Intermittent Fasting - komplexný pohľad na prerušované hladovanie

Intermittent Fasting - komplexný pohľad na prerušované hladovanie

Čo je Intermittent Fasting (IF), prerušované hladovanie?

Vo svete fitness/musclebuildingu sa Intermittent Fasting (IF; prerušované hladovanie) využíva ako jedna z ciest, od ktorej sa očakáva primárne úbytok telesného tuku, sekundárne udržanie resp. aký-taký rast svalovej hmoty. Čo je hlavnou črtou akéhokoľvek protokolu Intermittent Fasting (IF)?
Podľa presne stanoveného, pravidelne sa opakujúceho časového harmonogramu/protokolu sa dobrovoľne a cielene striedajú obdobia „hladu/zníženého príjmu kalórií/pôstu“, s obdobím „príjmu jedla“.

  • časový úsek „hladu/zníženého príjmu kalórií/pôstu“ sa označuje jednoznačne ako FASTING (nie je to mučivé hladovanie podľa klasických predstáv, ale doslovným prekladom je pôst, lačnenie); kvôli zjednodušeniu jeho súčasťou je spravidla noc (nočný spánok – logicky, počas spánku sa jednoducho neje a telo je v stave pôstu) plus určitá časť dňa
  • časový úsek, počas ktorého sa jedlo prijíma, je podstatne časovo kratší ako FASTING úsek, označuje sa jednoznačne ako FEEDING (doslova - kŕmenie), alternatívne aj ako „okno na príjem jedla“; jeho súčasťou je časť dňa, pričom posledné jedlo (kvôli uspokojeniu) je často prijímané aj krátko pred spánkom

V rámci Intermittent Fasting (IF) protokolov sú teda JEDNOZNAČNE určené hodiny/časový úsek, počas ktorých/ktorého sa môže/nemôže prijímať klasická strava v podobe jedla, príjem nekalorických tekutín/vody je neobmedzený. Ak sa jedlo po krátkodobej hladovke/pôste prijíma, na dosiahnutie požadovaného efektu (spravidla je to chudnutie) musí mať odporúčané zloženie resp. stanovený kalorický obsah. Dôraz sa kladie predovšetkým na príjem bielkovín, od ktorých sa očakáva v kombinácii so silovým/odporovým tréningom ochranné pôsobenie na svalovú hmotu, energetický obsah potravy MUSÍ byť v konečnom súčte celkovo nižší, ako energetický výdaj. Výsledkom nepomeru medzi príjmom a výdajom kalórií (v prípade, že výdaj je vyšší) je v dlhodobom horizonte očakávaný pokles na hmotnosti (ale to je dosiahnuteľné AKÝMKOĽVEK stravovacím protokolom, kde príjem energie stravou je nižší, ako jeho výdaj).
Fasting
Protokoly Intermittent Fasting (IF) sa porovnávajú najčastejšie s tzv. klasickými diétnymi postupmi, ktoré na dosiahnutie poklesu hmotnosti/úbytku tuku využívajú príjem troch a viacerých jedál v priebehu dňa od momentu "zobudenia" do momentu, kedy sa "človek uloží k nočnému spánku" (tzn. jedlo sa prijíma teoreticky v "okne" cca 16 hodín) - pripomeniem, kalorický obsah jedál je aj tu cielene znížený. Klasické diétne postupy sú preto označované ako protokoly s obmedzením príjmu kalórií (v anglickej literatúre sa stretnete tzv. CR protokolom - calorie restriction protokolom tzn. efektívnosť má postavenú na zníženom príjme a zvýšenom výdaji energie; príjem je prostredníctvom pravidelných jedál, ktoré majú spravidla jasne zadefinovaný obsah bielovín, sacharidov a tukov).

Efektívnosť akéhokoľvek z protokolov tzv. Intermittent Fasting (IF) je vo svete fitness zvýšená súbežným bodybuilding/musclebuilding tréningom (môže to byť silový tréning v tých najrozmanitejších podobách – s využitím odporu činiek, hmotnosti vlastného tela, tréning na špecifických zariadeniach atď.), od ktorého sa očakáva spomínaný pozitívny vplyv ak už nie na rast, tak aspoň na udržanie svalovej hmoty počas „hladovania/pôstu“. Ale ... súbežný bodybuilding/musclebuilding tréning je súčasťou aj klasických protokolov.

Celé znenie článku nájdete na našom partnerskom webe www.FitnessTreneri.SKDiscussion at the article:

AMIX diskusia