SAFKST - výzva pre organizátorov súťaží v roku 2018

SAFKST - výzva pre organizátorov súťaží v roku 2018

Komisia kulturistiky a fitnes vyzýva záujemcov o usporiadanie súťaží v kulturistike a fitnes v roku 2018, aby svoje žiadosti predkladali na sekretariát SAFKST (sakst.office@gmail.com) v termíne do 30.11.2017

Discussion at the article:

AMIX diskusia