Propozície - OPEN 2023 Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji

Propozície - OPEN 2023 Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji

PROPOZÍCIE 
2023 OPEN Majstrovstvá Slovenska

medzinárodné majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji, v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: Slovenská amatérska federácia silového trojboja (AWPC Slovakia)
Spoluorganizátor:

 • TRINITAS MC SLOVAKIA Košice
 • WARRIOR FAMILY
 • Slovenská asociácia silového trojboja (SAST)

Termín súťaže: 05. - 07.05. 2023 (piatok, sobota, nedeľa)
Miesto súťaže: Hádzanárska hala Slavomíra Šipoša, Alejová 2, Košice
Kontakt:

 • Rudolf Siska (00421 903 651672) rudo.siska@gmail.com
 • Marián Milý (00421 905 491587) 
 • Róbert Blacha (00421 910 549413) 

2023 Open Majstrovtsvá Slovenska v silovom trojboji

2. Technické ustanovenia

Predpis: Súťaží sa podľa pravidiel WUAP
Podmienky štartu: Včas zaslaná prihláška a úhrada štartovného poplatku. Šampionát je nominačným pretekom na medzinárodné podujatia federácií WUAP, XPC, SPF a IPL.  

3. Prihláška

Uzávierka prihlášok: 05. 04. 2023
Pretekár je povinný včas zaslať prihlášku prostredníctvom online prihlášky Pretekári registrovaní v kluboch v AWPC Slovakia, alebo v SAST zašlú hromadnú prihlášku prostredníctvom predsedu klubu na mailovú adresu organizátora.

ONLINE prihláška - link doplníme čoskoro

Pretekár sa môže prihlásiť aj po uzávierke prihlášok, najneskôr však pri vážení. Každý takýto pretekár zaplatí štartovné + 10 € za každý jeden štart.

4. Štartovné

Jedna disciplína: 35€
Každý ďalší štart: 20€
Štartovné sa uhrádza na účet organizátora, najneskôr do 05. 04. 2023  

5. Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Peter Smutný
Šéf rozhodcovskej komisie: Matúš Albert
Stolík rozhodcov: Martin Benko & Jakub Benko

6. Rozhodcovia

Rozhodcovia nominovaní AWPC Slovakia a SAST Menný rozpis rozhodcov na jednotlivé dni bude zverejnený najneskôr týždeň pred začiatkom šampionátu.  

7. Program šampionátu

Organizátor 07. 04. 2023 zverejní oficiálny program šampionátu v závislosti od počtu prihlásených pretekárov. Štart súťaže každý deň o 09:00 hod.  

Piatok, 05.05.2023
silový trojboj - RAW (všetky kategórie mužov - dorast, junior, masters)

Sobota, 06.05.2023
silový trojboj - RAW (všetky kategórie žien + všetky kategórie mužov open)
silový trojboj - EQ (všetky kategórie)

Nedeľa, 07.05.2023
Tlak na lavičke - RAW & EQ & F8 (všetky kategórie)
Mŕtvy ťah - RAW & EQ (všetky kategórie)

8. Váženie

 • Štvrtok, 04. 05. 2023 15:00 hod. - 19:00 hod. ... pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023
 • Piatok, 05. 05. 2023 07:00 hod. - 8:00 hod. ... pretekári súťažiaci v piatok 05.05.2023
 • Piatok, 05. 05. 2023 15:00 hod. - 19:00 hod. ... pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023
 • Sobota, 06. 05. 2023 07:00 hod. - 8:00 hod. ... pretekári súťažiaci v sobotu 06.05.2023
 • Sobota, 06. 05. 2023 15:00 hod. - 19:00 hod. ... pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023  
 • Nedeľa, 07. 05. 2023 07:00 hod. - 8:00 hod. ... pretekári súťažiaci v nedeľu 07.05.2023  

9. Ceny

Diplomy pre všetkých účastníkov súťaže. Medaile pre prvých troch v poradí jednotlivých kategórií. Trofeje pre najúspešnejších pretekárov a pretekárky v rámci "Absolútneho poradia"

Hmotnostné kategórie muži:
do 67,5kg, do 82,5kg, do 95kg, do 110kg, do125kg, nad 125kg

Hmotnostné kategórie ženy:
do 52kg, do 60kg, do 67,5kg, do 82,5kg, nad 82,5kg  

Vekové kategórie:
Hosť (T13-15), Dorast (T16-19), Junior, Open, Masters 1 (M40-49), Masters 2 (M50-59), Masters 3 (M60-69), Masters 4 (M70-74), Masters 5 (M75+)

Kategórie pre F8:
Všetci prihlásení pretekári budú po uzávierke prihlášok rozdelení do skupín tak, aby v žiadnej skupine nebolo menej ako 3 pretekári a viac ako 6 pretekárov. Rozdelenie bude podľa hmotnostných kategórií bez rozdielu veku. Poradie v kategórií určí dosiahnutý počet Reshelových bodov.   V divízii F8 bude vyhlásená jedna „Absolútka“ zo všetkých prihlásených pretekárov.

Kategórie vyhodnotenia „Absolútnych víťazov“ v divízii RAW a EQ
Muži

 • Dorast
 • Junior
 • Open
 • Masters I. (od 40 do 59 rokov)
 • Masters II. (60 rokov a viac)  

Ženy

 • Dorast + Junior
 • Open
 • Masters

Pri určovaní relatívneho víťaza v divízii RAW a EQ naďalej platia pravidlá pre minimálny počet štartujúcich:

 • 1 až 2 štartujúci v kategórii ... nebude vyhlásený žiadny relatívny víťaz
 • 3 až 5 štartujúcich v kategórii ... bude vyhlásený iba víťaz kategórie
 • 6 a viac štartujúcich v kategórii ... bude vyhlásené 1., 2. a 3. miesto  

Organizátor si vyhradzuje právo oceniť vecnými cenami najlepších pretekárov alebo najlepšie výkony podľa uváženia a možností. O týchto cenách bude organizátor informovať verejnosť na web stránke a sociálnych sieťach.

Discussion at the article:

AMIX diskusia