AWPC Slovakia - Športovec roka 2022

AWPC Slovakia - Športovec roka 2022

AWPC Športovec roka 2022

Plníme ďalší sľub, ktorý dalo vedenie Slovenskej amatérskej federácie silového trojboja (AWPC Slovakia) pre tohtoročnú sezónu. Počas jednej z najobľúbenejších pohárových súťaží, počas Vianočnej RAW súťaže v tlaku na lavičke sme cez víkend, konkrétne v sobotu 03. decembra 2022 v Nitre po prvý krát v 17. ročnej histórii vyhlásili najlepších pretekárov tejto sezóny. Po dlhej úvahe, hľadaní najspravodlivejšieho kľúča na hodnotenie sme dospeli k rozhodnutiu, že v Nitre si ocenenie ŠPORTOVEC ROKA 2022 prevezme 16 pretekárov.

V prvom rade chcem touto cestou poďakovať nielen všetkým našim členom, ale aj vedeniu federácie SAST (Slovenská asociácia silového trojboja) za niekoľkoročnú spoluprácu. Táto spolupráca dala možnosť účasti v "ankete" ŠPORTOVEC ROKA nielen členom AWPC Slovakia, ale aj členom SAST.

AWPC Športovec roka

Pripomeniem, že na základe spolupráce našich dvoch športových združení nemusia pretekári riešiť, v ktorom sú členmi, členstvo v jednom združení zároveň znamená, že v druhom sa berie ako plnohodnotný člen a naopak. Zároveň sa pri výbere laureátov na jednotlivé miesta bral ohľad okrem účasti na šampionátoch WUAP aj na účasť pretekárov na podujatiach federácie XPC, ktorej držiteľom licencie pre Slovensko je práve SAST. Pretekárom, ktorí si odniesli krásne trofeje a honor „Športovec roka 2022“ aj touto cestou srdečne gratulujeme a prajeme aj do ďalšej sezóny bezproblémovú prípravu a mnoho skvelých výkonov, medailových umiestnení a úspešnú reprezentáciu Slovenska.

Rudolf Siska, viceprezident AWPC Slovakia

Predstavujeme Vám jednotlivých ocenených:

 • Tlak na lavičke RAW - Ženy ... Tatiana Magulová
 • Tlak na lavičke RAW - Muži - Dorast + Junior ... Juraj Bystriansky
 • Tlak na lavičke RAW - Muži - Open + Submaster ... Stanislav Močkor
 • Tlak na lavičke RAW - Muži - Masters ... Andrej Smutný
 • Tlak na lavičke EQ - Muži ... Erik Valent
 • Mŕtvy ťah RAW - Ženy ... Simona Lacková
 • Mŕtvy ťah RAW - Muži - Dorast + Junior ... Dávid Horváth
 • Mŕtvy ťah RAW - Muži - Open + Submaster ... Tomáš Tóth
 • Mŕtvy ťah RAW - Muži - Masters ... Tibor Gejdoš
 • Mŕtvy ťah EQ - Muži - Open + Submaster ... Peter Pintér
 • Mŕtvy ťah EQ - Muži - Masters ... Adam Csupori
 • Silový trojboj RAW - Ženy ... Pavlína Rakučáková
 • Silový trojboj RAW - Muži - Dorast + Junior ... Oliver Kurek
 • Silový trojboj RAW - Muži - Open + Submaster ... Florián Tichý
 • Silový trojboj RAW - Muži - Masters ... Jaroslav Šolc
 • Silový trojboj EQ - Muži ... Michal Červinka

Discussion at the article:

AMIX diskusia