kolegami na kurz, ktorý bude zrealizovaný v priebehu mesiaca JÚL 2020.
cena kurzu: 189,00€
bližšie informácie: cizekifbb@hotmail.com

Bodybuilding - Musclebuilding

Svet športu ho/ju pozná pod rôznymi menami (je však pravdou, že mnohí ho/ju stále za šport nepovažujú). Pár príkladov?

 • testépítés ... Maďarsko
 • vucut gelistirme ... Turecko
 • atletičeskaja gymnastika ... Rusko
 • la musculation ... Francúzsko
 • musculascau ... Portugalsko
 • kehonrajennus ... Fínsko
 • fisicoculturismo ... Španielsko

Áno, reč je o bodybuildingu (názov bežne používaný predovšetkým v anglicky hovoriacich krajinách), ktorý sa v našich zemepisných šírkach presadil v ranných 60. rokoch 20. storočia pod menom kulturistika.
FitnessŠkola
Kulturistika má už dávno za sebou detské roky a v súčasnosti práve ona (alebo ak chcete on - bodybuilding), predstavuje základ, z ktorého vychádzajú na prelome 20. a 21. storočia ako na bežiacom páse vznikajúce nové a nové súťažné nominácie, kategórie, disciplíny. Všetko, čo aspoň okrajovo súvisí s využitím silových tréningov z estetických dôvodov (tzn. posilňovanie, cieľom ktorého je špecifický rast svalovej hmoty a úprava proporcií - nie dosahovanie silového výkonu) má jasnú súvislosť s bodybuildingom, ktorého pomenovanie zaviedol do praxe ešte v roku 1903 Eugene SANDOW v knihe s rovnakým názvom - ten vznikol spojením dvoch jednoduchých anglických slov (s mnoho hovoriacim prekladom do slovenčiny):

 • body ... telo
 • building ... budova, budovať

Bodybuilding ... v našom ponímaní je zložitý a časovo náročný proces, v priebehu ktorého sa primárne dosahuje rast svalovej hmoty (hypertrofia), sekundárne aj jej tvarovanie do finálnej, očakávanej podoby (vďaka úbytku podkožného tuku) prostredníctvom:

 • cieleného využitia špecifického silového tréningu - napr. s využitím hmotnosti vlastného tela, expanderov a gumových pásov, jednoručných a veľkých činiek, špeciálnych strojov so záťažami atď.
 • špecifickej úpravy stravy - zvýšený príjem bielkovín a energetických zdrojov, v prípade potreby užívanie vhodných doplnkov výživy, vitamínov, minerálov atď.
 • dodržiavaním pravidelného režimu - počas ktorého sa dbá nielen na pravidelnosť v tréningu, ale aj na regeneráciu, dostatok spánku a aktívne formy odpočinku

Jedná sa teda o posilňovanie z estetických dôvodov, ktoré je doplnené o ďalšie podporné zložky. Vrcholom snaženia v bodybuildingu je (v prípade dosiahnutia stanoveného cieľa) súťaženie v niektorej z národných, alebo medzinárodných federácií, v súťažných nomináciách členených do hmotnostných a výškových kategórií, ktoré sa vzájomne odlišujú nielen názvom, ale aj hodnotiacimi kritériami. Príklady?
Okrem kulturistiky a klasickej kulturistiky muži súťažia aj v classic physique a men´s physique, po ústupe ženskej kulturistiky do úzadia za stále populárnejšiu a jemnejšiu formu "bodybuildingu" môžeme považovať aj bikinifitness, ďalej bodyfitness, wellness fitness atď. - ich spoločným základom je silový tréning používaný na zmenu telesného vzhľadu a následné hodnotenie progresu v rozvoji svalovej hmoty, proporcií a estetiky tela podľa kritérií jasne definovaných v súťažných pravidlách.

Fitness ... v našom ponímaní je kondičná forma bodybuildingu (tzn. bez súťažných ambícií), prístupná pre verejnosť predovšetkým vďaka rozvoju spočiatku domácich a školských posilňovní, neskôr aj širokej siete verejných fitness centier. Je to takmer rovnako zložitý proces, pri ktorom cieľmi je tvarovanie, úprava telesných proporcií (tzn. opäť posilňovanie z estetických dôvodov), ale aj podpora zdravia, eliminácia dôsledkov starnutia a uchovanie si vitálnosti aj vo vyššom veku. Rast svalovej hmoty je iba sekundárnym dôvodom týchto aktivít.
Pri fitness sa stanovené ciele dosahujú vo výrazne kratšom čase, ako pri bodybuildingu, využívajú sa pri tom mnohé z overených bodybuilding postupov a techník.

Spoločnosť FitnessŠkola s.r.o. pripravila s pomocou lektorov a hostí pre priaznivcov bodybuildingu a fitness koncept kurzov, kempov a seminárov, po absolvovaní ktorých získate ucelený komplex informácií využiteľných nielen pre svoj vlastný rozvoj, ale aj zvýšenie výkonnosti a následné dosiahnutie cieľov u klientov, ktorých môžete získavať v rámci následnej podnikateľskej činnosti.


Aktuálne máte k dispozícii tieto možnosti vzdelávania a zvyšovania si svojej kvalifikácie:

 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - základná úroveň, 1. stupeň
 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - vyššia úroveň, 2. stupeň
 • trénerský kurz ... Bodybuilding a fitness inštruktor - špecializácia na vybrané súťažné nominácie, 3. stupeň
 • odborný kemp ... BikiniFitness Camp

Milan ČÍŽEK ... hlavný lektor, FitnessŠkola s.r.o.

Discussion at the article:

AMIX diskusia
každý nech si robí
author: admin | date: 17.12.2019 21:37:58
čo chce ... samozrejme, ani my nespíme, ale 2. stupeň si vyžaduje viac ... viac informácií ako sme zatiaľ spracovali do prednášok - čo máme
Chyba
author: Oplan | date: 17.12.2019 17:43:10
Asociácia rozbieha vyššie stupne. Robíte chybu že ste sa sústredili ba elementárny stupeň repete.