Nová nominácia Fitness Challenge na 2021 Fitness Sport Games

Nová nominácia Fitness Challenge na 2021 Fitness Sport Games

Účasť EastLabsPhoto.comTeam-u na TOP súťažiach IFBB International scény a organizácie Elite PRO aj v roku 2021 je možná vďaka podpore od spoločnosti AMIX Nutrition a ďalších partnerov. Ďakujeme za podporu, vážime si spoluprácu s vami. Vďaka Vašej podpore majú fanúšikovia bodybuilding/fitness scény na Slovensku informácie aj o členoch združenia Asociácia Elite PRO.


Už počas IFBB Kongresu na 2020 IFBB Majstrovstvách sveta sa objavili prvé informácie o projekte, ktorý s podporou IFBB zorganizuje World Fitness Union - reč je o 2021 Fitness Sports Games, ktoré sa uskutočnia na prelome júna a júla 2021 v známom letovisku Santa Susanna. 2021 Fitness Sports Games je príležitosťou k súťaženiu pre všetkých, ktorí pravidelne športujú, venujú sa každodennej, sústavnej tréningovej činnosti, bez ohľadu na to, v akých federáciách, nomináciách či kategóriách súťažili. Alebo aj pre tých, ktorí ešte nenašli odhodlanie k súťaženiu. Predbežný program projektu 2021 Fitness Sports Games je mimoriadne bohatý a aktuálne obsahuje súťaže v:
 • Street workout
 • Street lifting
 • Pole dance
 • Spartan Race
 • Cheerleader
 • Urban Dance
 • CrossFit
 • World Chase Tag
 • Cardio Box
 • Water Sports
 • Roller Skating
 • Rugby 7
 • Skate Boarding
 • Tai Chi

Fitness Challenge

Vzhľadom na to, že myšlienku zorganizovať 2021 Fitness Sports Games podporuje aj vedenie IFBB, pre všetkých pravidelne trénujúcich bodybuilding a fitness fanúšikov v tomto roku sa otvára nová súťažnú kategória, v ktorej sa po prvý krát upúšťa od hodnotenia vzhľadu postavy - súťaženie pozostáva z absolvovania precízne vybraných 6. súťažných silových cvikov, ktoré sú používané pri klasických bodybuilding aj fitness tréningových rutinách.

Podstatný je nielen výber cvikov, ale predovšetkým postup, pri ktorom sa tieto cviky vykonávajú v stanovenom čase (tzn. v časovom úseku 22. minút, kde sa celkovo 12 minút cvičí a 10 minút odpočíva), v rotácii tak, ako je to bežné pri tzv. kruhových tréningových rutinách (rotácia 6 cvikov po 2 minúty). Cieľ? Overiť fitness výkonnosť každého, kto má za sebou mesiace a mesiace pravidelného silového tréningu. O víťazovi rozhodne celkový počet opakovaní zvládnutých v súlade so súťažnými pravidlami a technikou, ktorú ovládajú naozaj iba tí, ktorí venujú čas sústavnému a pravidelnému tréningu vo fitnesscentrách, prípadne aj domácich činkárňach.

Aktuálne nie je známe, pre aké vekové skupiny bude otvorené súťaženie v nominácii Fitness Chalenge a že či sa okrem projektu 2021 Fitness Sports Games objaví aj v programe iných medzinárodných súťaží, organizovaných pod hlavičkou IFBB. Pravidlá sú nasledovné:

Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge
Fitness Chalenge

Discussion at the article:

AMIX diskusia